Тимчасові характеристики офісної діяльності

Так само, як і просторові характеристики, часові параметри офісної діяльності істотно визначаються організацією керованого процесу в часі, при цьому в подальшому розгляді будемо спиратися на вже наведену класифікацію керованих процесів.

Елементарні керовані процеси з точки зору їхньої організації в часі істотно поділяються на дві категорії: з безперервним і дискретним функціонуванням.

Безперервні керовані процеси за своїм змістом вимагають і безперервного управління, тобто управлінська діяльність, пов'язана з ними, повинна здійснюватися постійно, без перерв. До такого роду процесів належать виробництва в хімічній, металургійній, енергетичній і т.п. галузях промисловості. У цьому випадку визначити тимчасові характеристики управлінської діяльності можна наступним чином: управлінська діяльність здійснюється з відносно незмінною інтенсивністю протягом усього періоду функціонування керованого процесу без перерв.

Дискретні керовані процеси функціонують протягом чітко виділених тимчасових інтервалів з певними моментами початку і закінчення, що дозволяє здійснювати управління ними не безперервно, а в рамках згаданих інтервалів. При цьому в різних інтервалах інтенсивність управлінської діяльності може бути різною, як, наприклад, при роботі виробничої дільниці машинобудівного цеху в денну та нічну зміни. Тому тут тимчасові характеристики управлінської діяльності можна визначити наступним чином: управлінська діяльність здійснюється в рамках явно виражених інтервалів часу з чітко визначеними моментами початку і закінчення, причому в різних інтервалах її інтенсивність різна (включаючи і нульову), а вся послідовність цих інтервалів укладається в загальну тривалість функціонування керованого процесу.

Що стосується більш складних видів керованих процесів, то вони являють собою різні комбінації елементарних процесів, породжуючи ті чи інші вже розглянуті конструкції керуючих систем, що залежно від типу підпроцесів (безперервних або дискретних) створює і відповідні набори тимчасових характеристик управлінської діяльності. Слід зазначити, що з об'єктивних причин переважають характеристики, пов'язані з дискретними процесами.

Тимчасові характеристики офісної діяльності

Вони, також як і її просторові параметри, нерозривно пов'язані з характеристиками управлінської діяльності, але повної ідентичності тут вже не спостерігається, особливо для дискретних процесів. В рамках окремих інтервалів функціонування управлінська та офісна діяльність можуть мати різні інтенсивності, що породжує різне їх тимчасову структуру при ідентичній просторової організації. Наприклад, у нічний час, переважна більшість служб управління міського господарства не функціонують (а отже, мають практично нульову інтенсивність в сенсі офісної діяльності), але їх чергові підрозділи здійснюють оперативну роботу, визначаючи ненульову інтенсивність власне управлінської діяльності, залишаючи багато (неоперативні) рішення і їх оформлення на денний час з ненульовою інтенсивністю офісної діяльності.

Кадрові характеристики офісної діяльності

Кадрові характеристики офісної діяльності визначаються властивостями персоналу, її здійснює. Тут можна виділити наступні параметри:

  • - Кількість фахівців:
  • - Склад фахівців;
  • - Рівень спеціалізації;
  • - Рівень кваліфікації;
  • - стаж роботи;
  • - Загальні параметри, що характеризують роботу з кадрами.

Кількість фахівців, що здійснюють офісну діяльність, повністю визначається обсягом і масштабами управлінської діяльності, яка, в свою чергу, залежить від складності керованого процесу. У міру переходу від елементарних керованих процесів до глобальних з підвищенням рівня складності керуючих систем число таких фахівців збільшується, з необхідністю ставлячи завдання спеціалізації, кооперації та визначення необхідної кваліфікації при здійсненні офісної діяльності.

Склад фахівців, що виконують завдання в рамках офісної діяльності, визначається за необхідне її обсягом у конкретних просторових і часових конфігураціях управлінської діяльності відповідними нормативними документами (кваліфікаційними довідниками) і може включати в себе як власне управлінський персонал (осіб, які приймають і готують рішення), так і персонал , що забезпечує інформаційну та організаційну підтримку процесу вироблення та прийняття рішення.

Визначення складу фахівців тісно пов'язане з рівнем їх спеціалізації на офісної діяльності. Так, власне управлінський персонал може повністю здійснювати управлінську та офісну діяльність (як це має місце для елементарних керованих процесів, де вказаний персонал втілюється в одній людині - майстер, бригадир і т.п.), може бути повністю звільнений від офісної діяльності (менеджери вищої рівня і державні керівники), може поряд з основною (управлінської) діяльністю виконувати деякі завдання офісної діяльності. У двох останніх варіантах необхідні фахівці, для яких здійснення офісної діяльності є основною роботою. Це секретарі, помічники, референти, офис- менеджери, фахівці з інформаційного забезпечення і т.п.

Кваліфікація офісного персоналу визначається насамперед наявністю відповідної професійної підготовки. Ця підготовка може мати різні форми:

  • - Отримання середньої спеціальної освіти (секретарі-референти; техніки, здійснюють експлуатацію різних інформаційних систем тощо);
  • - Отримання вищої освіти (референти; керівники служб документаційного та інформаційного забезпечення; інженери, здійснюють експлуатацію різних інформаційних систем тощо);
  • - Підготовка і перепідготовка на різних короткострокових курсах (секретарі; персонал служб документаційного та інформаційного забезпечення і т.п.).

Крім того, фактична кваліфікація крім рівня професійної підготовки істотно залежить від стажу офісної роботи, що визначає знання конкретної обстановки та практичні навички забезпечення конкретної управлінської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >