Правова база документування управлінської діяльності

Норми права (розпорядчі, зобов'язують, що забороняють інші), що регламентують сферу управління документами, є частиною інформаційного вдачі - системи охоронюваних силою держави соціальних норм і відносин, що виникають при здійсненні процесів збору, накопичення, реєстрації, передачі, зберігання, копіювання, упорядкування, пошуку , уявлення, видачі та захисту документної інформації.

Інформаційні ресурси (дані на різних носіях) і в їх складі документи є об'єктами відносин фізичних, юридичних осіб, держави і захищаються законом поряд з іншими ресурсами.

Інформаційне законодавство має наступну структуру:

 • - Інформаційно-правові норми Конституції Російської Федерації;
 • - Галузі законодавства, акти яких цілком присвячені питанням інформаційного законодавства (законодавство про інтелектуальну власність, законодавство про засоби масової інформації, законодавство про формування інформаційних ресурсів і надання інформації з них користувачеві, законодавство про реалізацію права на пошук, отримання, передачу та використання інформації, законодавство про створення та застосуванні інформаційних технологій та засобів їх забезпечення);
 • - Галузі законодавства, акти яких включають окремі інформаційно-правові норми (конституційне та адміністративне законодавство в частині визначення компетенції органів державної влади щодо формування та використання державних інформаційних ресурсів, цивільне законодавство в частині врахування особливостей інформації, як об'єкта правового регулювання, кримінальне законодавство і законодавство про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері, законодавство про працю в частині форм і видів трудової діяльності в інформаційних мережах, законодавство про підприємства та підприємницької діяльності та про добросовісну конкуренцію).

Інформаційно-правові норми Конституції Російської Федерації

Вони визначають основні права і обов'язки суб'єктів у сфері інформаційних відносин, що базуються на свободі особи і презумпції відкритості інформації. Основою правового регулювання інформаційних відносин є ст. 23, 24, 29 і 44 Конституції Російської Федерації.

Стаття 23 визначає права на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, таємницю листування.

Стаття 24 визначає права в галузі інформації про приватне життя особи.

Стаття 29 визначає права в галузі свободи слова та інформації.

Стаття 44 визначає права в галузі культурного життя і творчості.

Законодавство, цілком присвячене питанням інформації та інформатизації

Воно визначається сукупністю системоутворюючих або рамкових законів, що встановлюють базові відносини. До них відносяться:

 • - Федеральний конституційний закон "Про уповноваженого але прав людини в Російській Федерації" від 26.02.1997 № 1-ФКЗ;
 • - Закон Російської Федерації "Основи законодавства України про культуру" від 09.10.1992 № 3612-1;
 • - Федеральний закон "Про архівну справу в Російській Федерації" від 22.10.2004 № 125-ФЗ;
 • - Розділ VII Цивільного кодексу Російської Федерації "Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації" (затв. Федеральним законом від 18.12.2006 № 230-ФЗ);
 • - Закон Російської Федерації "Про державну таємницю" від 21.07.1993 №5485-1;
 • - Федеральний закон "Про федеральної фельд'єгерського зв'язку" від 17.12.1994 № 67-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про обов'язковий примірник документів" від 29.12.1994 № 77-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про бібліотечну справу" від 29.12.1994 № 78-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про зв'язок" від 07.07.2003 № 126-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" від 27.06.2006 № 149-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про ліцензування окремих видів діяльності" від 04.05.2011 № 99-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про поштовий зв'язок" від 17.07.1999 № 176-ФЗ;
 • - Федеральний закон "Про електронний підпис" від 06.04.2011 № 63-ΦЗ;
 • - Федеральний закон "Про технічне регулювання" від 27.12.2002 № 184-ФЗ.

Законодавство, акти якого включають окремі інформаційно-правові норми

Воно визначається законами, які регулюють інформаційні відносини суб'єктів у сферах створення і використання окремих видів інформаційних продуктів або в окремих складових інформаційної діяльності, і сукупністю кодексів.

Переважна більшість цих законів включають в себе норми, що регулюють склад звітних та контрольних документів та строки їх подання у відповідні органи влади але тим чи іншим областям діяльності. Ці норми повинні враховуватися при організації управління документами в конкретних сферах діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >