Предмет доказування у справі про адміністративне правопорушення

Встановлення підозрюваної особи. Фіксація обставин, що підлягають з'ясуванню у справі

Предметом доказування у справі про адміністративне правопорушення є кваліфікація протиправного діяння, а також встановлення соціальних і правових передумов його вчинення.

Під кваліфікацією адміністративного правопорушення (далі - кваліфікація) розуміється з'ясування обставин, що мають значення для вирішення справи про зазначене правопорушення (див. Ст. 26.1 КоАП). Кваліфікація являє собою різновид публічних процесуальних дій, здійснюваних уповноваженими посадовими особами при підготовці справи про адміністративне правопорушення до розгляду.

Початковим процесуальною дією при кваліфікації є встановлення події адміністративного правопорушення - виявлення заподіяної їм шкоди (майнової шкоди, фізичного (тілесного), морального або репутаційного шкоди) та інших суспільно небезпечних наслідків проступку.

Виявлення збитку необхідно при кваліфікації так званих матеріальних складів адміністративних правопорушень, в цих випадках диспозиція або гіпотеза відповідного припису правової норми вказує на шкідливість проступку як необхідна умова його кваліфікації.

При кваліфікації більшості адміністративних правопорушень суспільно небезпечні наслідки виражені в нематеріальній формі; в цих випадках виявлення протиправного діяння, тобто встановлення факту порушення норм і правил (санітарних правил, правил і умов ліцензування тощо), свідчить про вчинення проступку.

Встановлення події адміністративного правопорушення означає не тільки виявлення його суспільно небезпечних наслідків, але і їх процесуальне підтвердження показаннями потерпілого, свідків, речовими та іншими доказами.

До необхідних передумов кваліфікації адміністративного правопорушення належить встановлення фізичної або юридичної особи, підозрюваної у його скоєнні (див. П. 2 ст. 26.1 КоАП). Винність особи у вчиненні проступку повинна бути підтверджена або спростована суддею чи іншим уповноваженою посадовою особою при зборі доказів, їх оцінкою, при здійсненні інших процесуальних дій, що випереджають розгляд доказів особою, уповноваженою виносити постанову про призначення адміністративного покарання.

Встановлення підозрюваної особи не означає його фізичної присутності при розгляді справи, але, у всякому разі, така особа має бути виявлено і повинна бути підтверджена причинно-наслідковий зв'язок дій (бездіяльності) підозрюваного з суспільно небезпечними наслідками проступку, проте в більшості випадків суддею або іншою особою , який розглядає справу про адміністративне правопорушення, присутність підозрюваного при розгляді справи може бути визнано обов'язковим (див. ч. 3 ст. 25.1 КоАП).

Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення, встановлені п. 1-5 ст. 26.1 КоАП, поряд з ними можуть бути виявлені і інші (факультативні) обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (п. 7 ст. 26.1 КоАП).

Події та факти, зараховують до факультативним обставинам, встановлюються посадовою особою, що розглядає справу, вони можуть бути виявлені стосовно тільки до даної справи і не враховуються при розгляді інших справ про адміністративні правопорушення. До таких обставин, зокрема, відноситься наявність

у підозрюваного фізичної особи імунітету від адміністративної відповідальності (див. ч. 2 ст. 1.4, ст. 2.6 КоАП). Факультативні обставини можуть бути встановлені безпосередньо при порушенні справи, наприклад, при кваліфікації малозначність проступку або при розгляді справи про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням за відсутності відповідного спору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >