Розділ III. СЛУЖБОВА ТА ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

У результаті освоєння матеріалу розділу III студент повинен:

знати

 • • призначення та способи доставки письмової кореспонденції;
 • • види і призначення носіїв письмової кореспонденції;
 • • стандартні формати паперу для письмової кореспонденції;
 • • порядок оформлення та використання кореспонденції, що передаються по канатах електрозв'язку;
 • • призначення і види службових та ділових листів;
 • • особливості підготовки різних видів службових та ділових листів;

вміти

 • • визначати необхідні способи доставки, носії та формати паперу письмової кореспонденції для конкретних об'єктів своїй професійній області;
 • • працювати з кореспонденцією, переданої каналами електрозв'язку і характерною для конкретних об'єктів своїй професійній області;

володіти навичками

• підготовки та оформлення різних видів службових та ділових листів, характерних для конкретних об'єктів своїй професійній області.

Обмін інформацією в процесі здійснення управлінської діяльності та ділового співробітництва здійснюється в різних формах в залежності від використовуваних засобів зв'язку. Використання цих коштів регулюється Федеральним законом "Про зв'язок", в якому встановлюються правові основи діяльності в галузі зв'язку на території Російської Федерації і на що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації територіях, визначаються повноваження органів державної влади в галузі зв'язку, а також права та обов'язки осіб, що у зазначеній діяльності або користуються послугами зв'язку.

В якості об'єктів засобів зв'язку, що містять ділову інформацію, зазвичай використовуються:

 • - Письмова кореспонденція;
 • - Телеграми;
 • - Телефонограми;
 • - Факсограми;
 • - Повідомлення електронної пошти.

ПИСЬМОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

Доставка письмової кореспонденції

Незважаючи на інтенсивний розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій письмова кореспонденція залишається основною формою комунікації між організаціями. Обмін листами реалізується за допомогою надання послуг поштового зв'язку як державними, так і комерційними організаціями.

У складі державних організацій, які надають послуги поштового зв'язку, знаходяться Федеральне державне унітарне підприємство (ФДУП) "Пошта Росії" і Державної фельд'єгерської служби Російської Федерації. Комерційні організації займаються в основному експрес-доставкою письмової кореспонденції.

Надання послуг поштового зв'язку регулюється Федеральним законом "Про поштовий зв'язок", який спрямований на забезпечення конституційних прав кожного вільно отримувати, передавати і поширювати інформацію, на таємницю листування, поштових, телеграфних та інших повідомлень, встановлює систему правових гарантій формування та ефективного функціонування поштового зв'язку на території Російської Федерації з метою зміцнення і розвитку взаємодії учасників економічних, соціальних і політичних відносин, реалізації потреб населення в послугах поштового зв'язку.

Положення цього Закону конкретизовані "Правилами надання послуг поштового зв'язку" (затв. Постановою Уряду Російської Федерації від 15.04.2005 № 221).

Діяльність Державної фельд'єгерської служби Російської Федерації регулюється Федеральним законом "Про федеральної фельд'єгерського зв'язку", в якому визначаються завдання, встановлюються правова основа та принципи організації федеральної фельд'єгерського зв'язку, порядок взаємодії органів федеральної фельд'єгерського зв'язку з іншими органами державної влади Російської Федерації, а також види контролю та нагляду за їх діяльністю, і "Положенням про державну фельд'єгерської службу Російської Федерації", затвердженим указом Президента Російської Федерації від 13.08.2004 № 1074 "Питання Державної фельд'єгерської служби Російської Федерації".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >