Вимоги щодо оформлення звернень

Громадянин у своєму письмовому зверненні в обов'язковому порядку повинен вказувати або найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, в які направляє письмове звернення, яке прізвище, ім'я, по батькові відповідної посадової особи, або посаду відповідної особи, а також свої прізвище, ім'я, по батькові (останнє - за наявності), поштова адреса, по якому повинні бути спрямовані відповідь, повідомлення про переадресації звернення, викладає суть пропозиції, заяви чи скарги, ставить особистий підпис і дату.

Відповідь па звернення, яке надійшло в державний орган, орган місцевого самоврядування або посадовій особі з інформаційних систем загального користування, повинен направлятися за поштовою адресою, вказаною у зверненні.

У разі необхідності на підтвердження своїх доводів громадянин має право додавати до письмовим зверненням документи і матеріали або їх копії.

Громадянин направляє письмове звернення безпосередньо в той державний орган, орган місцевого самоврядування або тому посадової особи, до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненні питань.

Порядок обробки звернень громадян

Письмове звернення підлягає обов'язковій реєстрації протягом трьох днів з моменту надходження. Звернення, що надійшло в державний орган, орган місцевого самоврядування або посадовій особі відповідно до їх компетенції, підлягає обов'язковому розгляду. У разі необхідності розглядають звернення державний орган, орган місцевого самоврядування чи посадова особа можуть забезпечити його розгляд з виїздом на місце.

Звернення, що містить питання, вирішення яких не входить до компетенції даних державного органу, органу місцевого самоврядування або посадової особи, надсилається протягом семи днів з дня реєстрації у відповідний орган або відповідній посадовій особі з повідомленням громадянина про переадресацію. У разі, якщо рішення поставлених у письмовому зверненні питань належить до компетенції кількох органів або посадових осіб, копії звернення одержувачем повинні направлятися у відповідні органи.

Забороняється направляти скаргу на розгляд до державного органу, орган місцевого самоврядування або посадовій особі, рішення або дія (бездіяльність) яких оскаржується.

Законодавчо визначено терміни обробки та розгляду звернень громадян - до 30 днів, збору матеріалів але зверненнями громадян - до 15 днів, та інші питання роботи та організації особистого прийому громадян. Так, у виняткових випадках, уповноважена на те посадова особа має право продовжити термін розгляду звернення не більше ніж на 30 днів, повідомивши про продовження терміну його розгляду громадянина, який направив звернення.

Поняття "звернення громадян" включає в себе пропозиції, заяви, скарги, клопотання, які можуть бути подані кількома громадянами - колективні звернення, і одним громадянином - індивідуальне звернення.

Пропозиція - це звернення громадянина, спрямоване на вдосконалення роботи органів влади та управління, вирішення важливих питань економічної, соціально-культурної та інших сфер їх діяльності, де пропонуються способи вирішення порушених проблем.

Заява - це звернення громадянина з приводу реалізації належних йому особистих прав і законних інтересів, закріплених Конституцією і федеральними законами, не пов'язаних з порушенням цих вдачу та інтересів. Тобто заява з'являється в тому випадку, коли громадянин упевнений, що наділений конкретними правами і хоче ці права реалізувати.

Скарга - це звернення громадянина про порушення його прав, свобод і законних інтересів діями (або бездіяльністю) органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і виборними особами, керівниками організацій та громадських об'єднань.

В останні роки введено ще один термін в поняття "звернення громадян" - клопотання.

Клопотання - це звернення громадянина, що подається у письмовій формі, з проханням про визнання за ним певного статусу, прав, гарантій і пільг з наданням документів, що їх підтверджують. Цей вид звернення оформляється лише у випадках і з питань, встановленим законодавством РФ, наприклад, при отриманні громадянства.

Колективне звернення - звернення двох або декількох осіб у письмовому вигляді, що містить приватний інтерес, або звернення, прийняте на мітингу, зборах, підписане організаторами та (або) учасниками мітингу або зборів, що має суспільний характер.

Закон м Москви "Про звернення громадян" ввів ще один вид звернення (різновид колективного звернення) і дав йому визначення "петиція".

Петиція - колективне звернення громадян до органів влади міста про необхідність проведення громадських реформ або часткової зміни міського законодавства.

Громадяни мають право звертатися у відповідні інстанції як письмово, так і усно.

Письмові звернення громадян повинні містити найменування та адресу органу влади, організації або посадової особи, яким вони адресовані, виклад істоти пропозиції, заяви, скарги чи клопотання, прізвище, ім'я, по батькові звертаються, їх адреси, номери телефонів, дату і особистий підпис. Якщо в обігу не зазначено прізвище, адресу (місця проживання, роботи або навчання) та особистий підпис, воно вважається анонімним і не повинно розглядатися.

Усні звернення. Громадяни можуть викладати свої звернення в усній формі під час особистого прийому, який ведуть, як правило, керівники організації. При особистому прийомі громадянин повинен пред'являти документи, що засвідчують його особу. Зміст усного звернення повинно заноситися в картку особистого прийому громадянина. У випадку, якщо викладені в усному зверненні факти та обставини є очевидними і не вимагають додаткової перевірки, відповідь на звернення за згодою громадянина може бути даний усно в ході особистого прийому, про що робиться запис у картці особистого прийому громадянина. В інших випадках повинен даватися письмову відповідь по істот} 'поставлених у зверненні питань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >