Екологічний менеджмент і аудит

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваВступ Теоретичні основи екологічного менеджменту Екологічний менеджмент, завдання та принципи Природні ресурси, їх вичерпність. Принципи сталого розвитку Розвиток екологічного менеджменту як фактор сталого розвитку регіону Основи організації екологічного менеджменту в регіоні Інтеграція суб'єктів природоохоронної діяльності в регіоніВисновки до параграфу 1.3 Поняття про забруднення навколишнього середовища, класифікація забруднювачів і наслідки їх впливу на навколишнє середовищеАтмосферні. Ефекти, що призводять до екологічних катастрофЕфект "озонових дір"Ефект "ядерної зими"Кислотні дощі (опади)Опустелювання Соціально-економічні аспекти екологічного менеджменту Екологія середовища проживання Екологія робочого приміщення, житлових будинків населення Вплив екології робочих приміщень на економічні результати діяльності підприємства Економічні передумови оптимізації екології робочих приміщень Оцінка ефективності управлінських рішень щодо оптимізації екології робочих приміщеньВисновки до параграфу 1.6 Системи стандартів в галузі екологічного менеджменту Екологічний ризик та його зв'язок з економічним ризиком Оцінка екологічної ефективності підприємства Екологічні маркування та декларації Екологічне маркування I типу Екологічне маркування II типу Екологічне маркування III типу Організація та функціонування системи екологічного менеджменту Стадії розробки і схема впровадження системи Екологічна політика Типи комунікацій і розподіл відповідальності в рамках системи екологічного менеджментуЕкологічні служби диференційованого типуЕкологічні служби інтегрованого типуЕкологічні служби змішаного типу Екологічна оцінка та процес її проведенняТеоремаАлгоритм побудови нормованого вектораВилучення сільгоспугідьВплив на атмосферуВплив шумуВплив на водуЕкологічно небезпечні аваріїЕкспертиза отриманих в ході ОВНС даних Організація робіт з охорони атмосферного повітря на підприємствіСтруктура проекту гранично допустимих викидівПорядок отримання дозволу на викиди Організація робіт з охорони поверхневих вод на підприємстві і при розміщенні відходів різних видівПроект нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення Плата за негативний вплив на навколишнє середовище. Документація з охорони навколишнього середовищаДержавна статистична звітність Екологічний контроль та екологічний аудит Виробничий екологічний контроль, його організація та напрямки діяльності Державний екологічний контроль, його цілі і порядок проведення Екологічний аудит. Види та завдання екологічного аудиту. Стадії проведенняЕтапи екологічного аудитуПринципи екологічного аудиту Міжнародний досвід та перспективи розвитку екологічного менеджментуГлосарій
 
Наст >