Передмова

Навчальний посібник "Екологічний менеджмент та аудит" призначено для вивчення особливостей створення та функціонування природоохоронних служб підприємств в умовах постійно посилює природоохоронного законодавства. Відмітна особливість цього видання - логічна послідовність викладу матеріалу, що описує всі етапи функціонування екологічної служби в тому порядку, в якому вони проходять в реальності, від прийняття рішення про створення екологічної служби до проведення аудиторських перевірок її діяльності.

Книга містить термінологічний словник, що дозволяє швидко знаходити пояснення змісту основних термінів, які використовуються в тексті. Наприкінці видання у вигляді практикуму наведені розрахункові завдання, що відображають реальні питання, які вирішуються в рамках функціонування екологічної служби. Таким чином, матеріал дозволяє опанувати нс тільки теоретичними знаннями в області природоохоронної діяльності, але й практичним навичками щодо її здійснення.

Весь матеріал поділено на три розділи з підрозділами. У першому розділі описуються теоретичні питання природоохоронної діяльності в цілому та екологічного менеджменту зокрема. Розглянуто структуру стандартів ІСО 14000. Дано уявлення про основні інструменти екологічного менеджменту і зокрема про екологічну маркуванні продукції, а також вимоги стандартів ІСО 14000, що пред'являються до цих інструментів.

Друга глава присвячена практичним питанням створення та функціонування системи екологічного менеджменту на підприємстві. Так, послідовно представлені стадії створення і особливості функціонування екологічної служби підприємства. Практичні аспекти діяльності природоохоронної служби проаналізовані окремо по кожній з природних середовищ. Значне місце відведено опису економічних питань природокористування, зокрема визначення розмірів платежів за забруднення та порядку їх внесення.

У третьому розділі розкрито порядок проведення оформлення результатів екологічного аудиту. Значне місце приділено поясненню завдань і повноважень виробничого та державного екологічного контролю.

В цілому посібник орієнтований на рівень освіти - прикладної бакалаврат за напрямом "Менеджмент" і профілю навчання "Природокористування".

Мета вивчення дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит" - оволодіння управлінськими механізмами природоохоронної діяльності на підприємстві і їх теоретичними основами.

Основні завдання дисципліни спрямовані на формування таких компетенцій, як:

 • • здатність до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності;
 • • володіння основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;
 • • вміння складати службові та роз'яснювальні документи, володіння сучасним діловим економічною мовою;
 • • здатність на основі типових методик і чинної нормативно-правової бази розрахувати економічні та соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • знання правових засад забезпечення екологічної безпеки і здатність використовувати положення екологічного законодавства при експлуатації об'єктів економічної діяльності.

У результаті вивчення матеріалу книги студент повинен:

знати

 • • екологічні критерії раціонального природокористування, глибоко осмислити їх еколого-біологічну суть;
 • • закономірності взаємодії природних екосистем і суспільства;

вміти

 • • аналізувати конкретні виробничі, службові, побутові ситуації з метою підтримки екологічної обстановки на необхідному рівні;
 • • оцінювати перспективи використання нових досягнень екологічної науки при організації сучасних виробництв та бізнесу;
 • • визначати пріоритетні напрямки діяльності екологічної служби підприємства;

володіти

 • • методологією створення екологічної служби на підприємстві;
 • • практичною стороною складання екологічної звітності підприємства;
 • • методами керівництва діяльністю екологічної служби підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >