Вступ

Протягом тривалого періоду людство експлуатувало природу, вважаючи, що природні багатства невичерпні. Це широко поширене уявлення призвело до непоправних тяжких наслідків.

XX ст. увійшов в історію як століття різких змін наших уявлень, пов'язаних з розвитком техніки і зростанням продуктивності праці. Телебачення, генна інженерія, освоєння космосу, інформаційні технології змінили спосіб життя населення планети, з'явилося нове розуміння світу. Однак з появою нових можливостей людство зіткнулося з глобальними екологічними труднощами, головна з яких та, що йому загрожує самознищення. У зв'язку з цим екологічна безпека для жителів планети стає найважливішою глобальною проблемою. Населення всього земної кулі повинне оцінити обмежені можливості ресурсовоспроізводства природи. Людству найближчим часом необхідно зробити серйозні висновки перед реальною загрозою самознищення.

В даний час проблема забезпечення екологічної безпеки стає однією з найбільш нагальних в глобальному масштабі. Її рішення вже неможливо в рамках окремого підприємства або навіть окремої держави. Для ефективного вирішення необхідні скоординовані зусилля всіх держав і, особливо, промислово розвинених. Інакше вже в найближчі десятиліття пас чекає різке зниження якості навколишнього середовища, погіршення матиме глобальний масштаб, а темпи посилення світових екологічних проблем будуть носити прогресуючий характер.

До глобальних проблем екологічної безпеки відносять ті, масштаби прояви яких охоплюють одночасно групу держав і роблять їх актуальними для більшості країн. До таких проблем відносяться, зокрема, глобальні кліматичні зміни, опустелювання, руйнування озонового шару, зниження біорізноманіття в масштабах біосфери.

Одним із шляхів запобігання глобальної екологічної кризи є перехід світової економіки на принципи екологізованих виробництв. Тільки таким шляхом можна домогтися зниження впливу господарської діяльності людини (антропогенний вплив) на навколишнє природне середовище без зменшення обсягів товарного виробництва з урахуванням задоволення потреб суспільства.

Необхідний баланс між можливостями довкілля та потребами суспільства може бути забезпечений широким впровадженням на виробництві системи екологічного менеджменту.

Створення ефективної системи екологічного менеджменту неможливо без періодичного проведення екологічних аудитів. Процедура екологічного аудиту виявляє проблемні сторони функціонування системи екологічного менеджменту і пропонує шляхи поліпшення функціонування даної системи.

У Росії погіршення екологічної ситуації певною мірою - результат недосконалості екологічного законодавства, недостатньо широкого застосування екологізованих технологій, а також низького рівня екологічних знань населення.

Вирішення серйозних екологічних проблем вимагає прискорення процесу екологізації економіки. Екологічні та економічні проблеми поки ще не повністю придбали механізм узгодженого рішення. Однак з розвитком транспорту, промисловості, сільського господарства у навколишнє природне середовище потрапляє велика кількість відходів і шкідливих речовин, що вимагає розробки нових технологій, нових виробництв і створення певного механізму гармонізації економічного та екологічного розвитку. У представленому виданні розглядаються сучасні методи вирішення даної проблеми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >