Висновки до параграфу 1.6

  • 1. Рішення проблем оптимізації екології робочих приміщень (виробничих і адміністративних) чи не суперечить економічним інтересам підприємства і має передбачатися не тільки в процесі вирішення питань поточного управління виробництвом продукції (надання послуг), але і в перспективних програмах соціально-економічного розвитку підприємства у формі конкретних заходів по оптимізації санітарно- гігієнічних умов праці працівників.
  • 2. Критерієм оптимальності санітарно-гігієнічних умов праці приймається відповідність фактичного стану умов праці нормативним вимогам. Нормативні характеристики наведені в міжнародних, федеральних, міжгалузевих і галузевих стандартах, правилах і нормах і є обов'язковими для виконання в підприємствах незалежно від їх організаційно-правової форми. Фактичні характеристики санітарно-гігієнічних умов праці працівників підприємства визначаються інструментальним шляхом і (або) в конкретних випадках за допомогою методу експертних оцінок.
  • 3. Поліпшення екологічних параметрів виробничого середовища впливає на працездатність працівників, інтенсивність їхньої праці, коефіцієнт використання часу робочого дня, привабливість місця роботи, фактичне число робочих днів у році і т.д. і, отже, являє собою комплексний фактор зростання продуктивності праці. У свою чергу, зростання продуктивності праці дозволяє при відносному вивільненні працівників збільшити дохід підприємства, а при абсолютному вивільнення працівників - знизити величину собівартості продукції (послуг).
  • 4. Поліпшення умов праці неминуче пов'язано з певними, іноді досить істотними додатковими витратами. Ці витрати можуть бути спрямовані як на загальну оптимізацію екологічних характеристик робочих приміщень, так і на індивідуальну захист працівників.
  • 5. Ефективність управлінських рішень, спрямованих на поліпшення умов праці, у загальному вигляді оцінюється шляхом зіставлення ефекту, отриманого в результаті цих рішень, з витратами, пов'язаними з їх реалізацією. Ефект може бути розрахований як отримувати додатковий прибуток або як запобігання втрати прибутку підприємства, або як запобігання витрати, які могли б виникнути при незадовільному стані умов праці. Склад додаткових витрат визначається залежно від характеру заходів, спрямованих па поліпшення умов праці. Можуть бути використані також приватні показники економічної ефективності, що розраховуються з урахуванням особливостей окремих управлінських рішень та інформаційних можливостей самої процедури оцінки.
  • 6. Мотивація управлінських впливів, спрямованих на поліпшення екології робочих приміщень, може бути підвищена в результаті цільового навчання керівників і менеджерів і посилена шляхом систематичного контролю над діяльністю підприємства в області оптимізації параметрів виробничого середовища, що передбачено у відповідних законодавчих актах.
  • 7. Управлінські рішення, спрямовані на поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, класифікуються як специфічні організаційні зміни. Це передбачає виконання вимог їх безперервності, системності, економічної обгрунтованості, а також забезпечення позитивної реакції працівників підприємства, що є умовою досягнення проектного рівня економічної ефективності заходів щодо оптимізації екології робочих приміщень.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >