Екологічні служби диференційованого типу

У них обов'язки співробітників розділені за видами впливу на навколишнє середовище.

Для більшості служб такого типу можна виділити співробітників, зайнятих:

 • • охороною та раціональним використанням водних ресурсів;
 • • охороною атмосферного повітря;
 • • охороною та раціональним використанням земельних ресурсів;
 • • охороною навколишнього середовища від відходів виробництва та споживання.

Розподіл обов'язків в екологічних службах диференційованого типу подібно зі структурою державних органів екологічного контролю. Подібне розділення обов'язків виправдано для великих підприємств, наприклад, виробничих об'єднань, на яких екологічна служба включає більше 10 чоловік.

До недоліків структури екологічних служб першого типу відносяться:

 • • ізольованість областей діяльності фахівців;
 • • ймовірність виникнення ситуацій, в яких у разі хвороби або в силу будь-яких інших причин фахівець не зможе виконувати свою роботу, іншим фахівцям потрібно значну кількість часу, перш ніж вони кваліфіковано зможуть виконувати обов'язки відсутнього співробітника;
 • • організаційні складнощі прийняття комплексних природоохоронних рішень.

Гідність екологічної служби типу IV полягає в тому, що можна досконально вивчити вимоги і можливості в певній галузі діяльності, здійснювати більш ефективне управління і менеджмент, наприклад в галузі поводження з відходами виробництва та споживання, приймати правильні рішення в цій галузі.

До описаного типу відносяться і екологічні служби, обов'язки співробітників в яких розділені по виду технологічних операцій, що існують на підприємстві. Працівники таких служб займаються екологічними питаннями, пов'язаними з конкретною

технологічною операцією. Переваги і недоліки екологічної служби цього типу аналогічні описаним для служби типу IV.

Екологічні служби інтегрованого типу

Співробітники екологічної служби такого типу у складі підрозділу, що відповідає за природоохоронну діяльність на підприємстві, всі разом виконують роботи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів. Такий тип структури екологічної служби підприємства досить поширений для середніх і дрібних підприємств.

Гідності екологічних служб подібного типу наступні:

 • • взаємозамінність співробітників; у разі відсутності кого- небудь із співробітників інші фахівці можуть успішно виконати його обов'язки;
 • • комплексний характер робіт проявляється в тому, що при розгляді питань, пов'язаних з одним видом впливу на навколишнє середовище, враховуються й інші аспекти такого впливу. Так, при розробці обгрунтування лімітів розміщення відходів важливими є не тільки знання та навички в галузі поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), а й в області впливу на атмосферне повітря, раціонального використання водних і земельних ресурсів;
 • • можливість розробки коректної екологічної політики, визначення комплексних цілей і завдань підприємства в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
 • • можливість найбільш ефективного управління охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів, таке управління можна здійснювати тільки при комплексному підході у визначенні екологічної політики і стратегії, цілей і завдань.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >