Вилучення сільгоспугідь

Як видно з розглянутої матриці, наприклад фактору № 1 (вилучення сільгоспугідь) експерт дає сильне перевага в порівнянні з фактором № 2 (вилучення лісів), даючи оцінку 5 балів. Аналогічно визначаються й інші парні оцінки. Звичайно, ступінь переваги того чи іншого фактора сильно залежить від конкретних умов. У реальній ситуації експерт повинен пояснити, з яких міркувань він віддає перевагу відповідним факторам.

Таблиця 2.2

Матриця парних порівнянь

Критерій

№ 1

№ 2

№3

№ 4

№ 5

№6

№7

W *

норм

№ 1

1

5

3

3

1/4

5

1/7

1,34

0,125

№2

1/5

1

1/3

1/3

1/6

1/3

1/7

0,29

0,027

№3

1/3

3

1

1

'/ 4

3

1/7

0,72

0,067

№4

1/3

3

1

1

1/5

2

1/7

0,68

0,063

№5

4

6

4

5

1

8

2

3,58

0,334

№6

1/5

3

1/3

1/2

1/8

1

1/8

0,40

0,037

№ 7

7

7

7

7

1/2

8

1

3,70

0,345

Сума елементів по стовпцях

13,06

28

16,33

17,83

2,49

27,33

3,69

10,71

Власний вектор w * обчислений по формулі (2.14). У крайній правій колонці табл. 2.2 розраховані компоненти нормованого власного вектора. Як бачимо, найбільш значним фактором, що впливає на екологічну обстановку, експерт вважає аварійні ситуації, пов'язані з розливами нафти (елемент вектора, рівний 0,345). Дійсно, аварії можуть становити значну екологічну небезпеку і відбуватися як в акваторії затоки, так і на суші вздовж траси нафтопроводу. На другому місці стоїть вплив на воду (0,334), на третьому - вилучення сільгоспугідь (0,125).

Далі слід знайти максимальне власне значення розглядуваного матриці. Користуючись алгоритмом, описаним вище, обчислимо максимальне власне значення:

Перевіряємо умову. Умова виконується, так як 7,71> 7, де 7 - порядок матриці.

Обчислюємо індекс узгодженості за формулою (2.13):

<

Таким чином, умова узгодженості виконується.

Наступний етап вирішення завдання експертного оцінювання полягає в складанні матриць парного порівняння альтернатив (варіантів розташування порту) з кожного розглянутого критерію. Тут важливо уникнути можливу логічну помилку, яка пов'язана з тим, що на рівні критеріїв ми давали більш високі оцінки факторам, що тягне за собою більш важкі, на наш погляд, наслідки для навколишнього середовища. Тому зіставляти варіанти між собою необхідно в тому ж ключі, тобто давати більш високі бали тому варіанту, який надаватиме найбільш сильний негативний вплив з даного критерію.

Таблиця 2.3

Вилучення сільгоспугідь. Матриця парних порівнянь

Варіант

А

Б

У

10 *

70 *

норм

А

1

1/9

1

0,33

0,099

Б

9

1

9

2,66

0,802

У

1

1/9

1

0,33

0,099

Сума елементів по стовпцях

11

1,22

11

3,32

Оцінки, дані в цій матриці, зрозумілі. Варіанти А і В зовсім не зачіпають сільськогосподарських угідь, у той час як варіант Б через необхідність прокладання по ріллі магістралей зачіпає їх істотним чином (табл. 2.3). Таким чином, варіанту Б по негативному впливу на сільгоспугіддя віддано абсолютну перевагу (9 балів).

Примітка. У дійсності матриця (див. Табл. 2.4) повністю узгоджена. У цьому неважко переконатися, якщо в характеристичне рівняння (2.8) підставити І справді, детермінант цього рівняння при дорівнює

що і доводить твердження. Таким чином, тут, як бачимо, має місце прояви неточність, пов'язана з наближеним визначенням власного значення:

Таблиця 2.4

Вилучення лісів. Матриця парних порівнянь

Варіант

А

Б

У

А

1

1/5

1/7

0,31

0,064

Б

5

1

1/7

0,89

0,185

У

7

7

1

3,61

0,750

Сума елементів по стовпцях

13

8,2

1,28

4,81

Рішення експерта зрозуміло: ліс в найбільш істотному розмірі вилучається при реалізації варіанту В, а в найменшій мірі (тільки під магістралі) - для варіанту А.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >