Державна статистична звітність

У відповідності з російським законодавством юридичні особи зобов'язані подавати до органів державної статистики відомості про діяльність за формами федерального державного статистичного спостереження.

Розділ "Природні ресурси та охорона навколишнього середовища" Загальноросійського класифікатора управлінської документації (ОКУД) ОК 011-93, затвердженого наказом Держстандарту України від 30.12.1993 № 299 (зі змінами станом на 01.11.2002), включає в себе наступні форми державного статистичного спостереження :

 • • № 18-кс "Відомості про інвестиції в основний капітал, спрямованих на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів";
 • • № 2-ос "Відомості про виконання водоохоронних робіт на водних об'єктах";
 • • № 4-ос "Відомості про поточні витрати па охорону природи, екологічних та природоресурсних платежах";
 • • № 2-тп (повітря) "Відомості про охорону атмосферного повітря";
 • • № 2-тп (водгосп) "Відомості про використання води";
 • • № 2-тп (відходи) "Відомості про утворення, використання, знешкодження, транспортуванні і розміщенні відходів виробництва та споживання".

Документи по платі за негативний вплив на навколишнє середовище:

 • • декларація планових платежів за негативний вплив на навколишнє середовище на поточний рік;
 • • щоквартальні декларації про внесення плати за негативний вплив на навколишнє середовище;
 • • копії платіжних доручень про перерахування платежів за негативний вплив на навколишнє середовище;
 • • щомісячні податкові декларації з плати за користування водними об'єктами;
 • • копії платіжних доручень про перерахування платежів за користування водними об'єктами;
 • • розрахунки квартальної плати за негативний вплив на навколишнє середовище;
 • • розрахунки щомісячної плати за користування водними об'єктами.

Документи за результатами здійснення державного екологічного контролю:

 • • журнал реєстрації перевірок контролюючими органами;
 • • акти перевірок підприємства;
 • • протоколи про адміністративні правопорушення, постанови на призупинення об'єктів, цехів, виробництв;
 • • дозволу на відновлення роботи;
 • • накази по підприємству про усунення порушень, встановлених при перевірці підприємства;
 • • звіти про виконання приписів;
 • • листування з контролюючими органами.

В екологічній службі підприємства для забезпечення роботи повинен бути сформований пакет законодавчої та норматівнометодіческой документації з охорони навколишнього середовища. Враховуючи, що російське природоохоронне законодавство сьогодні налічує більше тисячі документів, зручно користуватися електронними правовими базами даних ("Кодекс", "СтройКонсультант", "Гарант").

Незалежно від обраного способу внесення плати за негативний вплив на навколишнє середовище, за підсумками року фактичний обсяг викидів і скидів забруднюючих речовин, розміщених відходів визначається з даних державних форм статистичної звітності № 2-тп (повітря) "Відомості про охорону атмосферного повітря", № 2-тп (водгосп) "Відомості про використання води", № 2-тп (токсичні відходи) "Про утворення, надходження, використання і розміщенні токсичних відходів виробництва та споживання" і до 20 січня наступного року проводиться уточнення розрахунку внесеної плати.

На рис. 2.10-2.14 представлені приклади розділів форми № 2-тп (повітря).

Відповідно до наказу від 29.07.2011 № 336 Федеральної служби державної статистики "Про затвердження статистичного інструментарію для організації федерального статистичного спостереження зя сільським господарством і навколишнім природним середовищем" (з ізм., Внесеними наказом Росстату від 09.08.2012 № 441) форму федерального статистичного спостереження № 2-тп (повітря) заповнюють юридичні особи, фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи (індивідуальні підприємці), що мають стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (включаючи котельні), незалежно від того, обладнані вони очисними установками або немає.

При наявності у юридичної особи відокремлених підрозділів справжня форма заповнюється як по кожному відокремленому підрозділу, так і по юридичній особі без цих відокремлених підрозділів.

Додаток № 2

Форма № 2-тп (повітря). Зовнішній вигляд титульного аркуша

Рис. 2.10. Форма № 2-тп (повітря). Зовнішній вигляд титульного аркуша

Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділу 1

Рис. 2.11. Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділу 1

Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділів 2 і 3

Рис. 2.12. Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділів 2 і 3

Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділу 4

Рис. 2.13. Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділу 4

Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділу 5

Рис. 2.14. Форма № 2-тп (повітря). Приклад заповнення розділу 5

Відомості надаються по юридичній особі (відокремленому підрозділу) або індивідуальному підприємцю:

 • • з об'ємом дозволеного викиду більше 10 т на рік;
 • • з об'ємом дозволеного викиду від 1 до 10 т в рік включно за наявності в складі викидів забруднюючих атмосферу речовин I і (або) II класу небезпеки.

Якщо після закінчення строку дії дозвіл на викид не було переоформлено, то респондент надає первинні статистичні дані за формою № 2-тп (повітря) виходячи з фактичного викиду за тими ж критеріями, що і для юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів), індивідуальних підприємців, мають відповідні дозвільні документи.

Заповнені форми надаються юридичною особою в територіальні органи Росстату за місцем знаходження відповідного відокремленого підрозділу (по відокремленому підрозділу) і юридичної особи (без відокремлених підрозділів). У випадку, коли юридична особа (її відокремлений підрозділ) не провадять діяльність за місцем свого знаходження, форма надається за місцем фактичного провадження ними діяльності. Індивідуальні підприємці надають первинні статистичні дані в територіальні органи Росстату за місцем свого знаходження.

Організації-банкрути, на яких введено конкурсне управління, не звільняються від надання відомостей але зазначеній формі. Тільки після винесення ухвали арбітражного суду про завершення відносно організації конкурсного виробництва та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про його ліквідацію (п. 3 ст. 149 Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)") організація-боржник вважається ліквідованою і звільняється від надання відомостей за вказаною формою.

В адресній частині форми вказується повне найменування звітує організації відповідно до установчих документів, зареєстрованими в установленому порядку, а потім в дужках - коротке найменування. На бланку форми, яка містить відомості по відокремленому підрозділу юридичної особи, вказується найменування відокремленого підрозділу та юридичної особи, до якого воно відноситься.

По рядку "Поштова адреса" зазначаються найменування суб'єкта Російської Федерації, юридичну адресу з поштовим індексом, якщо фактична адреса не збігається з юридичною, то вказується також фактичний поштову адресу. Для відокремлених підрозділів, що не мають юридичної адреси, вказується поштова адреса з поштовим індексом.

Юридична особа, індивідуальний підприємець проставляє в адресній частині форми код Загальноросійського класифікатора підприємств і організацій (ЄДРПОУ) на підставі Повідомлення про присвоєння коду ОКПО, що направляється (видається) їм територіальними органами Росстату.

За територіально відокремленим підрозділам юридичної особи зазначається ідентифікаційний номер, встановлюваний територіальним органом Росстату за місцем розташування територіально відокремленого підрозділу.

Звіт складається на основі даних первинного обліку. В якості первинної облікової документації допускається також використання галузевих форм і вказівок, погоджених у встановленому порядку.

Якщо у звітному періоді мали місце реорганізація, зміна структури юридичної особи, то ці відомості повинні бути приведені у поясненні до звіту. Крім того, у разі зміни методології обчислення показників в поясненні до звіту зазначаються назва документа, його реквізити (номер, дата) і ким він затверджений.

Індивідуальні підприємці у формі № 2-тп (повітря) заповнюють тільки розділ 1 "Викиди забруднюючих речовин в атмосферу, їх очищення та утилізація", а також графу 1 розділу 3 "Джерела забруднення атмосфери".

У звіті щодо охорони атмосферного повітря відображаються дані по стаціонарних джерелах забруднення, що характеризують кількість вловлюються, використовуваних (утилізованих) і викидаються забруднюючих речовин, а також ряд інших показників.

У зазначеному звіті не відображаються дані по пересувних джерел забруднення, включаючи автотранспорт. Також не включаються дані про кількість відхідних з газами речовин, що використовуються в технологічних процесах виробництва продукції в якості сировини або напівфабрикатів, як це спочатку передбачалося проектом даної технології. Зокрема, не враховуються речовини, які утворюються і утилізовані при очищенні газів, що відходять від реакторів при виробництві сажі на заводах технічного вуглецю, очищенні газів, що відходять від рудно-термічних печей при виробництві жовтого фосфору на фосфорних заводах, очищенні газів, що відходять від печей "киплячого шару "при виробництві сірчаної кислоти на хімічних заводах. На підприємствах чорної металургії не враховується оксид вуглецю, що міститься в доменному газі, застосовуваний як технологічне паливо. Не враховуються речовини, уловлені установками та системами "подвійної адсорбції" і "подвійного контактування", службовці для отримання продукції з відхідних газів заводів кольорової та чорної металургії, хімії, нафтохімії та інших виробництв. З наведених випадків утворення і викидів речовин обліку підлягають тільки забруднюючі речовини, що надходять в атмосферу в результаті неповного уловлювання і витоків газу через негерметичність технологічного обладнання.

Обліку підлягають всі забруднюючі речовини, що містяться в газах від стаціонарних джерел забруднення, наявних у респондента, і аспирационном повітрі. Кількість забруднюючих речовин за звітний період вказують на підставі інструментальних замірів та розрахунків, що проводяться відповідно до методик, затверджених у встановленому порядку. Сюди ж включаються забруднюючі речовини, що надійшли в атмосферу в результаті аварій на трубопроводах.

У формі наводяться викиди як від організованих, так і неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин. Організовані джерела - це спеціальні пристрої (труби, аераційні ліхтарі, вентиляційні шахти та ін.), За допомогою яких здійснюється викид забруднюючих речовин в атмосферу. До неорганізованим джерел відносяться палаючі (пилять) терикони і відвали, резервуари, джерела, забруднюючі речовини від яких надходять в атмосферне повітря в результаті негерметичності (нещільності) технологічного обладнання, газовідводів, та інші неорганізовані джерела.

При заповненні форми необхідно суворо дотримуватися такі вимоги:

 • • в кожній заповнюваної рядку всі графи форми повинні містити число або знак відсутності явища - прочерк;
 • • дозволяється залишати незаповненими тільки ті рядки (графи), у всіх графах (рядках) яких відсутні значення показників;
 • • при заповненні граф форми необхідно дотримуватися значность показників, передбачену у вказівках для кожного розділу.

У графі 2 розділу 1 вказується кількість забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу від всіх організованих і неорганізованих джерел, минаючи очисні споруди, а також тих неуловленних забруднюючих речовин, які пройшли через які не призначені для їх уловлювання (знешкодження) газоочисне й пилеуловлювальне установки.

У графі 3 наводиться кількість забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу через спеціально обладнані пристрої (труби, вентиляційні установки, аераційні ліхтарі та ін.), Але не піддаються при цьому попередньому очищенні, а також ті неуловленние речовини, що пройшли через які не призначені для їх уловлювання газоочисні і пилоуловлювальні установки.

У графу 4 включаються дані тільки по тих забруднюючих речовинах (всього і по окремих інгредієнтах), які надходять і піддаються очищенню в газоочисних і пиловловлюючих установках (незалежно від фактичної роботи цих установок).

У графі 5 наводиться фактична кількість уловлених (знешкоджених) забруднюючих речовин у звітному році, крім речовин, наведених у п. 5.

У графу 6 включається кількість уловлених забруднюючих речовин, повернутих у виробництво і використаних для отримання товарного продукту або реалізованих на сторону.

У графі 7 вказується загальна кількість забруднюючих речовин, що надійшли в атмосферу (всього, твердих, газоподібних і рідких, в тому числі по окремих інгредієнтах) сумарно як після очищення, так і викинутих без очищення.

При відсутності у респондента очисних установок в графах 4-6 розділу 1 ставиться прочерк. У цьому випадку значення граф 2 і 7 розділу 1 повинні бути рівні між собою.

По рядку 106 відображаються дані по викидах оксидів азоту, наведені в перерахунку на NO2.

Формула для перерахунку міститься в "Методичний посiбник але розрахунку, нормування і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря", доповненому і переробленому НДІ Атмосфера і випущеному в м Санкт-Петербурзі в 2005 р (п. 2.2.5 "Облік трансформації шкідливих речовин в атмосфері ", с. 111).

По рядку 108 відображаються сумарні дані по летких органічних сполук (ЛОС). Речовини, які стосуються ЛОС, наводяться у виданні "Перелік і коди речовин, що забруднюють атмосферне повітря" (Санкт-Петербург, 2012).

Дані щодо викидів метану включаються до рядка 107 "Вуглеводні (без летких органічних сполук)".

Дані по графах 2-9 показуються в тоннах на рік з трьома знаками після коми.

У розділі 2 окремо показуються викиди в атмосферу ряду специфічних забруднюючих речовин. По вільних рядках 204-220 відображаються назва та код відповідного забруднюючої речовини, викинутого в атмосферу підприємством, а також конкретна величина відповідної домішки.

У першочерговому порядку в розділі відображаються речовини, наведені в додатку до вказівок щодо заповнення форми № 2-тп (повітря) "Перелік специфічних забруднюючих речовин, дані про викиди яких підлягають першочерговому відображенню в розділі 2" (далі - Перелік речовин).

Якщо на підприємстві викидається в атмосферу більше число шкідливих домішок зі складу перерахованих у Переліку речовин, ніж кількість рядків у розділі 2, і (або) їх число більше наведених у Переліку речовин, то до звіту за формою № 2-ти (повітря) додається додаток до цього розділу.

В обов'язковому порядку показуються коди забруднюючих речовин.

Дані розділу показуються в тоннах на рік з трьома знаками після коми.

Розділ 3 заповнюють всі підприємства незалежно від того, чи мають вони встановлені нормативи, чи знаходяться ті в стадії розробки чи роботи за ним взагалі не велися.

Підприємства, які не проводили роботу з нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу або не закінчили в повному обсязі цю роботу і не отримали відповідного дозволу на викид від контролюючих органів, заповнюють тільки в графах 1, 2 і 4 рядок 301, а в графі 3 ставлять прочерк .

Підприємства, які розробили в установленому порядку нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) і (або) ВСВ і отримали дозволу на викид цих речовин, заповнюють рядки 301-303.

Індивідуальні підприємці керуються тими ж принципами, але заповнюють тільки графу 1. У графі 1 указується загальна кількість стаціонарних джерел викидів (включаючи неорганізовані), наявних на підприємствах. У графі 2 виділяються дані по організованих джерел викидів забруднюючих речовин. У графі 3 вказується обсяг дозволеного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. У графі 4 наводиться загальна кількість забруднюючих речовин, що надійшли в атмосферу від усіх джерел викидів.

Підприємства, що мають дозвіл на викид, по перерахованих вище графам в рядку 302 виділяють дані про джерела викидів, за якими для кожної речовини, що надходить в атмосферу, встановлено норматив ГДВ, а в рядку 303 - норматив ВСВ.

У разі якщо від джерела здійснюється викид декількох забруднюючих речовин і для частини з них встановлені норми ПДВ, а для решти (або хоча б однієї речовини) - ВСВ, то дані по такому джерелу відображаються у рядку 303.

Дані в графах 1 і 2 показуються в цілих числах, а в графах 3, 4 - в тоннах на рік з трьома знаками після коми.

У розділі 4 відображається інформація про виконання підприємством заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу за рахунок усіх джерел фінансування, передбачених до завершення у звітному році. Ці заходи включаються до звіту незалежно від рівня їх фактичного виконання. По кожному заходу в рядках 401-405 графи А повинен в обов'язковому порядку проставлятися код (порядковий номер).

У графі Б вказується конкретне найменування промислового виробництва (технологічного процесу, лінії, обладнання та ін.), На якому здійснюється повітряохоронного захід.

У графі В записуються найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря, які повинні бути проведені у звітному році.

У графі 1 відображається код групи, відповідний категорії заходи, згідно наступного переліку, представленому в табл. 2.10.

Таблиця 2.10

Коди груп, відповідні категорії заходи з охорони атмосферного повітря

Група заходів

Код

1

Удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід на інші види палива, сировини та ін.)

3

2

Будівництво і введення в дію нових пилогазоочисних установок і споруд

5

3

Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)

7

4

Ліквідація джерел забруднення

9

5

Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на випуск іншої продукції

11

6

Інші заходи

13

У графі 2 наводиться код оцінки виконання заходів, здійснення яких розпочато у звітному році, при виконанні ставиться "1", з інших заходів - "0".

У графах 3 і 4 показується загальна сума витрат на проведення повітряохоронного заходи за всіма джерелами фінансування відповідно за звітний рік і за попередній рік.

У графі 5 записується розрахункове річне скорочення (за проектом та ін.) Кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, яке передбачалося досягти при здійсненні даного заходу з планованого моменту його впровадження до кінця звітного періоду.

У графі 6 вказується зниження кількості викидаються в атмосферу забруднюючих речовин за фактичними даними, отриманими за результатами здійснення заходу з моменту його фактичного впровадження (завершення) до кінця звітного періоду.

Дані граф 3 і 4 наводяться в тисячах рублів з одним знаком після коми, граф 5 і 6 - в тоннах на рік з трьома знаками після коми.

У розділі 5 відображаються дані про викиди в атмосферу основних забруднюючих речовин від окремих груп стаціонарних джерел забруднення, що утворюються в результаті використання різних технологічних процесів (включаючи спалювання (горіння) різного виду палива, вуглеводневої сировини, інших горючих речовин, відходів виробництва та споживання) у виробництві продукції, а також при іншої діяльності. Коди і назви відповідних забруднюючих речовин наведені у формі.

У графі 3 наводяться дані але забруднюють речовин, що надходять в атмосферне повітря в результаті теплоенергетичних процесів, спрямованих на вироблення електроенергії і теплоенергії (включаючи гаряче водопостачання) на виробничі потреби і потреби населення.

У графі 4 показуються дані про викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від технологічних та інших процесів (у тому числі при спалюванні палива), не пов'язаних з виробленням електроенергії та теплоенергії (включаючи гаряче водопостачання) на виробничі потреби і потреби населення, викиди від яких наводяться в графі 3. У категорію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічних та інших процесів входять технологічні викиди від спалювання попутного газу і газів нафтопереробки в свічках і факелах, а також викиди від горіння вугільних відвалів.

По рядку 505 наводяться обсяги викидів вуглеводнів (включаючи ЛОС) за винятком метану.

Тепер розглянемо звітність за формою № 2-тп (відходи). На рис. 2.15-2.16 показана структура форми № 2-тп (відходи).

Як уже вказувалося, згідно з Федеральним законом від 24.06.1998 № 89-ФЗ "Про відходи виробництва і споживання" (ред. Від 29.12.2014 з ізм. І доп., Вступ. Чинності 01.02.2015) індивідуальні підприємці та юридичні особи, здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами, зобов'язані вести в установленому порядку облік утворилися, використаних, знешкоджених, переданих іншим особам або отриманих від інших осіб, а також розміщених відходів.

Звітність за формою № 2-тп (відходи) надається юридичними особами, індивідуальними підприємцями, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами виробництва і споживання. До 1 лютого після звітного періоду респонденту необхідно здати звітність до територіального органу Росприроднагляду за місцем свого знаходження. Діюча форма № 2-тп (відходи) затверджена Наказом Росстату від 28.01.2011 № 17 "Про затвердження форми".

Статистичному обліку підлягають всі види відходів виробництва та споживання, що знаходяться в обігу у респондента, крім радіоактивних.

При заповненні форми № 2-тп (відходи) всі відомості про відходи вносяться окремо але кожному виду відходу із зазначенням коду по Федеральному класифікаційному каталогом відходів. Чинний каталог відходів затверджено наказом МПР Росії від 15.06.2001 № 511. Відомості про відходи вносяться в послідовності, починаючи з I по V клас небезпеки включно.

Всі показники, що характеризують кількість відходів, відображаються у звіті по масі відходу у тоннах і округлюються: з точністю до одного знака після коми - для відходів IV і V класів небезпеки; з точністю до трьох знаків після коми - для відходів I, II і III класів небезпеки.

Держстатзвітності за формами № 2-тп (відходи) здається щорічно.

На рис. 2.17-2.20 наведена структура форми статистичної звітності № 2-тп (водгосп).

Звітність за цією формою надають юридичні особи та індивідуальні підприємці, які здійснюють користування водними об'єктами. Звітність надається територіальному органу Росводресурсов в суб'єкт Російської Федерації. Термін здачі звітності - 22 січня після звітного періоду.

Зразок титульного аркуша форми № 2-тп (відходи)

Рис. 2.15. Зразок титульного аркуша форми № 2-тп (відходи)

Форма № 2-тп (відходи)

Рис. 2.16, а. Форма № 2-тп (відходи)

Форма № 2-тп (відходи)

Рис. 2.16, б. Форма № 2-тп (відходи)

Форма № 2-тп (відходи)

Рис. 2.16, в. Форма № 2-тп (відходи)

Зразок титульного аркуша форми № 2-тп (водгосп)

Рис. 2.17. Зразок титульного аркуша форми № 2-тп (водгосп)

Розділ 1. Форма № 2-тп (водгосп)

Рис. 2.18. Розділ 1. Форма № 2-тп (водгосп)

Розділ 2. Форма № 2-тп (водгосп)

Рис. 2.19. Розділ 2. Форма № 2-тп (водгосп)

Розділ 3. Форма № 2-тп (водгосп)

Рис. 2.20. Розділ 3. Форма № 2-тп (водгосп)

Форма № 2-тп (водгосп) затверджена Наказом Росстату від 19.10.2009 № 230 "Про затвердження статистичного інструментарію для організації Росводресурсов федерального статистичного спостереження про використання води" (ред. Від 28.11.2011). У цьому ж наказі крім ескізу форми містяться докладні рекомендації щодо її заповнення. Зокрема, говориться, що в розділі 1 - відомості для кожного водозабору або постачальника води і в розділі 2 - відомості по кожному водов пуску (категорії води) наводяться в окремих рядках. Дані про обсяги води наводяться в тис. Куб. м з точністю до другого знака після коми. У додатку 1 до наказу наводяться коди типів джерел водопостачання і приймачів відведених вод. Ці коди використовуються для заповнення форми. В інших додатках до наказу міститься інформація, необхідна для заповнення форми.

Суми зайво внесених платежів зараховуються підприємству в рахунок плати наступного кварталу.

Оскільки розрахунок плати досить складний, за погодженням з територіальними органами Міністерства податків і зборів органи державного екологічного контролю здійснюють перевірку правильності розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище, здійснене природопользователем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >