Принципи екологічного аудиту

Основні принципи, що забезпечують ефективність екологічного аудиту, можна поділити на професійно - етичні (1) та методологічні (2):

 • 1) об'єктивність екоаудіторов:
  • • незалежність від керівництва аудируемого об'єкта, замовника, а також керівництва організації, що здійснює аудит;
  • • компетентність у питаннях охорони довкілля та раціонального природокористування, а також специфіки аудируемого об'єкта, що підтверджується наявністю відповідних документів;
  • • збереження конфіденційності одержуваної в процесі аудиту інформації, її нерозголошення;
  • • відповідальність за проведення екоаудиту в межах, встановлених законодавством Російської Федерації;
 • 2) планування процедури аудиту:
  • • доцільність вибору методики і технології аудиту;
  • • визначення критеріїв суттєвості і достовірності;
  • • аналіз інформації та формування висновків;
  • • взаємодія аудиторів;
  • • інформування керівництва аудируемого підприємства про результати та ін.

Результатами екоаудиту є кількісна та якісна оцінка ефективності систем екологічного менеджменту.

Кількісна оцінка ефективності систем екологічного менеджменту здійснюється на основі системи різноманітних критеріїв і показників. У завдання екологічного аудиту може входити не тільки аналіз представленої підприємством динаміки зміни показників, а й обгрунтування використання додаткових критеріїв і показників, які дозволяють більш повно оцінювати ефективність діяльності в області екологічного управління та екологічного менеджменту.

Якісна оцінка ефективності систем екологічного менеджменту - оцінка екологічної спроможності промислових підприємств по намірам, що вживаються діям і досягнутим результатам, в першу чергу по ініціативним добровільними видами діяльності в галузі екологічного управління та менеджменту.

Оцінка проводиться за результатами відповідей на питання за наступними критеріями:

 • • обгрунтування і публічне декларування підприємством основних принципів екологічної діяльності (декларування екологічної політики);
 • • наявність і обгрунтування підприємством цілей, спрямованих на розвиток процесів безперервного поліпшення досягнутих результатів екологічної діяльності;
 • • використання підприємством програм і методів екологічного аудіювання для оцінки досягнутих результатів і подальшого розвитку діяльності;
 • • формування і поширення підприємством "зеленої звітності";
 • • екологічна відкритість підприємства;
 • • об'єднання задач управління якістю продукції та послуг і екологічного управління;
 • • стимулювання залучення персоналу в екологічну діяльність підприємства;
 • • моніторинг стану навколишнього середовища в зоні впливу підприємства.

По кожному з перерахованих критеріїв є серія питань, в залежності від відповідей на які аудитори виставляють ту чи іншу оцінку по кожному критерію.

Можливі наступні варіанти загальної оцінки:

 • - Не більше одного позитивної відповіді - "0";
 • - 2-3 позитивних відповіді - "1/2";
 • - 4-5 позитивних відповідей - "1".

Сума отриманих результатів за всіма критеріями дозволяє отримати підсумкову якісну оцінку ефективності існуючої системи виробничого екологічного управління та менеджменту (екологічної спроможності підприємства), наприклад:

 • • менше 30% максимально можливої величини - "здійснюється підприємством діяльність з екологічного управління і менеджменту фрагментарна і в цілому не ефективна"; підприємство не можна відносити до екологічно заможним;
 • • 30-50% - що здійснюється підприємством діяльність з екологічного управління і менеджменту в цілому задовільна, але вимагає подальшого розвитку та вдосконалення; екологічна спроможність підприємства в цілому недостатня;
 • • 50-70% - що здійснюється підприємством діяльність з екологічного управління і менеджменту в цілому досить ефективна, але при цьому є невикористані можливості для її подальшого поліпшення; екологічна спроможність підприємства в цілому задовільна;
 • • більше 70% - що здійснюється підприємством діяльність з екологічного управління високоефективна; саме підприємство може розглядатися як лідер в області екологічного управління та менеджменту; екологічна спроможність підприємства безперечна.

Пропоновані критерії можуть використовуватися при проведенні програм як зовнішнього, так і внутрішнього екологічного аудіювання підприємства з розробкою за результатами оцінки широкого спектру рекомендацій та пропозицій щодо підвищення ефективності екологічного управління та менеджменту.

Загальна висока оцінка екологічної спроможності промислового підприємства (наприклад, більше 50%), у разі дотримання обов'язкових вимог природоохоронного законодавства, може розглядатися в якості однієї з умов пільгового інвестування, оподаткування, страхування, а також як обов'язкова умова сертифікації системи екологічного управління та менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >