Адміністративні правопорушення, що посягають на здоров'я, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і суспільну моральність

Адміністративні правопорушення, зазначені у гл. 6 КпАП, мають особливу соціальну і суспільну значимість, про це свідчать, зокрема, обтяжливі санкції, що обмежують не тільки майнові права громадян, як це і передбачено при скоєнні більшості проступків, а й встановлюють також обмеження особистих немайнових прав порушника.

Розглянуті адміністративні правопорушення розрізняються по об'єктах протиправних діянь: проступки, що посягають на здоров'я населення, визначені ст. 6.1, 6.2 КоАП; проступки, що порушують санітарно-епідеміологічні вимоги, найбільш численні (див. ст. 6.3-6.7 КпАП); адміністративні правопорушення, що посягають на громадську мораль, встановлені ст. 6.8, 6.9, 6.10-6.12 КоАП.

При скоєнні розглянутих правопорушень, поряд з адміністративним штрафом, застосовуються обтяжливі майнові санкції у вигляді адміністративного припинення діяльності суб'єкта підприємництва (ст. 6.3-6.6, ч. 2 ст. 6.7, ст. 6.15, ч. 1, 2 ст. 6.16 КоАП) або безальтернативній конфіскації, застосовуваної до фізичної особи (ч. 1 ст. 6.17 КоАП). Конфіскація в якості додаткового покарання передбачена при вчиненні правопорушень, встановлених ст. 6.13, 6.15, 6.16 і ч. 1 ст. 6.17 КоАП (щодо індивідуальних підприємців та юридичних осіб), в цих випадках вона може бути застосована в якості спеціальної санкції поряд з адміністративним штрафом, а стосовно до ст. 6.15, ч. 1, 2 ст. 6.16 і ч. 1 ст. 6.17 КоАП - поряд з адміністративним призупиненням діяльності.

Адміністративний арешт може бути застосований за правопорушення, що посягають на громадську мораль (див. Ст. 6.8, 6.9, 6.12, ч. 2 ст. 6.13, ч. 2 ст. 6.161 КпАП). За наявності обставин, що пом'якшують відповідальність (див. Ст. 4.2 КоАП), у зазначених випадках призначається адміністративний штраф. Правопорушення, передбачене ст. 6.12 КоАП (одержання доходу від заняття проституцією), відбувається зумисне і містить ознаки групового правопорушення, що дозволяє застосування найбільш обтяжливих санкцій - адміністративний арешт призначається на строк не менше ніж десять діб. Фіксований мінімальний термін адміністративного арешту встановлений тільки при здійсненні розглянутого проступку, у всіх інших випадках суддя вправі обрати альтернативний термін застосування санкції (СР до санкцій ст. 7.27, ч. 1 ст. 17.3, ст. 18.7, ч. 1-3 ст. 19.3, ст. 19.24, ч. 1, 2 ст. 20.1, ч. 3 ст. 20.2, 20.3, 20.5, 20.18, 20.21, ч. 1, 2 ст. 20.25 КоАП).

Дискваліфікація застосовується при вчиненні правопорушень, встановлених ч. 1, 2 ст. 6.18 КоАП. Призначення дискваліфікації у фіксованому максимальному розмірі, а саме на строк три роки, передбачено ч. 2 ст. 6.18 КоАП.

При скоєнні іноземним фізичною особою правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 6.8, ч. 2 ст. 6.9, ч. 2 ст. 6.13 і ч. 2 ст. 6.161 КпАП, адміністративне видворення являє собою додаткове адміністративне покарання, яке застосовується безальтернативно поряд з адміністративним арештом, який у цих випадках розглядається в якості основного адміністративного покарання.

Стосовно до досліджуваних правопорушень слід враховувати специфіку їх суб'єктного складу. Індивідуальні підприємці, при вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 6.3-6.6, ч. 1 ст. 6.13 і ч. 1,2 ст. 6.17 КоАП, притягуються до відповідальності в якості самостійних суб'єктів, в цьому випадку не застосовується загальна дефініція посадової особи, встановлена приміткою до ст. 2.4 КоАП. Стосовно до ч. 1-3 ст. 6.16 КоАП індивідуальні підприємці притягуються до відповідальності, встановленої санкцією цієї статті для юридичних осіб. В інших випадках індивідуальні підприємці притягуються до відповідальності, встановленої санкцією відповідної статті гол. 6 КпАП для посадових осіб.

Проступки, пов'язані з незаконним обігом наркотиків (див. Ст. 6.8, 6.15, 6.16, 6.161 КпАП), завжди вчиняються ліцензіатами і є наслідком невиконання ліцензійних вимог. У цьому випадку до порушника застосовуються санкції у вигляді зупинення дії ліцензії або її анулювання, передбачені Федеральним законом "Про ліцензування окремих видів діяльності", незалежно від застосування адміністративних покарань, передбачених зазначеними статтями КпАП.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги є особливим об'єктом цивілістичного регулювання, стосовно до них встановлені особливі вимоги до їх використання в якості предмета зобов'язальних відносин (див. П. 2 ст. 129 ЦК). Оборот окремих видів наркотиків заборонений на території РФ, щодо інших видів встановлені спеціальні методи публічного регулювання, що включають ліцензування, проведення контрольних заходів, особливі форми обліку та звітності і т.д.

Справи про адміністративні правопорушення, встановлених ст. 6.3-6.6, ч. 1 ст. 6.13, ст. 6.15, ч. 1, 2 ст. 6.16 і ч. 1 ст. 6.17 КоАП, тягнуть за собою адміністративне призупинення діяльності суб'єкта підприємництва і розглядаються суддями районних судів. Адміністративні правопорушення, передбачені ст. 6.1-6.2, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 КоАП, розглядаються світовими суддями.

Окремими адміністративно-юрисдикційними повноваженнями щодо порушення справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 6.8-6.13, 6.15, 6.16, 6.161 КпАП, наділені співробітники поліції, посадові особи митних органів (стосовно до ст. 6.15 і 6.16 КоАП), органів Федеральної служби з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор) (див. 6.2, 6.15 , 6.16, 6.161 КпАП), Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) (див. ст. 6.13 КоАП), Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляду) (див. ст. 6.1 КоАП) (див. відповідно до п. 1,12,18, 19, 58, 83 ч. 2 ст. 28.3 КоАП).

Посадові особи зазначених органів виконавчої влади складають протоколи у справах про адміністративні правопорушення і застосовують окремі заходи адміністративного припинення (див. Ч. 1 ст. 27.8, ч. 1 ст. 27.10 КоАП). Найбільш великими юрисдикційними повноваженнями наділені співробітники Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків (ФСКН Росії), до відання яких віднесено складання протоколів у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, 6.16, 6.161, 6.18 КоАП. Співробітники ФСКН Росії, на відміну від розглянутих вище посадових осіб, має право застосовувати заходи адміністративного припинення у вигляді доставлення і адміністративного затримання (див. Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 27.2, п. 8 ч. 1 ст. 27.3 КоАП).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >