Мовний етикет ділової бесіди

У сучасному суспільстві дотримання етикетних норм в діловому спілкуванні (див. Гл. 12) визнається важливим не тільки з точки зору соціальної відповідальності ділових людей, чиновників, бізнесменів, але і як спосіб поліпшення ефективності виробництва або взаємодії людей у соціальній сфері, зміцнення ділових зв'язків і поліпшення ділової комунікації.

Сучасна російська мова дозволяє вибрати з широкого спектру стереотипних фраз офіційного привітання: "Здрастуйте", "Добрий день (вечір)", "Ласкаво просимо", "Радий вас вітати", "Радий вас бачити" і т.п. При вітанні необхідно користуватися не тільки вербальними, а й невербальними засобами: поклоном, кивком, змахом руки і т.п. При офіційному знайомстві прийнято тиснути один одному руку, при цьому першим подає руку старший - молодшому, жінка - чоловікові.

Форма самопрезентації дозволяє не тільки представитися, але й задати ступінь офіційності розмови: "Мене звуть Олег Геннадійович", "Моє прізвище Ігнатьєв", "Будемо знайомі. Володимир Петрович Смирнов" (ім'я та по батькові, а потім прізвище). Більш офіційно виглядають такі форми: "Дозвольте відрекомендуватися: Смирнов, президент фірми ии", "Тетяна Сергіївна Іванова, член оргкомітету", "Тихонов, генеральний директор видавництва" і т.п. Часто ділова зустріч починається з вручення візитної картки: вона дозволяє уникнути труднощів при запам'ятовуванні імені та по батькові партнера, а також дає можливість їх перепитати.

Звернення без імені у російській мовному етикеті вважається надмірно формальним. Звернення по імені або по імені та по батькові - це вже звернення до особистості. Промовляючи ім'я та по батькові, співрозмовник підкреслює повагу до партнера, демонструє душевне розташування. Таке привітання свідчить про внутрішню культуру людини і сприяє комунікативному згодою.

Складніші справи зі зверненням до аудиторії (наприклад, у ситуації прес-конференції, доповіді і т.д.). Найбільш прийнятним в сучасній діловій комунікації стає звернення "панове" і "пані та панове". Однак слід пам'ятати, що, по-перше, у формі однини звернення "пан" не вживається поодиноко і самостійно (без прізвища або номінації посади), по-друге, звернення "панове" або "пані та панове" - це звернення рівного до рівним, тому іноді воно може конкретизуватися за моделлю "панове банкіри", "панове журналісти".

У сучасній політичній середовищі робляться спроби виробити нові (на зміну придбали негативний, радянсько-ідеологічний ореол вживання "громадяни" і "товариші") офіційні звернення, що об'єднують представників різних партій і станів: "співгромадяни", "співвітчизники", "росіяни". Проте всі вони ще сприймаються як штучні, чужі російській традиції, тому їх вживання вимагає великої уваги і такту.

В офіційній обстановці ділового спілкування прийнято вибирати універсальні етикетні формули

Привітання

Добрий день (ранок, вечір)! Вітаю!

Прощання

До побачення! Всього найкращого! Всього доброго! До зустрічі! Дозвольте Вопрошающий!

Подяка

Дякуємо! Дуже вдячний вам! Дякую! Щиро Дякую! Сердечно дякую (вдячний)!

Прохання

Будьте ласкаві ... Будьте ласкаві ... Прошу вас ...

Вибачення

Приношу свої вибачення ... Вибачте, будь ласка ... Прошу мене вибачити ... Вибачте, будь ласка ...

Пропозиція

Дозвольте запропонувати ... Мені хочеться запропонувати вам ... Я хотів би запропонувати вам ...

Запрошення

Дозвольте запросити вас на ... Я запрошую вас на ... Від імені ... запрошую вас на ...

Засобами етикету формується дистанція ділового (як окремого випадку офіційного) спілкування. Це пов'язано з вибором так званого "Ви" -регістри. Незалежно від соціального статусу, статі і віку співрозмовника використовується "Ви" -Звернення, яке передбачає не тільки звернення до співрозмовника по імені-по батькові, а й визначає вибір теми обговорення, дистанцію спілкування, тональність розмови. Офіційна обстановка вимагає двостороннього "Ви" -общение в будь-якій соціальній і віковій групі.

У будь-якому, в тому числі і діловому, мовному етикеті велике значення має комплімент - приємні слова, що виражають схвалення, позитивну оцінку діяльності співрозмовника, підкреслюють смак в одязі, зовнішності, збалансованість вчинків партнера.

Правила спілкування людей пов'язані і з образом і стилем життя, національними звичаями та традиціями. Все це результат багатовікового життєвого досвіду, побуту попередніх поколінь того чи іншого народу.

У разі незгоди опонента необхідно пам'ятати наступні правила:

 • • не поспішати доводити свою точку зору;
 • • спокійно вислухати доводи співрозмовника, дати йому висловитися;
 • • уточнити предмет розбіжностей (коректні такі форми: "Якщо я вас правильно зрозумів ...", "Бути може, я не все усвідомив ...", "Давайте розберемося глибше ...", "Спробуємо поглянути на цю проблему інакше. .. ");
 • • не відповідати на заперечення категоричним тоном.

У діловому етикеті слід уникати висловлювань типу: "Ні, я не згоден", "Ні, це нікуди не годиться", "Ні, це нам не підходить".

При неможливості виконання прохання рекомендується використовувати наступні нейтральні формулювання відмови:

 • • (Я) не можу (не в силах, не в змозі) допомогти (дозволити, посприяти).
 • • В даний час це (зробити) неможливо.
 • • Вибачте, але ми (я) не можемо виконати ваше прохання.
 • • Я змушений відмовити (заборонити, не дозволити).

У разі переходу ділової бесіди в стадію конфронтації необхідно дотримуватися таких правил:

 • • відкинути особисті упередження проти співрозмовника ("Все одно нічого нового я від нього не почую", "Знову він мені буде твердити своє", "Ну, це надовго, і нічого путнього не скаже");
 • • не поспішати з відповідями і висновками ("Досить, я все зрозумів ...", "Досить, мені все ясно", "Я це знаю ...");
 • • спробувати розмежувати факти і думки;
 • • бути неупередженим в оцінці почутого;
 • • не відволікатися на вираз сторонніх думок;
 • • не чекати з нетерпінням паузу в розмові, щоб вставити слово.

Як приклад ситуації офіційної комунікації можна розглянути захист випускної кваліфікаційної (бакалаврської, магістерської) роботи.

Перш за все необхідно пам'ятати, що у успішного захисту, крім результатів гідного дослідження, позитивного відгуку наукового керівника і зовнішньої рецензії, є ще важливі складові: грамотно складений текст захисту (мова), впевнене володіння інформацією і дотримання етикету - як наукового, так і мовного. Крім того, обов'язковим має бути дотримання регламенту, який заздалегідь оголошується головою.

Як уже зазначалося, навіть досвідченим ораторам при наявності жорсткого регламенту рекомендують виступати, маючи на руках написаний текст, який можна прочитати не відриваючись. Якщо досвід публічних виступів не дуже великий, то, дивлячись в текст, а не на численну аудиторію, простіше опанувати себе і зібратися з думками. Крім того, в заздалегідь підготовленому тексті зручніше продумати відповіді на зауваження рецензента. Краще записати текст виступи не конспективно або тезисно, а повністю, слово в слово - це дозволить легше і швидше впоратися з можливим хвилюванням.

Мова починається вітанням "Шановний голово! Шановні члени державної атестаційної комісії!" і, якщо тема не була оголошена головою, словами: "Вашій увазі пропонується випускна кваліфікаційна робота на тему ..." Відзначимо, що промовець не повинен починати свою промову зі слова "Здрастуйте", оскільки передбачається, що всі учасники процедури захисту вербально або невербально привітали один одного.

Доповідь повинна містити тільки суть розглянутого питання, мінімум цифр, мінімум вузькоспеціальних термінів, мінімум перерахувань, так як все це погано сприймається на слух. У ході виступу на захисті не слід переказувати весь текст: за відведений час важко розповісти багато чого, а розрізнені, нехай і цікаві, фрагменти тексту можуть зіпсувати відчуття від роботи в цілому. Тому рекомендується дотримуватися наступною зразковою структури доповіді на захисті випускної кваліфікаційної роботи.

 • 1. Представлення теми, обгрунтування актуальності.
 • 2. Коротка характеристика об'єкта дослідження.
 • 3. Чітке формулювання предмета дослідження.
 • 4. Висновок про ступінь вивченості теми.
 • 5. Формулювання мети і завдань роботи.
 • 6. Класифікація матеріалу дослідження.
 • 7. Опис методів дослідження.
 • 8. Якісна оцінка результатів проведеного дослідження.
 • 9. Основні висновки за темою роботи.

Виклад завдань дослідження формулюється звичайно в 3-4 пропозиціях, в яких йдеться про те, які підходи до проблеми були вивчені, які були прийняті в якості базових для даної роботи. Імена та по батькові вчених, що згадуються в доповіді, можна не називати, попередньо сказавши фразу: "Шановні члени державної атестаційної комісії, дозвольте в цілях економії часу не називати імена та по батькові авторів ..." Однак необхідно бути готовим до того, що члени комісії можуть запитають, як звали того чи іншого вченого, якою проблемою він займався і на які його роботи є посилання в представленій до захисту роботі.

На сьогоднішній день важливим компонентом будь-якого доповіді або виступу є електронна презентація. Не слід просто читати інформацію на слайдах, остання не повинна дублювати текст доповіді, а лише виділяти найбільш важливі положення і / або ілюструвати їх.

Наприкінці виступу необхідно подякувати слухачів ("Дякую за увагу!") І перейти до відповідей на запитання членів комісії і присутніх: "Буду радий (а) відповісти на ваші запитання".

Науковий етикет передбачає, що, по-перше, питання необхідно вислухати до кінця, а по-друге, відповідь бажано почати зі слів: "Дякую (вас) за питання ..." Питання, що задаються членами комісії, можуть стосуватися тільки безпосередньо теми пред'явленого дослідження. Питань боятися не треба: їх задають або для того, щоб дізнатися щось нове і цікаве, або для того, щоб дати виступаючому розкрити свій потенціал. Відповідати слід впевнено і чітко, по суті і не вдаючись у приватні подробиці, керуючись положенням: "Багато говорити і багато сказати не є одне і те ж" (Софокл).

Після того як питання вичерпані, слід подякувати наукового керівника за допомогу, поради та керівництво роботою, рецензента за працю прочитання, зауваження та запитання та членів комісії за виявлену увагу.

Представлена схема з невеликими варіаціями стосується також інших ситуацій офіційного спілкування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >