Заходи адміністративного припинення

Митні органи наділені значними владними повноваженнями, в тому числі здійснюваними із застосуванням заходів морального або фізичного впливу. До превентивним повноважень митних органів належать заходи адміністративного припинення, здійснювані з метою: а) митного контролю (ст. 110-122 МКМС, ст. 175, 177, 180- 183 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації"); б) розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 27.2, 27.3, 27.7 - 27.10, 27.14 КоАП); в) проведення оперативно-розшукових заходів (п. 1-14 ч. 1 ст. 6 Федерального закону від 12 серпня 1995 № 144-ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність"); г) здійснення процесуальних дій (попереднього слідства і дізнання), встановлених КПК.

Заходи адміністративного припинення, встановлені митним законодавством, застосовуються щодо добросовісних осіб (ст. 111-116, 118-119 МКМС і ст. 175 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації") та осіб, підозрюваних у вчиненні митного правопорушення (ст. 117 МКМС).

Заходи адміністративного припинення у вигляді перевірки документів, відомостей та усного опитування застосовуються при проведенні митних процедур з метою контролю достовірності відомостей, поданих митному органу. Здійснення цих превентивних заходів пов'язане з тимчасовим обмеженням прав громадян на свободу пересування (відповідно на термін перевірки документів або усного опитування). Обов'язок за поданням документів та відомостей, необхідних для митного контролю, покладено на осіб, які переміщують майно через митний кордон Митного союзу, а в інших випадках - через державний кордон РФ, і на комерційні організації (у тому числі кредитні організації). Перевірка документів та відомостей може проводитися і в цілях розгляду клопотання про видачу дозволу на здійснення підприємницької діяльності. У цих випадках встановлені тривалі терміни перевірки.

Запобіжний захід у вигляді отримання пояснень припускає письмову форму фіксації відомостей, представлених посадовій особі митного органу за його усним запитом. Пояснення подаються особами, які переміщають речі через кордон Митного союзу, а в інших випадках - через державний кордон РФ або мають майнові інтереси щодо таких речей. Обов'язок за поданням документованої інформації може бути покладена на осіб, які мають намір здійснювати митний режим в цілях отримання відповідного дозволу митного органу. Посадова особа митного органу вправі запросити в письмовій формі інформацію у публічних органів, які мають відомостями, необхідними для цілей митного контролю.

Митне спостереження являє собою голосну форму митного контролю, що передбачає візуальне спостереження посадовими особами митних органів за діями з перевезення товарів і транспортних засобів через митний кордон та здійсненням з ними інших майнових правомочностей.

Митне спостереження, що проводиться відносно сумлінних осіб та їх майна з метою митного контролю, слід відрізняти від негласного спостереження як форми оперативно-розшукової діяльності, здійснюваного з метою припинення та розкриття злочинів (п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закону "Про оперативно розшукової діяльності ").

Митний огляд майна включає в себе дії з візуального огляду транспортних засобів і знаходяться в них речей. Обов'язкове складання акта про проведення огляду передбачено тільки за вимогою особи, в законному веденні якого знаходиться оглядають майно. При проведенні митного огляду не допускаються дії, що порушують конструктивну цілісність майна (п. 1 ст. 115 МКМС).

Митний огляд майна передбачає фізичний вплив відносно оглядуваним речей: зняття пломб, печаток, інших засобів ідентифікації майна, розтин упаковки, ємностей, контейнерів тощо Митний огляд проводиться щодо майна осіб, підозрюваних в порушенні митного законодавства. При наявності явних ознак правопорушення огляд може бути проведений за відсутності осіб, в законному віданні яких перебувають оглядати транспортні засоби і знаходяться в них речі, у присутності понятих та зі складанням акту про проведення огляду (п. 6, 7 ст. 116 МКМС).

Таким чином, проведення митного огляду завжди пов'язане з заподіянням майнової шкоди та моральної шкоди особі, підозрюваному в скоєнні правопорушення. Тому за відсутності ознак порушення митного законодавства проводиться огляд майна відповідно до вищезазначеного порядком, що виключає заподіяння шкоди сумлінному особі.

У разі встановлення факту правопорушення посадовою особою митного органу можуть бути проведені оперативно-розшукові заходи, що передбачають негласний огляд транспортного засобу.

Митний огляд приміщень та територій проводиться за наявності інформації про порушення митного законодавства. Цей захід може бути проведена з метою припинення або розкриття адміністративних правопорушень, підвідомчих митним органам, передбачених ч. 1 і 3 ст. 16.1, ст. 16.2-16.23 КоАП РФ. Проведення такого заходу, обумовленої цілями митного контролю, регламентується ст. 119 МКМС і ст. 175 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації". У цих випадках не допускається огляд житлових приміщень і територій (п. 4 ст. 119 МКМС). За наявності ознак злочину, а також в цілях отримання інформації, необхідної для загальнодержавних потреб, посадовою особою митного органу з санкції судді може бути проведено негласне обстеження приміщень і територій, у тому числі використовуваних в побутових цілях.

Огляд приміщень і територій з метою митного контролю проводиться за приписом митного органу незалежно від наявності понятих із складанням акта про його проведення. У разі протидії в проведенні огляду співробітник митного органу має право забезпечити доступ до приміщення із застосуванням заходів фізичного впливу і розкриттям блокованих приміщень з подальшим повідомленням прокурора (ст. 26, п. 4 ч. 2 ст. 27 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації ") ·

Особистий огляд відноситься до заходів припинення, застосовуваним до особи, яка підозрюється в порушенні митного законодавства, при розгляді справ про адміністративні правопорушення, підвідомчих митним органам. Особистий огляд може бути також проведений з метою митного контролю і являє собою його виняткову міру. Особистий огляд, здійснюваний відповідно до ст. 117 МКМС, передбачає примусові дії, не встановлені при його проведенні у випадках, визначених КпАП. До таких дій відноситься, наприклад, обстеження тіла оглядаємо особи (СР п. 6 ст. 117 МКМС і ст. 27.7 КоАП). Цей запобіжний захід обмежує конституційне право на особисту недоторканність, але такі обмеження, оскільки вони встановлені зазначеним кодифікованим законодавством, відносяться до легітимним діям.

До виключних заходам адміністративного припинення ставляться застосування фізичної сили (у тому числі бойових прийомів рукопашного бою), спеціальних засобів (у тому числі гумових палиць і сльозоточивого речовин) і зброї. Ці заходи можуть бути застосовані лише у випадках, коли застосування ненасильницьких засобів свідомо виключено в умовах припинення протиправних дій (бездіяльності). Спеціальні засоби можуть бути використані у виняткових випадках, якщо їх застосування обумовлене:

  • а) цілями забезпечення власної безпеки співробітників митних органів (ч. 2 ст. 30 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації");
  • б) необхідністю припинення протиправного діяння, в тому числі у випадках, що передували початку протиправних дій (наприклад, при приготуванні до них порушника - ч. 2, 3 ст. 30 зазначеного Закону). У всякому разі співробітник митного органу має право застосувати одне або кілька спецзасобів, коли поведінка порушника свідомо свідчить про його агресивних намірах, наприклад при наближенні порушника до зазначеного співробітнику всупереч його вимогу зупинитися, при дотику до його службової зброї;
  • в) превентивними цілями. Наприклад, вогнепальна зброя може бути застосована для запобігання підготовлюваного правопорушення при попередженні порушника про застосування зброї, для подачі сигналу тривоги або виклику допомоги (п. 7 ч. 2 ст. 30 зазначеного Закону).

Спецзасоби не повинні застосовуватися до сумлінних особам, щодо яких допускається використання тільки ненасильницьких запобіжних заходів. Застосування спецзасобів до порушника або підозрюваному особі завжди пов'язане з заподіянням майнової шкоди або тілесного (фізичного), моральної шкоди. При цьому співробітник митного органу повинен прагнути до мінімізації таких шкідливих наслідків.

Спецзасоби можуть бути застосовані поряд з іншими заходами адміністративного припинення тільки з метою посилення очікуваного правоохоронного ефекту. Зокрема, з метою пошуку або переслідування осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушення, можуть бути реквізовані транспортні засоби сумлінного особи (п. 8 ч. 1 ст. 19 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації").

Застосування вогнепальної зброї може бути викликано особливими умовами проведених оперативно-розшукових заходів, наприклад відсутністю у співробітника митного органу спеціальних засобів або неможливістю застосування ним фізичної сили. У цих випадках, а також при самообороні співробітник може використовувати не тільки одне або декілька спецзасобів, а й будь інші підручні засоби.

До заходів адміністративного припинення відносяться також фінансові та майнові санкції, призначувані митним органом у разі невиконання порушником фіскальних обов'язків або їх неналежного виконання.

До фінансових санкцій відносяться нарахування пені та стягнення коштів з рахунків платника у банку (безспірне стягнення). Пені нараховуються митним органом при несплаті митних зборів, податків у встановлений термін за кожний календарний день прострочення сплати. Вимога про сплату пенею виноситься одночасно з письмовою сповіщенням порушника про суму невиконаних фіскальних обов'язків. Пені підлягають сплаті незалежно від застосування до порушника інших публічних санкцій.

Рішення про безспірне стягнення приймається митним органом у разі невиконання порушником фіскальних обов'язків, визначених сповіщенням митного органу про їх виконання. Безспірне стягнення проводиться з банківських рахунків порушника. Інкасове доручення (розпорядження) митного органу на списання з рахунків порушника і перерахування на рахунок Федерального казначейства чи іншого органу, визначеного митним законодавством, грошових коштів має бути виконане банком протягом одного операційного дня, наступного за днем отримання такого доручення. Порушення банком строків виконання зазначеного доручення митного органу кваліфікується за ст. 15.8 КоАП РФ і тягне за собою стягнення адміністративного штрафу з винних посадових осіб банку. Корпоративна відповідальність банку-порушника в зазначених випадках встановлена п. 1 ст. 135 НК.

До майнових санкцій належить звернення стягнення на товари, щодо яких мита та податки не сплачені, а також на майно, закладене в якості способу забезпечення фіскальних обов'язків. Митні органи вправі звертати стягнення, як правило, на рухоме майно, а у випадках, якщо предметом застави є нерухомість, також і на нерухоме майно. На відміну від розглянутих вище санкцій, які обчислюються у грошовому еквіваленті, майнові санкції призначаються відносно матеріалізованої речі, що володіє комерційними властивостями (тобто товару).

Розглянуті вище майнові відносини обумовлені правопорушенням і регламентуються адміністративним законодавством (приписи ГК в даному випадку не застосовуються). Правовою передумовою їх виникнення є індивідуальний правовий акт митного органу, що встановлює фіскальні обов'язки порушника. Виконання покарання, встановленого фінансової або майновій санкцією, може бути добровільним або примусовим, проте в усякому разі це призводить до обмеження майнових правомочностей (при зверненні стягнення на частину грошових коштів банківського рахунку порушника) або до їх повного припинення (наприклад, при зверненні стягнення на закладене майно).

Майнові та фінансові санкції застосовуються до порушників незалежно від їх залучення до адміністративної відповідальності, встановленої КпАП.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >