Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
Наступна >
Педагогіка - Коджаспірова Г.М.

Видання є підручником з повного курсу педагогіки школи. В основу побудови курсу покладена концепція цілісного педагогічного процесу. Видання містить як теоретичні, так і практичні аспекти педагогічного знання. При підготовці підручника автор спирався на класичні основи педагогіки. Однак у змісті всіх тем висвітлено нові підходи і трактування.

Підручник орієнтований як на викладачів педагогіки, так і на студентів педагогічних: навчальних закладів усіх рівнів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки. Книга буде корисною аспірантам, магістрантам, науковим працівникам у галузі педагогіки і всім, хто цікавиться педагогікою.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ПРО ВИХОВАННЯ Виховання як соціальне і педагогічне явищеВиникнення вихованняОсобливості та функції вихованняСоціальні функції освіти і виховання в сучасному суспільствіПідготовка підростаючого покоління до сімейного життя.Сучасні підходи до виховання Цілі вихованняШ. О. Амонашвілі Предмет, поняття, структура педагогікиПредмет педагогікиП. П. Блонський. Предмет педагогікиФункції педагогікиВластивості педагогічної наукиЕтапи розвитку педагогікиПитання, на які відповідає педагогікаЗв'язок педагогіки з іншими наукамиОсновні поняття і категорії педагогікиТипи освітиМоделі освітиСтруктура педагогікиСистема педагогічних наук ОСОБИСТІСТЬ У ВИХОВАННІ Гуманізація педагогічної взаємодії як шлях антропологізаціі педагогічного процесуПринципи педагогічної антропологіїПринципи Теорії розвитку особистостіФактори розвитку особистостіТеорії розвитку особистості Психолого-педагогічна безпеку освітнього середовищаОсновні поняття, завдання, факториВіктимізаціяЗдоров'язберігаючих освітні технологіїАнтропологічна (гуманітарна) експертиза освітніх установ Вік у розвитку та вихованні особистостіЛ. С. ВиготськийЯнуш Корчак СИСТЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ Загальна характеристика системи освітиОсновні поняття і положенняДодаткова освітаСтатут освітньої організаціїБезперервна освітаСвітський характер освітиДитячі та молодіжні громадські об'єднанняТіни співтовариств Інклюзивна освіта Болонський процес у реформуванні системи освіти в Росії Основні тенденції розвитку систем освіти за кордономНестандартні типи шкіл МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Методологія педагогікиМ. М. СкаткінРівні педагогічного дослідженняМетодологічні підходи до педагогічного дослідженнюОсновні компоненти наукового дослідженняМ. ДемковЛогіка дослідженняМетодологічна культура вчителя Методи педагогічного дослідженняПринципи відбору методів дослідженняТеоретичні методи педагогічного дослідженняЕмпіричні методи дослідженняЧАСТИНА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СУТНІСТЬ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Поняття цілісного педагогічного процесуП. Ф. КаптеревСтруктура цілісного педагогічного процесуФункції цілісного педагогічного процесуРушійні сили педагогічного процесу Закономірності і принципи цілісного педагогічного процесуЗакономірності цілісного педагогічного процесуПринципи цілісного педагогічного процесу Педагогічна діяльністьСутність педагогічної діяльностіСтруктура педагогічної діяльностіПрофесійне педагогічне свідомістьПедагогічна діяльність як творчий процес Педагогічна технологіяСутність педагогічних технологійНаукові основи педагогічних технологійПринципи педагогічних технологійКласифікація педагогічних технологійХарактеристика окремих педагогічних технологій НЛП у педагогічній діяльностіЗдоров'язберігаючих освітні технології Педагогічна технікаСаморегуляціяСпецифіка психічних станів і процесів педагогаІмідж педагогаТемпо-ритм педагогічного впливуМова і комунікативну поведінку педагогаУправління увагою слухачівПедагогічне спілкуванняКонфлікти в педагогічній діяльностіМетоди і засоби психотерапії в педагогічній взаємодії ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЧАСТИНА ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Сутність виховного процесуВизначення виховного процесу та його функційСкладність виховного процесуА. С. МакаренкаЗакономірності виховного процесуДіагностика результативності виховного процесу Виховна система школиОсновні етапи розвитку виховної системи школиКритерії визначення рівня сформованість виховної системи школиОрганізатори виховної роботи в школі і їх функціїТьютор, Тьюторський супровідКласний керівник (вихователь, наставник) у виховній системіУмови ефективності діяльності класного керівникаВаріанти розподілу функцій класного керівникаПланування виховної роботи Педагогічна підтримка і супровід НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЧАСТИНА ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Дидактика як наука про сутність і закономірності навчального процесуПредмет дидактикиЯ. А. Коменський. Користь дидактичні мистецтваСтановлення дидактики як науки Сутність процесу навчанняВикладання, вчення, научінняЗакономірності процесу навчанняПротиріччя навчального процесуЛогіка навчального процесуВиди організації навчального процесуРозвивальне навчанняЗагальні положення теорії змістовного узагальнення і формування навчальної діяльності Д. Б. Ельконіна - В. В. ДавидоваЗагальні ідеї технології В. С. Біблера, С. Ю. Курганова "діалог культур"Загальні ідеї технології гуманної педагогіки Ш. О. АмонашвіліОсновні установки ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Наукові основи визначення змісту освіти та вихованняФактори, що впливають на відбір змісту освітиПідходи до визначення змісту освіти та вихованняП. Ф. Каптерев. Про ставлення між матеріальною і формальної сторонами педагогічного процесуПринципи формування змісту загальної середньої освіти Носії змісту цілісного педагогічного процесуОсвітній стандартФункції стандартів нового покоління Навчальний планНавчальні програмиНавчальна література Вміст компонентів базової культури особистостіКлючові компетенціїКультура життєвого самовизначення і смисложиттєвих орієнтаціїІнтелектуальна культураМоральна культура особистостіГромадянська культура особистостіКультура міжнаціонального спілкування (відносин)Н. Ф. БунаковКультура праці та економічна культура особистостіК. Д. УшинськийЕкологічна культура особистостіВ. П. Острогорського. Листи про естетичне вихованняФізична культура особистості і здоровий спосіб життяВ. П. Вахтерів. Записки про постановку фізичного виховання в середній школіКультура сімейних відносинТендерна культура МЕТОДИ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Підходи до розуміння і класифікації методів цілісного педагогічного процесуКласифікації методів навчанняКласифікація методів виховання Методи навчанняМетодів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльностіВибір методів навчання Технологія активного навчанняВикористання ділової гри в навчальному процесі Сучасні освітні технологіїТехнологія повного засвоєння знаньТехнологія різнорівневого навчанняТехнологія колективного взаємонавчанняТехнологія модульного навчанняТехнологія проектної діяльностіТехнологія дослідницького навчанняЗагальна характеристика змісту підпрограмОсновні вимоги до рівня засвоєння змісту програмиІмітаційна (моделююча) технологія навчанняТехнологія формування критичного мислення Методи вихованняМетоди формування свідомостіМетоди організації життєдіяльності та поведінки вихованцівМетоди стимулювання діяльності та поведінкиМетоди самовихованняМетоди контролю і самоконтролю у вихованніПрийоми виховання ЗАСОБИ цілісного педагогічного процесу Класифікація засобів цілісного педагогічного процесуТоммазо Кампанелла Місто Сонця Наочні засоби в навчально-виховному процесіОб'ємна і площинна образотворча наочність Аудіо-візуальні технічні засоби навчання і виховання Інформаційно-комп'ютерні технології в навчально-виховному процесі ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Загальне поняття про форми організації цілісного педагогічного процесуЗагальне поняття і видиФорми організації виховної роботи Урок як основна форма організації навчального процесуЗагальне поняттяСтруктура і типологія уроківКритерії ефективності сучасного уроку Інші форми організації навчанняЕкскурсіїДомашня навчальна роботаШкільний семінарКонсультації та додаткові заняттяПрактикумиФакультативиНавчальні конференціїІнтеграція різних організаційних форм навчання Планування навчального процесуСтруктура технологічної карти Форми організації виховного процесуКласна годинаФункції класного годиниКолективні творчі справиСтадії КТДВиставки, святаЧАСТИНА III. СУБ'ЄКТИ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ УЧЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ Сутність розуміння учняСуб'єктність позиції вихованця в педагогічному процесіСутність розуміння і прийняття учняВідносини в педагогічному процесі Сутність трудновоспитуемости і її класифікаціїВ. Н. Сорока-Росинський. ВажковиховуваніЯ. А. Коменський Характеристика важковиховуваних дітейТ. А. Власова. Кожній дитині - належні умови виховання і навчанняВ. П. Кащенко. Чи потрібно виділяти обдарованих дітей із загальної маси школярів?Е. С. Левицька. Школа Левицької (1908 г.) Групи дітей з обмеженими можливостями здоров'яХарактеристика деяких ОВЗСпецифіка педагогічної взаємодії в масовій школі з дітьми з ОВЗ в систему інклюзивної освітиСтруктура організації навчального процесу з "особливими дітьми"Матеріально-технічне забезпечення шкільної освіти дітей з ОВЗ СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВИХОВАННЯ Сім'я як соціальний інститут Психолого-педагогічні основи сімейного вихованняСутність сімейного вихованняСтилі сімейного вихованняВаріанти батьківської поведінкиЗміст сімейного виховання Взаємодія сім'ї, школи та соціумуФункції роботи школи з батькамиМетодичні правила взаємодії освітнього закладу з родинамиПравила спілкування з батькамиФорми взаємодії школи з сім'єю УЧИТЕЛЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ Філософсько-психологічні основи педагогічної діяльностіВчитель-фасилітатор Учитель як професіоналЕтапи розвитку педагогічного професіоналізму Професійне вигоряння вчителяЯкості, що допомагають педагогу уникнути професійного вигоранняСамопізнання в діяльності вчителяПедагогічні здібностіПедагогічна ерудиція і компетентністьПедагогічні вміння Типи вчителів Індивідуальний стиль педагогічної діяльності вчителя ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Виховні функції дитячого колективуПоняття "дитячий колектив"Функції колективуОзнаки колективізмуТипи і структура дитячих колективівВиди (рівні) відносин у дитячому колективіЕтапи розвитку колективуСуб'єкт виховання - виховательСуб'єкт виховання - активСуб'єкт виховання - колективСуб'єкт виховання - особистість Шляхи та засоби формування дитячого колективуА. С. Макаренка. Методика організації виховного процесуА. С. Макаренка. Педагогіка індивідуальної діїА. С. Макаренка. Відносини, стиль, тон у колективіА. С. Макаренка. Методи виховання Особистість і колектив УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ ЯК ПРОЯВ СУБ'ЄКТНОСТІ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА В ОСВІТІ Управління освітніми системами як галузь наукового знанняЗагальні питання менеджментуФункції УОС як наукової галузіПринципи управління освітніми системами Органи управління освітоюПравові основи регулювання життєдіяльності освітньої установиУправлінська праця в школіІнформація в УОСМетоди управління в освітніх системах Школа як об'єкт управлінняМісія школиШкола і її структурні компонентиФункції управління школоюПринципи внутрішкільного керівництваПедагогічний колектив як трудовий колектив особливого типуОсобливості педагогічного колективуОрганізаційна культура школиПсихологічний клімат педагогічного колективу Керівник в системі управління і шкільне самоврядуванняКерівник в системі управлінняШкільне самоврядуванняПедагогічні радиКеруючий рада школи Внутрішкільне керівництвоКерівництво діяльністю педагогічного колективуНауково-методична робота в школіКерівництво різними ланками і типами шкілАтестація педагогічних кадрівМатеріально-технічна база школиОформлення школиШкільна документаціяВШК
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук