Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи формування змісту загальної середньої освіти

Середня школа є загальноосвітнім закладом, закладає основи для всебічного розвитку особистості, що розвиває здатності до безперервної освіти і освоєнню будь професії кожним школярем в майбутньому.

Зміст загальної середньої освіти в школі визначається: загально методологічні принципами формування змісту середньої освіти. До загальнометодологічні принципам формування змісту загальної середньої освіти належать:

  • • відповідність змісту освіти рівню світової сучасної науки і основним вимогам суспільства;
  • • загальноосвітній характер навчального матеріалу, тобто включення основ всіх наук, що визначають сучасну природничо-наукову і соціальну картину світу і мають значення для багатьох сфер діяльності;
  • • цивільна і гуманістична спрямованість змісту;
  • • гуманітарно-етична спрямованість змісту освіти;
  • • наявність у змісті освіти методологічних знань, знань про процеси та історії пізнання, розвитку ідей;
  • • зв'язок навчального матеріалу з життям і перетвореннями суспільства;
  • • ітеративну досліджуваних курсів;
  • • розвиваючий характер навчального матеріалу;
  • • наявність міжпредметних зв'язків;
  • • практична спрямованість теоретичного знання.

В основу стандарту нового покоління сучасної загальноосвітньої школи покладені нові принципи його побудови.

Освітній стандарт, який є відображенням соціального замовлення, розглядається розробниками проекту як суспільний договір, узгоджувальний вимоги до освіти, пропоновані сім'єю, суспільством і державою, і являє собою сукупність трьох систем вимог - до структури основних освітніх програм, до результатів їх освоєння і до умов реалізації, які забезпечують необхідне особистісний та професійний розвиток учнів.

Індивідуальні потреби особистості (сім'ї) в області загальної освіти інтегрують потенціал особистісної, соціальної та професійної успішності учнів.

Особистісна успішність - повноцінне і різноманітне особистісне становлення і розвиток з урахуванням індивідуальних схильностей, інтересів, мотивів і здібностей.

Соціальна успішність - органічне входження в соціальне оточення та участь у житті суспільства.

Професійна успішність - розвиненість універсальних трудових і практичних умінь, готовність до вибору професії.

Відібране зміст навчального матеріалу формується в певний навчальний предмет.

Навчальний предмет - педагогічно адаптована система знань, умінь і навичок, що відображає основний зміст тієї чи іншої павуки та відповідної їй діяльності по засвоєнню і використанню цих знань і умінь.

До спеціальним принципам формування змісту цілісного педагогічного процесу відносять: принцип співвіднесення навчального матеріалу з рівнем розвитку сучасної науки; єдності та протилежності логіки науки і навчального предмета.

Принцип співвіднесення навчального матеріалу з рівнем розвитку сучасної науки. Середня загальноосвітня школа закладає основи знань, що забезпечують дітям можливість осягнення будь-якої науки в майбутньому. Навчальний предмет містить стабільні, фундаментальні основи науки, підводить до розуміння сучасної наукової інформації, сприяє розвитку розумових здібностей. Для загальноосвітньої школи сучасно і необхідно не тільки те, що відкрито в наші дні, а й, насамперед, те, що складає вихідну методологічну, теоретичну позицію науки. Ще на початку 1970-х рр. висловлювалася необхідність розвитку нової науки - онтодідактікі, завдання якої повинна полягати в аналізі змісту відповідних розділів сучасної науки з метою їх дидактичної переробки та можливості засвоєння в процесі навчання.

Принцип єдності і протилежності логіки науки і навчального предмета.

У школі вивчаються математика, фізика, хімія, біологія, географія, історія та інші навчальні предмети, що носять назву відповідних наук. Це дало свого часу привід для тверджень про те, що шкільні навчальні предмети являють собою скорочені і спрощені копії відповідних наук і що вивчати навчальний матеріал у школі треба в тій же системі, в якій він викладається в науці. Проте ще К. Д. Ушинський зазначав, що наукова та педагогічна виклад науки - дві речі різні. У навчальний предмет входять основи відповідної науки. Під засадами науки при цьому розуміють найважливіші факти, поняття, закони, теорії, методи, мова науки і її практичне застосування, відібране у відповідності з цілями навчання та віковими можливостями учнів. Але неправомірно ставити знак рівності між навчальним предметом і основами наук, повністю ототожнювати ці поняття. Не у всіх навчальних предметах основи наук складають головне їх зміст. Наприклад, в таких навчальних предметах, як рідний та іноземна мови, основи мовознавства займають порівняно невелике місце, а головна увага приділяється вмінням, необхідним для практичного користування. Те ж саме можна сказати і про малювання, музики, фізкультури.

У тих предметах, в яких основам наук відводиться значне місце (математика, фізика, хімія, біологія, історія, географія та ін.), Ними не вичерпується все їх зміст. Крім основ наук, в навчальні предмети входять також вміння та навички, а надалі повинні будуть увійти і системи типових пошукових завдань, необхідних для передачі підростаючому поколінню досвіду творчої діяльності.

У зв'язку з великою диференціацією сучасних наук в навчальний предмет звичайно включаються основи не однієї якої-небудь науки, а цілого їх циклу (принцип інтегративності). Так, наприклад, у навчальний предмет "біологія" входять основи таких наук, як анатомія, фізіологія, екологія і систематика рослин і тварин, анатомія, фізіологія і гігієна людини, мікробіологія, цитологія, генетика та ін. У навчальний предмет "географія" входять знання з фізичної та економічної географії, геології, метеорології, демографії, етнології та ін. Так само йде справа і з іншими навчальними предметами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук