Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Суб'єкт виховання - актив

На другій стадії, коли вимоги педагога підтримуються активом, ця найбільш свідома частина групи висуває вимоги до товаришів, вимоги вихователя стають опосередкованими. Другий етап характеризується переходом колективу до самоврядуванню. Організаторська функція вчителя переходить до постійних і тимчасових органам колективу (активу), створюється реальна можливість всім членам колективу на діда брати участь в управлінні своїм життям, ускладнюється практична діяльність учнів, посилюється самостійність в її плануванні та організації. Переживається радість творчості, що досягаються успіхів, самовдосконалення. Актив стає опорою педагога і авторитетом. Він не тільки підтримує вимоги вихователя, але й виробляє свої. Розширюється його самостійність. Педагог сприяє зміцненню позицій активу і розширенню його складу, залучаючи спільно з активом всіх дітей у спільну діяльність, конкретизує завдання стосовно до окремих груп учнів і до кожного; функція його комунікативна - організація та налагодження відносин всередині колективу. Встановлюються більш стійкі міжособистісні відносини і відносини взаємної відповідальності. Ділові відносини розвиваються. Зароджуються мотиваційні та гуманістичні відносини. Формується колективна самосвідомість - "Ми - колектив". Складаються реальні зв'язки з іншими дитячими колективами.

Суб'єкт виховання - колектив

На третьому етапі розвитку більшість членів групи висуває вимоги до товаришів і собі і допомагає педагогам коригувати розвиток кожного. Вимоги пред'являє колектив у формі громадської думки.

Громадське колективна думка являє собою сукупне оцінне судження, що виражає відношення колективу

(або його значної частини) до різних подій і явищ в житті суспільства і даного колективу. Поява в дитячому колективі здатності до формування громадської думки свідчить про високий рівень розвитку внутріколективних відносин і про перетворення групи в колектив.

Формуються мотиваційні та гуманістичні відносини між окремими групами і членами колективу. У процесі розвитку колективу змінюються відносини його членів до цілям і діяльності, один до одного, виробляються загальні цінності, традиції. У колективі складається сприятливий соціально-психологічний клімат емоційного комфорту і захищеності особистості. Колектив має систематичні зв'язки з іншими колективами в виховному закладі, і поза ним. Повна самоврядність і самоврядування.

Якщо колектив доходить до цього етапу розвитку, то він формує цілісну, моральну особистість. Па даній стадії колектив перетворюється в інструмент індивідуального розвитку кожного з його членів. Загальний досвід, однакові оцінки подій - основна ознака і найбільш характерна риса колективу. Педагог підтримує і стимулює самоврядування й інтерес до інших колективам.

Суб'єкт виховання - особистість

На четвертому етапі розвитку колективу відбувається спонукання всіх членів колективу до самовиховання, створюються умови для розвитку творчої індивідуальності кожного члена колективу. Положення кожної особистості високе, статус її високий: немає ні суперзірок, ні ізгоїв. Зв'язки з іншими колективами розширюються і вдосконалюються, діяльність колективу все більше носить просоциальной характер. Кожен вихованець завдяки міцно засвоєного колективному досвіду сам пред'являє до себе певні вимоги, виконання моральних норм стає його потребою, процес виховання переходить у процес самовиховання.

Педагог разом з активом, спираючись на громадську думку дитячого колективу, підтримує, зберігає і стимулює потреба в самовихованні і самовдосконаленні у кожного члена колективу.

Процес розвитку колективу не йде як плавний процес переходу від одного етапу до іншого. У розвитку колективу неминучі скачки, зупинки, руху назад. Між етапами пет чітких меж - можливості для переходу до подальшого етапу створюються в рамках попереднього. Кожен наступний етап у цьому процесі не змінює попередній, а як би додається до нього. Колектив не може і не повинен зупинятися у своєму розвитку, навіть якщо він досяг дуже високого рівня. А. С. Макаренко вважав, що рух вперед - закон життя дитячого колективу, зупинка - смерть.

Динаміка формування колективу узагальнено може бути визначена за сукупністю наступних ознак:

  • • загальні соціально значимі цілі;
  • • спільна організована діяльність;
  • • відносини відповідальної залежності;
  • • раціональний розподіл соціальних ролей;
  • • рівність прав і обов'язків членів колективу;
  • • активна організаторська роль органів самоврядування;
  • • стійкі позитивні взаємини;
  • • згуртованість, взаєморозуміння, колективістська самовизначення членів, колективістська ідентифікація;
  • • рівень референтної (відносин значимості, пов'язують суб'єкта з іншою людиною або групою осіб);
  • • можливість відокремлення особистості в групі. Показовим є в залежності від рівня її розвитку

поведінку групи в стресовій ситуації (за Л. І. Уманському). Групи низького рівня розвитку виявляють байдужість, апатію, дезорганізуються. Взаємоспілкування набуває конфліктний характер. Результативність роботи різко знижується.

Групи середнього рівня розвитку в тих же умовах характеризуються терпимістю, адаптуються. Ефективність діяльності не знижується. Групи високого рівня розвитку найбільш стресостійкі. На стресові ситуації відповідають зростанням активності. Ефективність їх діяльності не тільки не знижується, але навіть підвищується.

А. С. Макаренка - теоретик і практик колективного виховання у вітчизняній педагогіці. Успіхи, яких він домігся, працюючи з дуже складними дітьми і непростими дитячими колективами, викликають захоплення і глибоку повагу до нього. Однак час змінилося. Ідеї колективного виховання, формування дитячого колективу викликають неоднозначну реакцію як у сучасних теоретиків виховання, так і у практичних працівників освітніх установ. Прочитайте витяги з робіт А. С. Макаренка про формування дитячого колективу, про його розуміння значення та місця колективу у формуванні особистості. Подумайте, що з його ідей є надбанням історії педагогічної думки, що актуально і зараз. Що викликає сумніви і заперечення, а що можна прийняти і в даний час є абсолютно беззаперечним? Подумайте і визначитеся у своїй позиції з цих питань.

А. С. Макаренка. Дисципліна, режим, покарання і заохочення

"... Не може бути, звичайно, ні створений колектив, пі створена дисципліна колективу, якщо не буде вимог до особистості. Я є прихильником вимоги послідовного, крайнього, визначеного, без поправок і без пом'якшення ...

Звичайно, ця вимога повинна розвиватися. Але я впевнений, що шляхи тут завжди однакові. Якщо ви хочете взяти колектив дітей недисциплінованих або дисциплінованих тільки із зовнішнього боку, не починайте ніяких суперечок. Вам буде потрібно починати з ваших індивідуальних, одноосібних вимог.

Дуже часто буває, і в більшості випадків навіть буває так, що достатньо просто висловити рішучу, не ламається, що не гнеться вимога, щоб діти вам поступилися і вчинили так, як ви хочете. Тут є деяка частка сугестивності і деяка частка свідомості того, що ви маєте рацію. Всі надалі буде залежати від вашого колективу. Не можна пред'являти грубі вимоги, нелогічні, смішні, не пов'язані з вимогами колективу.

Я боюся, що я буду не логічний. Для себе особисто я створив таку теорему. Там, де я не впевнений, чи можна вимагати чого-небудь, правильно чи неправильно, я робив вигляд, що я нічого не бачу. Я очікував випадку, коли і для мене ставало очевидним, і для всякого людини зі здоровим глуздом ставало ясно, що я правий. У такому випадку я і пред'являв до кінця диктаторські вимоги, і так як вони здавалися краще від такої очевидної правди, я діяв сміливіше, і хлопці розуміли, що я правий, і легко мені поступалися.

Я вважаю, що така логіка вимог на перших порах має бути законом. Той вихователь, який дасть простір своїй волі і звертається в самодура в очах колективу, вимагає того, що колектив не розуміє, той перемоги не здобуде.

Я від свого першого колективу не вимагав, щоб вони не крали. Я розумів, що на перших порах не можу переконати їх ні в чому. Але я вимагав, щоб вони вставали, коли потрібно, виконували те, що потрібно. Але вони крали, і на це злодійство я дивився до пори до часу крізь пальці.

У всякому разі без щирого, відкритого, переконаного, гарячого і рішучого вимоги не можна починати виховання колективу, і той, хто думає почати з коливних, підмазувала вмовлянь, той робить помилку.

Поряд з вимогою має йти і розвиток теорії моралі, але воно в жодному разі не повинно підміняти вимога. Там, де ви знайшли випадок теоретизувати, розповісти дітям, що потрібно зробити, там ви повинні це зробити. Але там, де ви повинні зажадати, ви ніяких теорій не повинні розводити, а повинні вимагати і домагатися виконання ваших вимог ...

Така вимога, висловлене в формі, не допускає заперечень, необхідно на перших порах в кожному колективі. Я не уявляю собі, щоб можна було дисциплінувати розбовтаний, знервованих колектив без такого холодного тону вимоги окремого організатора. А далі це йде набагато легше.

Друга стадія розвитку цієї вимоги, коли на вашу сторону перейшли перший, другий, третій, четвертий активісти, коли біля вас організується група хлопчиків або дівчаток, які свідомо хочуть підтримати дисципліну.

Я поспішав з цим. Я не дивився на те, що ці хлопчики чи дівчатка мають також багато недоліків, намагався швидше набрати таку групу активістів, які підтримували мої вимоги своїми вимогами, висловлюваними на загальних зборах, у своїй групі, своєю думкою. Це друга стадія розвитку вимоги, коли біля мене утворилося таке ядро.

І, нарешті, третя стадія розвитку цієї вимоги, коли вимагає колектив. Це - той результат, який винагороджує вас за нервовий працю першого періоду. Коли вимагає колектив, коли колектив збився в відомому тоні і стилі, робота вихователя стає математично точною, організованою роботою.

Ось тут-то, коли вже вимагає колектив, тут для вас і буде простір для розгортання теорії моралі. Тут кожен розуміє, що вимоги моралі ... - основні, і загальний підсумок, вимог, коли кожен вихованець вимагає від себе і найбільше цікавиться своєю поведінкою (курсив наш. - Г. К.).

Цей шлях від диктаторського вимоги організатора до вільного вимоги кожної особистості від себе на тлі вимог колективу, цей шлях я вважаю основним шляхом у розвитку ... дитячого колективу ".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук