Стилістика сучасної російської мови

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Системні підстави стилістики Мовленнєва системність Структурні одиниці мовної системи: лінгвеми, речемь, текстеми Стилістична парадигматика і синтагматика Стилістика мовних одиниць Експресивна забарвлення мовних засобів Функціонально-стильова забарвлення мовних засобів Взаємодія стилістичних забарвлень Стилістика мовних структур Стандартні і нестандартні стилістичні синтагми Тропи й фігури мовлення Типи мовлення мови Стилістика текстових категорій Поняття про текстової категорії Основні типи текстових категорій Функціональна стилістика Загальні питання Стилеобразующие фактори. Система функціональних стилів російської літературної мови Функціональний стиль й жанр Науковий функціональний стиль Загальна характеристика Лінгвеми наукового стилю Речемь наукового стилю Науковий стиль в аспекті текстових категорій Офіційно-діловий функціональний стиль Загальна характеристика Лінгвеми офіційно-ділового стилю Речемь офіційно-ділового стилю Офіційно-діловий стиль в аспекті текстових категорій Релігійний функціональний стиль Загальна характеристика Лінгвеми релігійного стилю Речемь релігійного стилю Релігійний стиль в аспекті текстових категорій Публіцистичний функціональний стиль Загальна характеристика Лінгвеми публіцистичного стилю Речемь публіцистичного стилю Публіцистичний стиль в аспекті текстових категорій Розмовний функціональний стиль Загальна характеристика Лінгвеми розмовного стилю Речемь розмовного стилю Розмовний стиль в аспекті текстових категорій Креативна стилістика Загальні питання Естетика мови й естетика мовлення Поетична мова і мова практичний. Поняття про креатеме Системність і історизм креативної стилістикиЛіквідаКція! Креативність та функціональні принципи стилістичного аналізу Антропоцентризм Опора на стилістичний узус Координація загального та окремого Прагматична обумовленість креативної мовної діяльності Креатеми у художньому мовленні: стилістичні етюди Текстові рівневі домінанти Креатеми на осі складності
 
Наст >