Засоби навчання, організації та управління навчальним процесом

Окреме засіб завжди може бути позитивним чи негативним. Вирішальним моментом є не його пряма логіка, а логіка і дію системних засобів, гармонійно організованих.

А. С. Макаренка

Поняття засобу навчання

Засіб навчання (СО) - це об'єкт, який використаний учителем і учнями для засвоєння нових знань. Даний об'єкт існує незалежно від навчального процесу, та й у самому навчальному процесі він може брати участь як предмет засвоєння, засіб навчання або в якійсь іншій функції. СО являють собою матеріальні чи духовні цінності, необхідні для досягнення навчально-виховних цілей. Зазвичай вони використовуються з відповідними (адекватними) методами навчання, але якщо методи відповідають на питання "як вчити?", То кошти - "за допомогою чого вчити?". До традиційно використовуваним СО відносяться підручники, малюнки, таблиці, мова, обладнання навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, інформаційні (комп'ютерні) кошти, а також кошти організації та управління навчальним процесом.

Ефективність використання СО досягається при їх певному поєднанні з утриманням та методами навчання. Зв'язок засобів і методів неоднозначна: одне яке-небудь засіб навчання найчастіше може використовуватися в поєднанні з різними методами навчання, і навпаки, для використання одного методу можна підібрати кілька адекватних засобів. Це обумовлено багатоцільовими можливостями використання засобів і методів, зокрема розвитком технічних засобів навчання, розробкою уніфікованих (однакових) стендів для демонстраційного експерименту і практикумів.

Поняття про засобі навчання використовується в дидактиці для позначення одного з компонентів діяльності вчителя та учнів поряд з іншими компонентами (образ кінцевого продукту, предмет перетворення, засоби і технологія діяльності). Засіб навчання "розташовується" між учнем і навчальною інформацією; його функції аналогічні засобам праці (молоток, верстат, комбайн і т.д.). Існує певний зв'язок між структурами навчання (духовного виробництва особистості) і продуктивною працею (виробництвом цінностей культури).

Систематичне використання різноманітних і доцільних СО дозволяє підвищити успішність і якість знань учнів, сприяє їх розумовому розвитку та становленню здібностей. Дидактична ефективність СО досягається при їх певному поєднанні з навчальною інформацією, завданнями, методами навчання: чим різноманітніше завдання, методи і засоби навчання, тим більш розвиненим стає людина.

Класифікація засобів навчання

Об'єкти, використовувані як СО, мають певні характеристики (властивості), такі як можливість їх зорового і (або) слухового сприйняття, технологія застосування, системність, призначення та ін. Кожна характеристика може служити підставою для їх систематизації. СО можна класифікувати за різними підставами: суб'єкту діяльності, складу об'єктів, їх функції в навчальному процесі, відношенню до навчальної інформації і т.д. (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Класифікація засобів навчання

Підстави для класифікації засобів навчання

Назви засобів

Складові засобів

По суб'єкту діяльності

Засоби викладання

Мова викладача

Засоби навчання

Мова викладача

За складом об'єктів

Матеріальні кошти А. Наочні:

  • 1) об'ємні посібники (моделі, колекції, прилади, апарати);
  • 2) друковані посібники (картини, плакати, портрети, графіки, таблиці);
  • 3) проекційний матеріал (кінофільми, відеофільми, слайди, диски, дискети)

Підручники, посібники, таблиці, наочні посібники, моделі, макети, навчально-технічні засоби, лабораторне обладнання, приміщення, меблі; мікроклімат; розклад занять

Б. Ідеальні (раніше засвоєні знання і вміння; гармати освоєння культурної спадщини, нових культурних цінностей)

Мова, письмо, схеми, умовні позначення, креслення, діаграми, твори мистецтва, художньої літератури

По відношенню до навчальної інформації

Засоби вивчення нового матеріалу

Засоби запам'ятовування

Засоби повторення

Засоби закріплення

Засоби контролю якості знань (в тому числі тести)

Засоби організації навчального процесу

Засоби управління навчальним процесом

Інформаційні

Персональні комп'ютери, інформаційна керуюча система викладача; електронні дошка, підручник; електронна пошта; навчальні комп'ютерні ігри, чати, електронні журнали, відеоконференції; навігація по Мережі, навчальні послуги в Інтернеті

По функціях в навчальному процесі

Засоби комунікації (спілкування)

Засоби навчальної роботи

Наочні засоби навчання є найважливішими в складі матеріальних СО. Зазвичай їх класифікують в три групи:

  • - Об'ємні (наочні) посібники (моделі, колекції, прилади, апарати та ін.);
  • - Друковані посібники (картини, плакати, портрети, графіки, таблиці);
  • - Проекційний матеріал, розрізняються по виду носія інформації - кінофільми, відеофільми, слайди, диски, дискети та ін.

Технічні засоби навчання (ТСО) застосовують для демонстрації проекційного матеріалу. Розрізняють такі види ТСО: інформаційні, програмованого навчання, контролю знань, тренажери, комбіновані. До ТСО відносяться кінопроектори, діапроектори, епіпроектори, графопроектори, відеомагнітофони, телевізійні комплекси, персональні комп'ютери й комп'ютерні системи. Треба замістити, що ТСО постійно удосконалюються. Промисловість випускає і спеціалізовані види ТСО: лінгафонні кабінети для вивчення іноземних мов, комплекси для вивчення фізики, математики та інших предметів. Ефективність використання ТСО в навчанні залежить від частоти їх застосування протягом року і тривалості роботи з ними на уроці.

Наочні (об'ємні) допомоги призначені для ознайомлення з явищами і процесами, які не можуть бути відтворені у кабінеті; ознайомлення із зовнішнім виглядом об'єкта в його сучасному вигляді і в історичному розвитку; отримання наочного уявлення про устрій об'єкта, принципі його дії, управлінні ним, техніки безпеки; наочного уявлення про вимірі, характеристики і параметри явища; для знакового зображення етапів експлуатації, виготовлення або проектування виробу; отримання інформації про історію науки і перспективи розвитку.

Важливу роль у навчанні грають колекції і моделі.

Навчальні колекції - це набори предметів або речовин, підібраних за певними ознаками або характеристиками і призначених як для вивчення нового матеріалу, так і для повторення пройденого та самостійної роботи. Широко відомі колекції з ботаніки, зоології, фізики, хімії, малювання, інших предметів. Наприклад, колекції портретів, книг, фарб і т.д. Багато колекцій виконуються учнями разом з викладачами. При поясненні нового матеріалу часто використовують демонстраційні колекції, виготовлені на великому аркуші картону або фанери. Колекції для самостійної роботи робляться невеликими, вони зберігаються в коробках і використовуються на уроках в якості роздаткового матеріалу.

Моделі бувають трьох типів: а) призначені для демонстрації принципу дії об'єкта; б) призначені для демонстрації пристрою і схеми роботи об'єкта; в) які відтворюють зовнішній вигляд виробу. Найбільш ефективна модель першого типу: її демонстрація справляє сильне враження, викликає підвищений інтерес. Моделі другого типу використовуються, коли необхідно показати процес або дія різних факторів, причинно-наслідкові зв'язки. Моделі третього типу зазвичай виготовляються силами учнів у гуртку для демонстрації зовнішнього вигляду великогабаритних виробів в зменшеному вигляді або, навпаки, дуже малих об'єктів (молекули, гени, клітини) у збільшеному вигляді. При цьому пропорції між елементами реального предмета витримуються рідко. Найбільш важливі деталі виносяться на передній план; їх роблять більш великими за розміром і виділяють яскравим кольором. Величина і колір значущих деталей визначаються закономірностями зорового сприйняття, а не фактичними розмірами.

Друковані посібники (таблиці, плакати, діаграми і т.д.) виготовляються в друкарнях або учнями разом з викладачами, лаборантами. Вони простіше і дешевше, ніж моделі. Їх необхідно зберігати в підвішеному стані або закріпивши в стійці, в захищеному від світла, пилу і прямих сонячних променів місці, щоб не вигорала фарба і не псувалася папір.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >