Розділ III. Виховання

Виховання в педагогічному процесі

Виховання образно можна визначити як мистецтво передбачати неминуче і зменшувати ефект сталося.

А. В. Мудрик

Виховання як суспільне явище

Виховання як суспільне явище означає передачу накопиченого досвіду від одного покоління до іншого, забезпечуючи тим самим їх спадкоємність. Воно здійснюється тільки в суспільстві: чи не буде суспільства - нікого і немає чого буде виховувати. Суспільство дає свого роду соціальне замовлення інститутам виховання - сім'ї, школі, вузу, установам додаткової освіти, - який тип особистості затребуваний і необхідний у сучасних умовах. За визначенням В. Д. Семенова, виховання і є взаємодія учасників в ході соціального (типового) і духовного становлення підростаючих людей. При цьому соціальне становлення Семенов називає типовим, орієнтованим на формування людини, такого "як всі", щоб він був прийнятий суспільством, не опинився зайвим, тобто щоб поводився передбачувано в звичайних обставинах (у громадському транспорті, на лекції в аудиторії, у ставленні до старшим і т.п.). Духовність ж передбачає наявність у людини інтересів і мотивів, що виходять за межі "рослинного" життя, і вона є те , що відрізняє однієї людини від іншого "особи неспільним виразом". Таким чином, коли говорять про виховання в широкому сенсі, маючи на увазі вплив суспільства і його інститутів на особистість, то фактично ототожнюють виховання з соціалізацією, а коли розглядають виховання у вузькому сенсі, мають на увазі цілеспрямований вплив на людину для формування у нього певних якостей і властивостей, наприклад співпереживання, працьовитості, любові до Батьківщини і т.п.

Сучасною наукою соціалізація тлумачиться по-різному, але в принципі в її змісті чітко проглядаються дві взаємопов'язані, хоча і різні за природою і проявам, сторони. Так, з одного боку, социализи ац ія позначає весь потік зовнішніх впливів на людину, що просувають його соціальність, - природних, соціальних, психологічних. З цієї точки зору природний "соціалізатор" - вся паша життя. Однак явища життя не однозначні, серед них чимало і безперечно негативних (розшарування суспільства, зубожіння частини населення, у тому числі молоді, невдоволення освітньою політикою, інфляція і корупція), і негативних, але привабливих для частини молоді явищ (наприклад, наркоманія і злочинність, певні тенденції моди і нецензурна лайка, агресивність і жорстокість). Впливу середовища можуть усвідомлюватися чи ні, залишати більш-менш глибокий слід, охоплювати широкі або вузькі сфери життя і т.д., але вони існують. Неможливо передбачити всю складну гаму такого роду впливів, але педагогу не можна не знати характеру тих явищ, які найбільш важливі для тієї чи іншої людини. Інша сторона соціалізації - внутрішні процеси, що відбуваються в людині: сприйняття, освоєння впливів середовища, причому не пасивне, а активне, тобто входить до фонди свідомості і почуттів, цінностей і відносин, стилю поведінки і спілкування. Вони змінюються в ту чи іншу сторону під впливом того, що особистістю не тільки сприймається, а й освоюється.

На відміну від соціалізації, що має переважно спонтанний, стихійний характер, виховання відрізняється цілеспрямованістю, яку забезпечують вся система освіти, виробництво, армія, громадськість. Процес виховання полягає у включенні людини в систему відносин виховних інститутів, де він отримує і накопичує знання, вміння та інші елементи соціального досвіду, які, у свою чергу, піддаються інтеріоризації, тобто з відомих, але існуючих незалежно від особистості, переходять у внутрішній план свідомості, присвоюються людиною, набувають особистісний сенс, упередженість людської свідомості, перетворюються в звички й певним чином проявляються в поведінці.

Виховання не конкретизується в якомусь певному виді діяльності, воно пронизує всі аспекти життя людини, проявляючись у ставленні до них. У цьому полягає складність і суперечливість виховання як суспільного явища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >