Правовий захист державних службовців

З метою забезпечення правового захисту державних службовців від неправомірних дій керівників в багатьох країнах діють різні форми парламентського контролю і адміністративна юстиція, що здійснюють контроль і захист інтересів персоналу.

США. Одним із дієвих механізмів забезпечення правового захисту американських державних службовців є система whistleblowing (буквально - дуття в свисток) - закріплені законом і тим самим захищені від можливого "відплати" права та обов'язки федеральних службовців повідомляти про факти незаконних або марнотратних дій органів чи посадових осіб . У 1989 р був прийнятий навіть спеціальний Закон про захист інформатора (Whistleblozcer Protection Act): в США обов'язок повідомляти про факти порушення етики вважається громадянським вчинком, спрямованим на усунення зла, а тому сприяє загальному благу.

У Законі США про реформу етичних норм записано: "Службовці повинні бути захищені від переслідування за законне розкриття інформації про порушення законів, правил та інструкцій, а також про погане управлінні, значному розбазарюванні коштів, зловживання владою або виникненні серйозної загрози громадському благу і безпеки". У дещо спрощеному вигляді ці положення відтворені на яку вручають кожному чиновнику спеціальної пластиковій картці [1][1]. Їх реалізацію забезпечує Рада із захисту системи заслуг (Merit System Protection Board), що контролює дотримання Закону про цивільну службу, одним з основних принципів якого є дотримання високих стандартів чесної поведінки і турботи про суспільний інтерес. Головним призначенням Ради із захисту системи заслуг є захист принципів merit system (система набору та просування службовців на основі їх професійних і ділових якостей), що складають основу кадрової політики держави, від зловживань і неправильних дій адміністрації державних установ, таких як надання незаконного переваги кому-небудь із службовців або претендентів на посаду; кумівство (непотизм), переслідування або загроза переслідування по відношенню до працівника, законним чином розкрив інформацію, доказово свідчить про якісь порушення. Рада розглядає скарги державних службовців з питань звільнення, відсторонення від посади, зменшення платні, порушення правил проведення іспитів з прийому, кваліфікаційних стандартів і тестів. У рік їм розглядається до 4 тис. Скарг, причому в 30% випадків справа вирішується на користь службовця.

Проведення в життя принципу merit system здійснює служба управління персоналом. Зокрема, вона розсилає службовцям перелік найбільш небезпечних порушень службовцями правил поведінки. Роль першої інстанції, виконуючою завдання первинного розслідування, виконує Бюро спеціального адвоката, яке займається попереднім розслідуванням випадків порушення законів стосовно державних службовців по їх скарзі. Загальний нагляд за виконанням merit system здійснює спеціальний підрозділ - відділ політики та оцінки. Ці інститути покликані не тільки забезпечувати правовий захист державних службовців в ситуаціях, які один з зарубіжних авторів образно визначив як "громадянське покора в особливо стресовій ситуації" в умовах морального вибору службовця при отриманні ним незаконного з його точки зору розпорядження керівництва. Вони забезпечують і моральний захист державних службовців, зміцнюючи позитивну мотивацію на чесне, сумлінне служіння і впевненість у стабільності свого службового становища.

Великобританія. У 1995 р засновано інститут Уповноваженого по державній службі, в обов'язки якого входить розгляд адміністративних дій у сфері державної служби.

Франція. У країні введені інститути посередника і інспекторського корпусу - незалежні інстанції, які вивчають скарги у зв'язку з неправильними діями адміністрації стосовно службовців, факти незаконних дій адміністрації в державних органах.

  • [1] Оболонський А. В. Бюрократія для XXI століття? Моделі державної служби. М .: Справа, 2002. С. 94.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >