Педагогічна психологія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Від автораРозділ І. ВСТУП ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇВступні установки РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Етапи становлення зарубіжної педагогічної психології Зародження американської педагогічної психології Становлення західноєвропейської педагогічної психології Основні напрямки зарубіжної педагогічної психології Ассоцианизм як напрям педагогічної психології Біхевіорістское напрямок у педагогічній психології Сучасний стан зарубіжної педагогічної психології Бихевиористскому-орієнтований підхід в психології навчання Когнітивна педагогічна психологія Психоаналітична педагогіка Гуманістична педагогічна психологія Соціально-генетичне напрямок у педагогічній психології Культурно-історичний і діяльнісний підходи у зарубіжній педагогічної психології СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Педагогічна психологія дореволюційній Росії Зародження російської педагогічної психології Експериментальний етап розвитку педагогічної психології Розвиток радянської педагогічної психології Розвиток педагогічної психології в 20-х - початку 30-х рр. XX ст. Вітчизняна педагогічна психологія другої половини 30-х - кінця 50-х рр. XX ст. Розвиток педагогічної психології в 60-80-ті рр. XX ст. Криза освіти у другій половині 80-х рр. XX ст. Основні теорії вітчизняної педагогічної психології Аналітично-синтетична теорія Теорія поетапного формування розумових дій Концепція проблемного навчання Теорія навчальної діяльності СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Розвивальне освіта як парадигма сучасного російського освіти Розвивальна освіта: витоки і прояви Інноваційні освітні системи Перевизначення основних проблем педагогічної психології Проблема співвідношення навчання та розвитку Проблема методу в педагогічній психології Проблема психодіагностики в освіті Проблема педагогічної діяльності та професійної педагогічної освіти Зміна предметності педагогічної психології в розвиваючому освіту Неадекватність предмета традиційної педагогічної психології сучасної освіти Пошуки нової предметності педагогічної психологіїРозділ II. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇВступні установки АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Освіта - загальний механізм суспільного розвитку Перспективи розвитку суспільства і освіти в сучасному світі Соціально-культурна місія сучасної освіти Антропологічна перспектива сучасної освіти Гуманітарна сутність сучасної освіти Антропологічний імператив освіти Антропологія освіти - новий тип науковості в освіті Антропологічний принцип у гуманітарному пізнанні Поняття антропології освіти Психолого-педагогічна антропологія як складова антропології освіти Предмет антрополого-орієнтованої педагогічної психології КАТЕГОРІЇ, ПОНЯТТЯ І ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Онтологія розвитку людини в просторі освіти Співвідношення категорій "розвиток" і "освіта" Категорії і поняття психології людини Антропологічна теорія розвитку людини Спряженість ступенів розвитку та ступенів освіти Проблема сполучення ступенів розвитку та ступенів освіти Щаблі розвитку - культурогенез людських спільнот Ступені освіти - культурна форма онтогенезу Поняття і структура віково-нормативної моделі розвитку Поняття віково-нормативної моделі розвитку Структура віково-нормативної моделі розвитку ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ Психологія професіоналізму сучасного педагога Поняття педагогічного професіоналізму Проектування простору освітньої діяльності Педагогічна позиція: витоки, типи, характеристика Поняття базової педагогічної позиції Специфіка педагогічних позицій на щаблях освіти Педагогічна діяльність у просторі освіти Процеси утворення і освітні процеси Педагог - суб'єкт освіти і педагогічної діяльності Віково-орієнтована модель освітньої діяльностіРозділ III. СТУПЕНІ ОСВІТИ ЯК МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО (ВІКОВОГО І НОРМАТИВНОГО) РОЗВИТКУ ЛЮДИНИВступні установки ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Сенс і самоцінність дошкільного дитинства і цільові орієнтири дошкільної освіти Дитинство як самоцінний період життя людини Дитинство як культурно-історичний феномен Криза сучасного дитинства Цільові орієнтири дошкільної освіти Статево-нормативна модель розвитку в дошкільному дитинстві Типові ситуації розвитку в дошкільному віці Становлення суб'єктності дошкільника в ситуаціях розвитку Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі дошкільної освіти Основні моделі освітнього процесу в дитячому садку Оптимальна модель освітнього процесу в дошкільному віці Освітні ситуації на щаблі дошкільної освіти ПСИХОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Проблема наступності дошкільної та шкільної освіти Наступність освіти як його безперервність і поступальність Криза 7 років як криза дошкільного дитинства Освітній криза при переході дошкільнят у початкову школу Нормативна модель переходу від дошкільного до початкового загальній освіті Самоцінність отроцтва і цілі початкової освіти Самоцінність отроцтва як етапу дитячого розвитку Мети ступені початкової загальної освіти Статево-нормативна модель розвитку молодших школярів Типові ситуації розвитку в молодшому шкільному віці Становлення суб'єктності молодших школярів Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі початкової загальної освіти Освітні ситуації на ступені початкової загальної освіти ПСИХОЛОГІЯ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Сенс і самоцінність підлітків і цільові орієнтири загальної середньої освіти Особистісне самовизначення як ключове завдання підлітків Необхідність перебудови підлітково-дорослому спільності Діяльні підстави підлітково-дорослому спільності Повнота освіти як умова і форма розвитку підлітків Статево-нормативна модель розвитку підлітків Ситуації розвитку в підлітковому віці Становлення суб'єктності підлітків у ситуаціях розвитку Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі основної загальної освіти Освітні ситуації на щаблі основної загальної освіти ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОЇ (ПОВНОЇ) ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Сенс і самоцінність юності і цільові орієнтири середньої (повної) загальної освіти Антропологічний зміст і самоцінність юності Старша школа як щабель профільного навчання Цільові орієнтири середньої (повної) освіти Статево-нормативна модель розвитку юнаків та дівчат Ситуації розвитку на ступені середньої (повної) загальної освіти Розвиток суб'єктності юнаків та дівчат Ситуація передпрофесійна вибору Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі середньої (повної) загальної освіти
 
Наст >