СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Розвивальне освіта як парадигма сучасного російського освіти

Розвивальна освіта: витоки і прояви. Інноваційні освітні системи.

Розвивальна освіта: витоки і прояви

На початку 90-х рр. XX ст. почався новий період в історії нашої країни. Відбулася зміна суспільного ладу і одночасно злам панівної марксистської ідеології. Для наук про суспільство і людину звільнення від державної обов'язкової ідеології має воістину епохальне значення, створює нову ситуацію їх розвитку. З'явилася можливість вільного самовизначення дослідників - суспільствознавців і гуманітаріїв - у вихідних світоглядних позиціях, об'єктивного, а не тільки критичного аналізу досягнень світової громадської і гуманітарної думки, відкритих дискусій з актуальних проблем розвитку людини і суспільства, з питань тенденцій та перспектив розвитку вітчизняної освіти.

Сучасні розробки проблем педагогічної психології здійснюються в умовах кардинальної перебудови всіх сфер суспільного життя, в тому числі і освіти. Зміна соціально-економічних і суспільних умов, ціннісних підстав і цільових орієнтирів життя привело до істотних змін в запитах суспільства до освіти. Перш за все, освіта перестала бути тільки справою держави - у визначення цінностей і цільових орієнтирів освіти залучаються різні громадські структури та об'єднання. Чітко окреслилися економічні, станово-професійні, національні, конфесійні та інші інтереси в освіті. Традиційна склалася система освіти в країні перестала задовольняти потребам суспільства і фактично перестала існувати у своїй основі.

Початку модернізації освіти та психолого-педагогічної науки в нашій країні поклало створення Тимчасового науково-дослідного колективу (вник) "Школа" 1 червня 1988 Перед вникаючи було поставлено завдання розробки концепції загальної середньої освіти - стратегії та шляхів оновлення освіти в країні. Науково-дослідний колектив "Школа" склали видні представники психолого-педагогічної науки і авторитетні діячі педагогічної практики. До розробки основних матеріалів і документів було залучено понад трьох тисяч науковців та вчителів з різних районів країни. Очолив вник "Школа" відомий вчений Е. Д. Дніпрова.

Вник "Школа" в досить короткі терміни з поставленим перед ним завданням впорався: була розроблена Концепція загальної середньої освіти та Положення про середній загальноосвітній школі, в якому втілювалися всі основні ідеї концепції. Документи і розробки вник "Школа" склали основу освітньої реформи. Її філософським, теоретичним і правовою підставою стали два основних документи: Концепція загальної середньої освіти та Положення про середній загальноосвітній школі, схвалені в грудні 1988 р Всесоюзним з'їздом працівників народної освіти. Ці документи були покликані поставити в центр освіти особистість учня, підняти престиж освіти, статус вчителя, ввести в життя нові принципи національної освітньої політики та державно-громадське управління освітою.

Вник "Школа" вперше почав розробку економічної та правової реформ в освіті, нових принципів управління в освіті, концепції відродження та розвитку національної школи, регіоналізації освіти, проблем педагогічних інновацій, соціології освіти, створення психологічної служби в освіті, діагностики психічного розвитку дітей, оновлення змісту освіти. У 1989 р вник запропонував перший досвід розробки базисного навчального плану загальноосвітньої школи. Вник "Школа" став прапором перебудови російської освіти та психолого-педагогічної науки. У його розробках беруть початок всі ідеї російської освітньої реформи.

Найважливіше суспільно-педагогічне значення діяльності вник "Школа" та розроблених ним документів полягало в утвердженні ідеї про освіту як суспільно-державної системи. Таке розуміння означає паритетність держави і суспільства у сфері освіти, їх партнерство у реформуванні освіти.

Однією з форм практичного втілення даної ідеї стало поступове розгортання в кінці 80-х рр. так званого альтернативного освіти - створення мережі альтернативних шкіл, у тому числі і приватних.

Але головне науково-практичне та суспільно-педагогічне значення діяльності вник "Школа" полягало в обгрунтуванні і утвердженні ідеї розвитку як ціннісної основи і принципу існування освіти. Було обґрунтовано положення про те, що сучасна освіта - це таке утворення, яке здатне до саморозвитку і створює умови для повноцінного розвитку всіх своїх учасників; сучасна освіта - це розвиваюче і розвивається освіта.

У цей період відбувається своєрідне відродження дидактичних систем навчання Л. У. Занкова, Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова. Відпрацьовані моделі початкової освіти стали активно впроваджуватися по всій країні і отримали широкий громадський резонанс. Були створені громадські рухи педагогів, широкої громадськості за оновлення освіти на засадах розвивального навчання за системам Л. В. Занкова, Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова. Велике число шкіл перейшло при навчанні в початкових класах на одну із систем розвиваючого навчання, а деякі школи впроваджували у себе обидві системи.

Разом з тим були продовжені наукові вишукування щодо подальшого розвитку даних моделей початкової освіти. Напрями пошуків були пов'язані з перспективами реалізації основоположних ідей і принципів систем розвиваючого навчання на середній і старшій щаблях загальноосвітньої школи. Такі спроби робилися і раніше, але в 80-90-х рр. минулого століття вони стали основним змістом досліджень обох наукових колективів. Робота в цьому напрямку триває і в даний час.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >