Теорія навчання і виховання

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова СУТНІСТЬ ОСВІТИ, ЇЇ СТРУКТУРА І ПРОЦЕСИ ОНОВЛЕННЯ Історична місія освіти і основні умови її втілення Ціннісні орієнтири, цілі і плановані результати освітиПроблема змісту загальної середньої освітиПроблема критеріїв оцінки успішності освітнього процесуПроблема здоровьесбережения і здоровьетворчестваПроблема багатофункціональності освітніх установ Понятійна система дидактики і теорії виховання Закономірності та принципи цілісного педагогічного процесу Фактори розвитку особистості Трансформація соціальних функцій освіти в період модернізації Компетентнісний підхід та способи його реалізації ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ (ДИДАКТИКА) Предмет і завдання дидактики. Сучасна дидактична концепція Розвивальне навчання, його функції, структура і механізми Що таке розвиваюче навчання Механізми розвиваючого навчання Зміст навчання Загальні підходи, принципи і проблеми відбору змісту Державні освітні стандарти Реалізація державних освітніх стандартів. Навчальний план, програми, навчально-методичні комплекси Закони та закономірності навчального процесу. Дидактичні принципи Опора на закони та закономірності як умова ефективності навчального процесу Принципи навчання (дидактичні принципи)Принцип як дидактична категоріяСистема принципів навчання ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА КОМПЛЕКСНІ МОДЕЛІ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯКомплексна мета загальні положення Характеристика основних методів і засобів навчання Розвиваючі можливості традиційних теорій і моделей освіти Сообщающее і репродуктивне навчання Програмоване навчання Проблемне навчання Імітаційні моделі Характеристика нових моделей, технологій і методів навчання Загальні підходи Нові інформаційні технології навчання Дистанційне навчання Розвиваючі можливості нових інформаційних технологій Інтеграція традиційних і нових підходів і методів навчання Інтегративна сутність нововведень в освіті. Концепція педагогічної інтеграції Способи і механізми інтеграції Теорії, концепції та моделі інтегрованої освіти ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ Сутність виховання Поняття "виховання", національну своєрідність виховання Моделі виховного процесу Рушійні сили виховного процесу Суперечності виховного процесу Закономірності виховного процесу Принципи виховання Методи і прийоми організації виховного процесу Класифікація методів виховання Методи переконання Методи організації діяльності Методи стимулювання Прийоми виховання Педагогічна взаємодія ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ: ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Формування морально-етичної компетенції Базові поняття: "етикет", "мораль", "моральність" Морально-етичні та моральні проблеми в сучасному суспільстві Класичні ідеї і основі формування морально-етичної компетенції Сучасні теорії формування морально- моральних основ особистості Соціальна практика формування морально-етичної компетенції Формування соціально-громадянської компетенції Базові поняття: "громадянськість", "патріотизм" Проблеми сучасного суспільства по формуванню соціально-громадянської компетенції Ідеї громадянськості і патріотизму в класичній педагогіці Виховна практика вітчизняної школи з формування громадянськості і патріотизму Формування соціально-громадянської компетенції через участь дітей та молоді в діяльності громадських організацій Формування професійно-трудової компетенції Базові поняття: "праця", "діяльність" Проблеми формування профессіональнотрудовой компетенції Класичні ідеї в теорії трудового виховання Сучасні теорії професійно-трудового виховання Форми соціальної практики по формуванню професійно-трудової компетенції Еколого-валеологічна компетенція Поняття "екологія" і проблеми формування екологічної компетенції Космизм як базова теорія формування екологічного світогляду Поняття "валеологія" і проблеми формування валеологічної компетенції Теорії здоров'я в класичній педагогіці Сучасна практика формування екологовалеологіческой компетенції Формування художньо-естетичної компетенції Базові поняття: "прекрасне", "потворне", "естетика", "мистецтво" Проблеми формування художественноестетіческой компетенції Концептуальні ідеї про дитячу творчість Сучасні концепції художественноестетіческого розвитку Сучасна практика формування художньо-естетичних компетенцій Формування комунікативної компетенції Поняття "взаємодія" як єдність спілкування та діяльності Проблеми формування комунікативної компетенції Теорії спілкування Теорія колективу Співпраця як умова формування комунікативної компетенції Соціальні форми оволодіння комунікативною компетенцією Формування компетенції особистісного самовдосконалення Поняття: "самовиховання", "самовизначення", "самореалізація" Типові проблеми самовдосконалення особистості Загальні положення теорії самореалізації Методика особистісного самовдосконалення Функції та основне призначення класного керівництва Сутність класного керівництва Кураторська діяльність Тьюторський діяльність
 
Наст >