Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси
Наступна >
Корпоративні фінанси - Борисова О.В.

У підручнику розглядаються економічний зміст і принципи організації фінансової діяльності корпорації. Дається аналіз її фінансової звітності, фінансових ресурсів, фінансової політики, інвестиційної та інноваційної діяльності, організації грошових розрахунків. Особлива увага приділяється питанням управління активами, витратами, фінансовими результатами, ризиками, а також особливостей організації корпоративних фінансів господарюючих суб'єктів різних сфер діяльності. Розглядаються аспекти фінансового, податкового планування та прогнозування в корпорації.

Для бакалаврів, які навчаються за напрямом Економіка", магістрів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вузів. Буде корисним слухачам курсів додаткової професійної освіти, що вивчають сучасні напрямки корпоративних фінансів, а також практичним працівникам.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПЕРЕДМОВАРОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ Сутність фінансів корпорацій і їх роль у системі фінансів країни. Державне регулювання фінансів корпорацій Сталий розвиток корпорації як одна з основних цілей управління фінансами Функції фінансів корпорацій і основні принципи ефективного управління корпоративними фінансами Фінансово-економічна служба корпорації і її функціїРОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇЇ АНАЛІЗ Фінансова звітність корпорації Фінансовий аналіз діяльності корпорації Методика фінансового аналізу діяльності корпорації Експрес-діагностика корпоративної звітності Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та ділової активностіРОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОРПОРАЦІЇ Фінансові ресурси корпорації та їх джерела формування Власний капітал корпорації і порядок його формування Позиковий капітал корпорації Структура капіталу і його ціна Теорії структури капіталу УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОРПОРАЦІЇ Поняття і класифікація активів Необоротні активи корпорації: розрахунок, аналіз і оцінка показників Оборотні активи: розрахунок, аналіз і оцінка показників УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОРПОРАЦІЇ Зміст і види витрат корпорації. Планування витрат корпорації Операційний аналіз діяльності корпорації та оптимізація собівартості продукції Зміст і види доходів корпорації. Планування виручки від реалізації продукції Прибуток корпорації: поняття, види та алгоритм визначення Оптимізація фінансових результатів діяльності корпорації ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ Сутність фінансової політики та її значення для розвитку корпорації Облікова та податкова політика корпорації Кредитна політика та управління позиковими коштами Амортизаційна політика та управління основним капіталом корпорації Цінова політика: поняття і види Дивідендна політика: поняття і види УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОРПОРАЦІЇ Основи ризик-менеджменту в підприємництві Показники оцінки ризику корпорації Фінансовий стан корпорації і ризик банкрутства Управління ризиками корпорації ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ Податкова система Російської Федерації Види податків і зборів в Російській Федерації Податок на додану вартість Акцизи Податок на прибуток Податок на видобуток корисних копалин Транспортний податок Податок на майно організацій Земельний податок Корпоративне податкове планування Податкова політика корпораціїАгресивна податкова політикаКонсервативна податкова політикаЗбалансована податкова політика ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ У КОРПОРАЦІЇ Поняття фінансового планування та прогнозування в системі корпоративного управління Стратегічне фінансове планування діяльності корпорації Поточне фінансове планування діяльності корпорації Оперативне фінансове планування Роль фінансових служб корпорації в підготовці фінансового плану, формуванні прогнозів і стратегії діяльності корпорації ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОРПОРАЦІЇ Організація грошового обігу та розрахунків корпорації Основні напрямки оперативної фінансової роботи з управління грошовим обігом Порядок оформлення платіжно-розрахункових документів Основні форми безготівкових розрахунків та їх порівняльна ефективність Основні принципи розрахунково-касового обслуговування корпорації. Контроль за своєчасністю та повнотою розрахунків Оптимізація дебіторської та кредиторської заборгованості корпорації. Черговість списання грошових коштів з розрахункового рахунку корпорації Грошові кошти корпорації і способи їх оптимізації. Шляхи прискорення грошового обороту корпораціїМодель Баумоля - Тобіна ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЇ Інвестиції: сутність, класифікація і структура Інвестиційна політика корпорації Сутність та чинники інноваційної діяльності корпорації Інноваційна політика корпораціїКонтроль реалізації інноваційної стратегії, її коригування Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності корпорації ОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІЗНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ Фінанси зарубіжних корпоративних структур Фінанси корпоративних груп в Росії Особливості фінансів при здійсненні зовнішньоторговельної діяльностіПлатіжний баланс Організація корпоративних фінансів сільського господарстваОсобливості планування, обліку і калькулювання витрат виробництва у сільському господарствіОсновний і оборотний капітал сільськогосподарських організацій Організація корпоративних фінансів капітального будівництваУправління доходами і витратами будівельної організації Організація корпоративних фінансів сфери обігу та послугВитрати обігу організацій сфери обігу та послугУправління позаоборотними і оборотними активами Організація корпоративних фінансів на транспортіСклад витрат, що включаються в собівартість
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук