ПСИХОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Проблема наступності дошкільної та шкільної освіти

Наступність освіти як його безперервність і поступальність. Криза 7 років як криза дошкільного дитинства. Освітній криза при переході дошкільнят у початкову школу. Нормативна модель переходу від дошкільного до початкового загальній освіті.

Наступність освіти як його безперервність і поступальність

Проблема наступності в психолого-педагогічній науці традиційно обговорюється в контексті оптимальності переходу дитини з одного ступеня освіти на іншу і нормальності, повноцінності розвитку дитини як на переході, так і в межах конкретної ступені. Найбільш інтенсивно ця проблема досліджувалася і активно обговорювалася як проблема оптимального переходу з дошкільної на початкову ступінь шкільної освіти. І це зрозуміло, оскільки перехід від дошкільного дитинства до отроцтва (молодшому шкільного періоду розвитку) означає зміну не тільки типу розвитку, але і форм освіти.

Відзначимо домінування педагогічних аспектів в традиційному дослідженні проблемного поля наступності - обговорювалися, як правило, наступність змісту і форм навчання і дій педагогів на суміжних щаблях освіти. При цьому ступені освіти розглядалися самі по собі, як самостійні і окремі освітні концентри, зв'язок між якими і повинен був здійснити особливий механізм під назвою "спадкоємність".

Вельми точну критичну оцінку такому підходу дають В. В. Давидов і В. Т. Кудрявцев: "Наступність не повинна задаватися як формальний зв'язок самозамкнутих освітніх концентров, усередині яких відбуваються деякі процеси розвитку. У цьому випадку вона залишається підрядним механізмом, що забезпечує більш-менш безперебійне функціонування освітньої системи. Подібна система являє собою "педагогічну машину", яка у своїх робочих режимах відтворює лише саму себе. Це цілком закономірно. Адже саме у вузлах спадкоємного зв'язку освітніх ступенів закладається зона віддаленого розвитку суб'єктів і творців педагогічного процесу - педагогів і дітей. Тому поза цілісного бачення загальних контурів і характеру такого зв'язку спроби конструювати зміст освіти, проектувати вікові норми засвоєння навчального матеріалу заздалегідь приречені на неуспіх ".

Ми обгрунтовуємо положення про те, що цілісне бачення загальних контурів цієї проблеми пов'язане з вирішенням завдання поєднання двох реальностей: з одного боку, безперервності освіти, з іншого - дискретності розвитку. Освіта повинна бути безперервним і поступальним у всьому інтервалі життя людини. У розвитку ж виділяються завершення цикли - завершення в сенсі остаточного становлення на цьому етапі певних функцій і здібностей людини як новоутворень віку, що і робить можливим і необхідним його перехід на наступний щабель освіти.

Проблема наступності - це теоретичне обгрунтування специфіки і необхідності нового щабля (етану) освіти - її цінностей, цілей, змісту, її естафетної у ставленні до попереднього ступеня. Знання специфіки і характеру новому щаблі освіти визначає тип адекватної їй позиції дорослого (педагога) і способи його педагогічної діяльності. Обґрунтування необхідності й змісту нової ступені освіти можливо лише при виявленні її передумов: при виділенні суб'єктних підстав переходу дитини до нового типу розвитку, який може бути реалізований лише при забезпеченні адекватного змісту, освоюваного в новому провідному типі діяльності.

Розробка психолого-педагогічних програм переходу дитини з дошкільної ступені освіти на початкову шкільну щабель з необхідністю передбачає виявлення суб'єктних передумов потреби дитини у шкільній освіті і розробки нормативної моделі його переходу на новий щабель освіти. Перша частина цього завдання пов'язана з дослідженням феномена "кризи 7 років (крізісразвітія)" і сполученого з ним феномена "освітнього кризи у молодших школярів". Друга частина цього завдання передбачає обгрунтування віково-нормативної моделі розвитку на початковій ступені освіти і моделі освітнього процесу та педагогічної діяльності на відповідній ступені освіти. Інакше кажучи, змістовний аналіз проблеми наступності дошкільної і початкової шкільної ступенів освіти можливий лише в рамках дослідження психолого-педагогічних закономірностей розвиває освіти в інтервалі всій щаблі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >