Фінанси корпоративних груп в Росії

Особливості фінансів при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності

Зовнішньоторговельний оборот за оцінкою (за методологією платіжного балансу) 2012 склав 866 100 000 000 дол. США, перевищивши показник 2011 року на 2,4%; при цьому експорт зріс на 1,7%, імпорт - на 3,6%. У загальному обсязі товарообігу в 2012 р на частку експорту припадало 61,3%, імпорту - 38,7%. Динаміка експорту та імпорту зумовила зниження позитивного зовнішньоторговельного сальдо, яке за 2012 р зменшилася на 1,5%, до 195 300 000 000 дол. США.

Таблиця 12.1

Зовнішня торгівля Російської Федерації (за методологією платіжного балансу) [1], в млрд дол. США

Показники

Січень - грудень 2011

Січень - грудень 2012 (оцінка)

Всього

У тому числі з країнами

Всього

У тому числі з країнами

Далеке зарубіжжя

СНД

Далеке зарубіжжя

СНД

Зовнішньоторговий оборот

845,8

713,5

132,4

866,1

736,0

130,1

Темпи зростання,%

130,3

129,4

135,1

102,4

103,2

98,3

Експорт

522

438,2

83,8

530,7

447,9

82,8

Темпи зростання,%

130,3

129,7

133,8

101,7

102,2

98,8

Імпорт

323,8

275,3

48,6

335,4

288,1

47,3

Темпи зростання, %

130,2

129,0

137,5

103,6

104,6

97,5

Сальдо

198,2

162,9

35,3

195,3

159,9

35,5

Темпи зростання,%

130,4

130,7

129,0

98,5

98,1

100,5

У січні - листопаді 2012 року зовнішньоторговельний оборот [2] в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився лише на 2,5%, продовжилося уповільнення темпів зростання зовнішньоторговельного обороту відносно відповідного періоду попереднього року (у січні - листопаді 2011 р товарообіг зріс на 32 , 8%).

Таблиця 12.2

Індекси зовнішньої торгівлі Росії [3], в середньорічних цінах попереднього року,%

Показники

Січень - вересень 2012 до січня - вересня 2011 р

Вересень 2012 до вересня 2011 р

Жовтень 2012 до жовтня 2011 р

Листопад 2012 до листопада 2011 р

Фізичний обсяг

Середні ціни

Фізичний обсяг

Середні ціни

Фізичний обсяг

Середні ціни

Фізичний обсяг

Середні ціни

Експорт

99.7

101,7

98,8

102,1

103,4

101,5

101,0

99,0

в країни далекого зарубіжжя

101,6

100,8

99,5

101,1

104,6

100,1

103,3

97,6

в країни СИГ

89,3

107,3

94,3

108,4

96,0

110,2

87,5

109,2

Імпорт

104,8

96,6

96,8

96,5

104,7

98,8

101,3

98,4

з країн далекого зарубіжжя

107.6

96,2

100,4

96,2

108,7

98,8

107,0

98,1

з країн СНД

88,7

99,2

75,0

98,6

80,6

98,4

68,9

101,2

Експорт товарів у січні - листопада 2012 р склав 477 500 000 000, доларів США, що на 2,4% вище рівня січня - листопада 2011 Динаміка експорту перебувала в визначальну залежності від змін світової кон'юнктури. Темпи зростання російського експорту продовжували сповільнюватися. Це пояснюється уповільненням темпів зростання основних товарних груп експорту (табл. 12.3).

Імпорт товарів у січні - листопада 2012 р склав 284 100 000 000 дол. США і зріс порівняно з січнем - листопадом 2011 року на 2,5%. Слід зазначити уповільнення динаміки імпорту, що обумовлено уповільненням і скороченням темпів зростання основних товарних груп імпорту.

Зовнішньоторговельний оборот Росії з країнами СИГ у січні - листопада 2012 р знизився щодо відповідного періоду 2011 р, і склав 95,6%, експорт знизився на 1,2%, імпорт - на 9,8%.

Основними торговельними партнерами Росії серед країн СНД у січні - листопада 2012 р залишалися України (5,4% зовнішньоторговельного обороту Росії), Білорусія (4,3%) і Казахстан (2,7%). На їх частку припало 88,0% торгівлі з країнами СНД (у січні - листопаді 2011 р - 89,6%).

У 2012 р приділялася особлива увага реалізації державної зовнішньоекономічної політики в галузі таможеннотаріфного регулювання зовнішньоторговельного обороту товарів.

За 2012 р було прийнято 24 постанови Уряду Російської Федерації щодо експорту та імпорту товарів, у тому числі 12 постанов "Про затвердження ставок вивізних митних зборів на нафту сиру і на окремі категорії товарів, вироблені з нафти", три постанови "Про встановлення ставки вивізного мита на нікель нелегований ", одну постанову" Про затвердження ставки вивізного мита на соєві боби ", одну постанову" Про тарифні квоти на експортовані лісоматеріали ", дві постанови" Про тарифні квоти щодо молочної сироватки "(імпорт), дві постанови "Про тарифні квоти щодо яловичини, свинини і м'яса свійської птиці" (імпорт), одну постанову про підвищення з 90 до 206 євро за 1000 кг специфічної складової комбінованої ставки вивізного мита на шкіряний напівфабрикат, одну постанову про введення 10% -ї ставки вивізного мита на руди і концентрати вольфрамові строком на один рік, одну постанову від 21 липня 2012 року № 756 "Про затвердження ставок вивізних митних зборів на товари, що вивозяться з Російської Федерації за межі держав - учасників угод про Митний союз, і про визнання втратили чинність, деяких актів Уряду Російської Федерації ".

Таблиця 12.3

Показники експорту Російської Федерації у січні - листопаді 2012 р порівняно з січнем - листопадом 2011 р [4]

Найменування товару

Січень - листопад 2011 р

Січень - листопад 2012

Темпи зростання,%

млн дол.

% До підсумку

млн дол.

% До підсумку

вартості

фізичного

обсягу

ціни

Всього

466180

100,0

477527

100,0

102,4

Продовольчі товари та сільськогосподарську сировину (крім текстильного)

11716

2,5

15365

3,2

131,1

Пшениця

+3133

0,7

+4282

0,9

136,7

117,9

115,9

Паливно-енергетичні

товари

327891

70,3

335501

70,3

102,3

Нафта сира

165192

35,4

165651

34,7

100,3

98,6

101,7

Нафтопродукти

87291

18,7

93996

19,7

107,7

104,1

103,4

Газ природний

57133

12,3

55951

11,7

97,9

94,3

103,8

Продукція хімічної промисловості, каучук

29592

6,4

29265

6,1

98,9

Добрива

9253

2,0

10230

2,1

110,6

106,8

103,5

Деревина та целюлозно-паперові вироби

10454

2,2

9282

2,0

88,8

Лісоматеріали необроблені

1846

0,4

1 375

0,3

74,5

81,3

91,7

Лісоматеріали оброблені

+3180

0,7

+3098

0,6

97,4

97,4

100,0

Метали та вироби з них

42720

9,2

41022

8,6

96,0

Чорні метали

22497

4,8

20766

4,3

92,3

100,7

91,6

Мідь рафінована

1 307

0,3

1740

0,4

133,2

160,2

83,1

Нікель необроблений

3725

0,8

3428

0,7

92,0

130,7

70,4

Алюміній необроблений

+6192

1,3

+6088

1,3

98,3

106,3

92,5

Машини, обладнання та транспортні засоби

22106

4,7

23548

4,9

106,5

Літальні апарати

4712

1,0

3650

0,8

77,5

Автомобілі легкові

581

0,1

903

0,2

155,4

139,1

111,7

Автомобілі вантажні

413

0,1

475

0,1

115,1

93,9

122,6

Інші товари

21 702

4,8

23544

5,0

108,5

Таблиця 12.4

Показники імпорту Російської Федерації у січні - листопаді 2012 р порівняно з січнем - листопадом 2011 р [1]

Найменування товару

Січень - листопад 2011 р

Січень - листопад 2012

Темпи зростання, %

млн дол.

% До підсумку

млн дол.

% До підсумку

вартості

Фізичного обсягу

ціни

Всього

277136

100,0

284079

100,0

102,5

Продовольчі товари та сільськогосподарську сировину (крім текстильного)

38485

13,9

36132

12,7

93,9

М'ясо свіже та морожене (без м'яса птиці)

4853

1,8

4974

1,8

102,5

96,5

106,2

Риба свіжа і морожена

1 682

0,6

1707

0,6

101,5

104,1

97,5

Молоко та вершки згущені

470

0,2

342

0,1

72,7

77,8

93,5

Злаки

339

0,1

418

0,1

123,2

137,7

89,5

Мінеральні продукти

9161

3,3

6888

2,4

75,2

Паливно-енергетичні

товари

+5539

2,0

+3779

1,3

68,2

Продукція хімічної промисловості, каучук

41750

15,1

43516

15,3

104,2

Лікарські засоби

9917

3,6

9674

3,4

97,5

109,8

88,8

Шини та покришки

2159

0,8

2530

0,9

117,2

115,3

101,6

Текстиль, текстильні вироби та взуття

15446

5,6

16222

5,7

105,0

Одяг

6648

2,4

7442

2,6

111,9

Взуття шкіряне

2146

0,8

1 958

0,7

91,2

89,5

101,9

Метали та вироби з них

20630

7,4

19953

7,0

96,7

Чорні метали

+6892

2,5

5804

2,0

84,2

90,4

93,1

Труби з чорних металів

2624

0,9

+1310

0,5

49,9

44,0

113,4

Машини, обладнання та транспортні засоби

133448

48,2

142344

50,1

106,7

Бульдозери, грейдери та ін.

3001

1,1

3418

1,2

113,9

117,8

96,6

Обчислювальні машини та їх блоки

+4850

1,8

+5368

1,9

110,7

98,6

112,3

Телефони дротового і бездротового зв'язку

+7007

2,5

+6476

2,3

92,4

94,1

98,3

Апаратура приймальна

1077

0,4

+1187

0,4

110,2

128,5

85,8

Трактори

2840

1,0

+2421

0,9

85,2

107,5

79,3

Автомобілі легкові

18373

6,6

18834

6,6

102,5

99,8

102,7

Автомобілі вантажні

3151

U

3280

1,2

104,1

110,5

94,2

Інші товари

18217

6,5

19024

6,8

104.4

22 серпня 2012 Росія стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Урядом Російської Федерації з метою профілактики ризиків, пов'язаних з приєднанням до СОТ, був сформований перелік заходів щодо адаптації економіки Росії до умов членства в СОТ, в якому сумарно сформульовано понад 500 пропозицій системного і галузевого характеру, зібраних за пропозиціями державних органів і компаній. Крім того, були розпочаті навчальні програми для державних службовців та зацікавлених компаній з тематики торговельної політики в рамках СОТ.

Міжурядові комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (МПК) - один з основних інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики у двосторонніх відносинах. Крім того, розвиваються наступні напрямки зовнішньоекономічної політики Росії.

 • 1. Супровід зовнішньоекономічних проектів за ключовими напрямами модернізації, а також організація і виконання бізнес-місій.
 • 2. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) Російської Федерації.
 • 3. Росія продовжує роботу з нарощування економічного співробітництва у форматі Східноазійські самітів (ВАС).
 • 4. У рамках "четвірки" (Росія, Афганістан, Пакистан, Таджикистан) була проведена зустріч міністрів економіки і зовнішньої торгівлі та затверджена "дорожня карга" регіонального торговельно-економічного співробітництва держав.
 • 5. Продовжилася робота в рамках процесу приєднання Росії до ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку) по всіх напрямках переговорного процесу.
 • 6. Продовжувалася робота з подальшого розвитку економічного співробітництва з країнами СНД.
 • 7. Продовжувалася робота з активізації процесів економічної інтеграції в рамках Митного союзу і переходу до Єдиного економічного простору (ЄЕП) Білорусі, Казахстану та Росії.
 • 8. В рамках Шанхайської організації співпраці (ШОС) продовжувалася робота з реалізації плану заходів щодо виконання Програми багатостороннього торговельно-економічного співробітництва держав - членів ШОС до 2020 р
 • 9. У рамках Союзної держави Росії і Білорусії в 2012 р в Мінську відбулося два засідання Ради Міністрів Союзної держави Росії і Білорусії (18 липня в Мінську і 12 грудня в Москві).
 • 10. У 2012 р відбулося шість засідань міжурядових комісій (МПК) з економічного співробітництва (з республіками Вірменія, Молдова, Казахстан, Киргизія, Туркменістан, Узбекистан).

 • [1] URL: gks.ru.
 • [2] Тут і далі - за даними митної статистики з урахуванням взаємної торгівлі з республіками Білорусь і Казахстан.
 • [3] URL: ciistoms.ru.
 • [4] URL: gks.ni.
 • [5] URL: gks.ru.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >