Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Педагогічна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі основної загальної освіти

Освітні ситуації на щаблі основної загальної освіти.

Освітні ситуації на щаблі основної загальної освіти

Відповідно з описаними вище типовими ситуаціями розвитку підлітків виділяються три основні освітні ситуації на середньому ступені освіти: навчально-експериментальна, проектно-дослідницька і передпрофесійна самовизначення. Кожна з освітніх ситуацій описується відповідно до виділених компонентами моделі освітнього процесу та педагогічної діяльності.

Навчально-експериментальна освітня ситуація

Зміст базового освітнього процесу. Основу змісту базового освітнього процесу в навчально-експериментальної ситуації становить процес навчання. Пріоритетною метою навчання в даній освітньої ситуації є розвиток навчальної самостійності школярів як ініціативного, самостійного, відповідального поведінки в навчальних ситуаціях. Окремою метою і напрямком роботи в освітній ситуації виступає забезпечення благополучної адаптації школярів 5-6-х класів до навчання па основного ступеня. У процесі навчання школярам створюються умови для навчального позиціонування. Дієвою формою заяви позиції у навчальній діяльності виступає організація роботи з молодшими, при якій молодший підліток діє з позицій "умільця" і "вчителя" ("вчителя іншого"), рефлексує підстави своїх навчальних дій. У навчальній діяльності освоюються узагальнені способи дій в нових і все ускладнюються галузях теоретичної діяльності людини, формуються навчально-пізнавальні мотиви, мотиви власного зростання і самовдосконалення.

Унікальні можливості реалізації навчально-експериментальної діяльності створюються в шкільному експеріментаріі, який являє собою експозицію приладів або об'єктів, з якими можна проводити самостійні експерименти в ігровій формі в галузі природничих наук. Принципово важливим у створенні експеріментарія є залучення учнів до створення його елементної бази. Така діяльність вимагає не тільки активної творчої позиції, але й узгодження дій в групах - як моновозрастних, так і різновікових, - а також між учнями та педагогами.

Учень бере участь у спільній навчально-експериментальної діяльності під керівництвом дорослого, освоює нові навчальні предмети і предметні області, вчиться працювати в полі теоретичних проблем: формулює проблеми, пропонує шляхи їх вирішення, моделює способи дії з поняттям, навчається працювати з системою понять, встановлювати міжпредметні зв'язки , систематизувати отриману інформацію. Залишаючись суб'єктом сукупної діяльності, молодший підліток починає усвідомлювати свою роль в ній; проявляє бажання освоїти цілісну діяльність і стати її автором.

У навчально-експериментальної освітньої ситуації школяр займає позицію "учня", "експериментатора", психологічні передумови якої були сформовані на початковому ступені навчання. У навчально-експериментальної освітньої ситуації відбувається усвідомлення особистісного сенсу вчення, розвиток мотивів самозміни, саморозвитку.

Поєднаної з позицією "експериментатора" даної освітньої ситуації є позиція "молодшого вчителя" по відношенню до іншого або до самого себе, яка обумовлена тим, що підліткові для розуміння власних можливостей діяти і відповідати за свої дії потрібно ситуація самостійного і відповідального дії. Молодший підліток може і повинен на якийсь час стати вчителем більш маленьких школярів, щоб остаточно утвердитися у власній позиції "учня".

Позиція "учня", "експериментатора" реалізується в певній програмі дій. "Учень" ставить навчальне завдання, контролює і оцінює спосіб її виконання, аргументує свою навчальну позицію, вступає в дискусію, виражає відношення до викладення точці зору, змістовно оцінює достоїнства і недоліки своїх дій, а також дій і суджень своїх однокласників в навчально-експериментальної діяльності. "Учень" послідовно нарощує потенціал самостійних навчальних дій, експериментуючи з навчальним предметним змістом, освоюючи кошти самостійного інформаційного пошуку та роботи з інформацією в різних областях навчальної діяльності. У самостійному дослідному дії відбувається становлення здатності усвідомлено, ініціативно і відповідально будувати свою дію в навколишньому середовищі.

Сенс дій учня в навчально-експериментальної освітньої ситуації полягає в орієнтації на самостійний пошук узагальнених способів дії, їх моделювання та перетворення, систематизацію освоюваних знань та їх інтеграцію, встановлення меж своїх можливостей і пошук відсутніх коштів і способів вирішення навчальних протиріч.

Педагог виступає в позиції "вчителя", "експерта", утримуючи раніше цілісний контур спільної навчально-експериментальної діяльності. Разом з тим, вчитель послідовно зміщує навчальну ініціативу на полюс учня, переводить його на паритетні відносини, створює умови для реалізації школярами позиції "молодшого вчителя", займаючи педагогічну позицію "консультанта".

Дії педагога в навчально-експериментальної освітньої ситуації полягають у наступному. Учитель ставить проблеми і пропонує способи їх вирішення, виводить учнів на моделювання способу вирішення навчального протиріччя. Він організовує перенесення або перетворення загальних способів дії, освоюваних учнями в рамках одного навчального предмета, в інші навчально-предметні області. Він перетворює навчальну діяльність з простору навчальної дискусії в простір навчального позиціонування; виводить учня в позицію "вчителя", тобто будує відносини між учнями з різних позицій, змінює відносини між ними; створює навчальні ситуації, які навчають школярів приймати різні точки зору, перш за все висловлені авторами підручників та навчальних хрестоматій; будує ситуації, що дозволяють виявляти учням ініціативу, висловлювати свою думку і ставлення, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи і вибору.

Сенс дій педагога - організація навчально-експериментальної діяльності, навчальної взаємодії та навчальної дискусії, простору навчального позиціонування для самостійного виходу учнів на постановку навчальної задачі і пошуку узагальнених способів її рішення, на розвиток навчальної ініціативи та самостійності учня.

Проектно-дослідницька освітня ситуація

Зміст базового освітнього процесу становить зміст навчальної діяльності та інших культурних практик, що забезпечують можливості соціального позиціонування школярів, що реалізують цінності розвитку у підлітків здібностей практичного втілення власних проектів, формування діяльнісних здібностей аналізу, проектування, планування, організації, контролю і оцінки, вироблення способів взаємодії у спільній діяльності та комунікативних умінь, розвитку рефлексивних умінь подивитися на себе з боку, сформувати ясні уявлення про свої достоїнства і недоліки. У даній ситуації проектується освітнє середовище для самореалізації підлітків, підтримки учнівського авторства, освоєння ними проектування як способу пізнання. У багатопланової соціально значимої діяльності школярі через розробку та реалізацію навчально-дослідних та соціальних проектів за власним задумом, через експертизу своїх проектів та проектів інших вчаться вирішувати завдання особистісного самовизначення, освоюють цілісну структуру навчальної діяльності, розвивають у себе діяльні здібності, усвідомлюють свої потенційні можливості. Робота школярів у проектно-дослідному режимі забезпечує їм можливість переходу в режим саморозвитку та самоосвіти, забезпечує вихід на стадію утвердження власної позиції на власну освіту і самоосвіту.

Педагог і учень виконують спільно розподілену діяльність у різноманітті її обликов - навчальну, проектну, дослідницьку, конструкторську, продуктивну, спортивну і т.п. У проектній діяльності повною мірою втілюються потреби підлітків в реалізації себе в соціально значущих акціях і діях. Проектування як спільна діяльність підлітків і дорослих виявляє зразки дорослого поведінки і відповідальних дій. Дослідницька діяльність реалізує потреби учнів у самостійній індивідуальної діяльності. Продуктивна діяльність, орієнтована на соціальне оточення, дозволяє осмислити її соціальний контекст, сприяє розвитку активної життєвої позиції учня і усвідомлення себе в соціальному просторі.

Позиція школяра в проектно-дослідницької освітньої ситуації - позиція "автора проекту (дослідження)". Школярі разом з педагогами замислівала проекти і дослідження, розробляють сценарії і програми їх реалізації, розподіляють і координують сумісні дії, реалізують і оцінюють їх наслідки. У позиції "автора проекту (дослідження)" школярі освоюють зразки та еталони навчального дослідження, навчального проектування, організаційної діяльності.

Дії учнів. Школяр приймає нові очікування дорослого ("ти сам") і реалізує їх у спільній з ним діяльності. Школярам 7-8-х класів в більшій мірі доступний навчально-дослідницький проект з елементами науково-практичного експерименту. Робота над проектом не скасовує вивчення програмного матеріалу, але змінює характер взаємодії учасників спільного проекту: відбувається поступовий перехід від класно-урочної форми роботи до консультаційних, семінарських і заліковим формам, що створює більше можливостей для обговорень і уявлень задумів учнів, для захисту своїх проектів. При реалізації свого проекту школяр освоює норми проектно-дослідницької діяльності, виявляє обмеження у своїй діяльності, нарощує ресурси, засоби і способи суб'єктної позиції, знаходить особисте знання. У соціально значимої діяльності школяр експериментує зі своїми здібностями, пізнає самого себе. У рефлексії власної діяльності розвивається синтезує рефлексія.

Педагог в проектно-дослідницької освітньої ситуації виступає в позиції "умільця", "консультанта". Педагог володіє нормами і засобами проектної та дослідницької діяльності і демонструє їх школярам у спільному дослідженні або проекті.

Дії педагога полягають в ініціюванні самостійної пошукової, проектно-дослідницької діяльності школярів. Педагог разом з учням організовує простір обговорення, позиційного самовизначення школярів у спільному проекті, рефлексивного осмислення можливих наслідків майбутніх проектів та досліджень. Педагог демонструє зразки культури проектування та дослідження. Педагог консультує учнів з питань проектування та реалізації навчального дослідження, навчального та соціального проектування.

Сенс дій педагога - долучити підлітка до різних видів соціально значимої діяльності, допомогти йому проаналізувати і узагальнити лежачу в основі цих діяльностей систему загальнолюдських цінностей, освоїти способи і засоби побудови та реалізації конкретних видів діяльності.

Ситуація передпрофесійна вибору

Зміст базового освітнього процесу задається цінностями та метою розвитку у школярів здібностей усвідомлено, ініціативно і відповідально будувати свою дію у світі, спираючись не лише на баченні власної дії безвідносно до можливостей його реалізації, але з урахуванням відносини світу до своєї дії, бажання і вміння практичного втілення власних проектів і гіпотез, діяльнісних здібностей, сформувати ясні уявлення про свої достоїнства і недоліки, побудувати цілісний образ себе. Досягнення цілей освітньої ситуації здійснюється в особистісно-орієнтованих формах навчальної діяльності, проектно-дослідної, організаційної, спортивної діяльності та ін. Особлива цільова спрямованість освітнього процесу в ситуації передпрофесійна вибору - рішення старшими підлітками завдань первинного соціального і професійного самовизначення, вибору профілю навчання або професії, завершення процесу профілізації, підготовка до системи профільного навчання; завершення основного освіти і підготовка до підсумкової державної атестації.

Зміст спільної освітньої діяльності. Педагог і учень виконують багатопланову спільно розподілену соціально та особистісно значиму діяльність, в якій педагог є "консультантом", "настав-

Таблиця 9. Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі основної загальної освіти

Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі основної загальної освіти

ніком ", а учень стає" суб'єктом навчальної діяльності ".

Позиція школяра. Школяр виступає в позиції "учня" - суб'єкта навчальної діяльності.

Дії школяра. Школяр орієнтований на апробацію своїх особистих цілей дією. Він активно заявляє свою позицію в дитячо-дорослому спільності. Він продовжує нарощувати ресурси, засоби і способи суб'єктної позиції, організовуючи самостійно свою діяльність, залучаючи до неї інших суб'єктів діяльності. Ставить завдання проектування індивідуальної освітньої програми відповідно з особистими цілями і професійними уподобаннями.

Підліток освоює позиції суб'єкта навчальної діяльності, стає розробником і реалізатором проекту, здатним до вибору особистого профілю навчання, до професійного самовизначення; в навчально-пізнавальної діяльності освоює наукову термінологію і ключові поняття наукової теорії предметів; набуває вміння пояснювати події та процеси предметного характеру з використанням теорій, опановує методами пошуку інформації у відкритих джерелах (бібліотеки, Інтернету, медіапособія), навчається самостійно аналізувати й оцінювати гіпотези вирішення проблем і застосовувати наявні знання в реальних життєвих ситуаціях.

Позиція педагога. Він виступає в позиції "наставника" - організатора, координатора, експерта і консультанта багатопланової спільно розподіленої діяльності зі школярами.

Дії педагога. Педагог забезпечує формування допрофільних груп у складі діючих класів. У навчально-пізнавальної діяльності педагог здійснює формування наукових уявлень про генезис, розвиток і перетвореннях в наукових процесах, про Тінах і видах відносин, а також істотних перетвореннях досліджуваних об'єктів. Він створює умови для того, щоб школярі оволоділи методами самонавчання.

Сенс дій педагога - підготувати учнів до вибору і реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, сприяти становленню професійного самовизначення учнів, визначенню їх схильностей, інтересів і здібностей, реалізації особистісно значущих освітніх цілей учнів (табл. 9).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук