Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
Наступна >
Фінансовий менеджмент - Єкімова К.В.

Підручник складено відповідно до програми дисципліни "Фінансовий менеджмент" і охоплює весь необхідний спектр питань, відображених у державному освітньому стандарті вищої професійної освіти третього покоління для підготовки бакалаврів за напрямами "Економіка" і "Менеджмент". Розглянуто особливості фінансового менеджменту та його сучасні аспекти. Особливу увагу приділено фінансовому аналізу, прийняття стратегічних і оперативних фінансових рішень, фінансового планування, оцінки фінансових активів підприємства і об'єктів інтелектуальної власності. Представлені основні передумови управління фінансовою активністю підприємства у відповідності зі стратегією розвитку.

Для студентів економічних вузів, викладачів та спеціалістів у галузі фінансового менеджменту.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Поняття, сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту Базові концепції фінансового менеджменту Роль і функції фінансового менеджера в організації Інформаційна основа фінансового менеджменту Організація фінансового менеджменту на підприємстві Основні показники фінансового менеджменту Математичні основи фінансового менеджменту Прості ставки відсотківПрості ставки позичкових відсотківПрості облікові ставки Складні ставки відсотківСкладні ставки позичкових відсотківСкладні облікові ставки Грошові потоки у вигляді серії рівних платежів (ануїтети)Майбутня вартість звичайного ануїтетуПоточна (сучасна) вартість звичайного ануїтету ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ: СУТНІСТЬ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ Складання аналітичної звітності Побудова аналітичного балансу Побудова аналітичного звіту про фінансові результати Сутність і порядок проведення фінансового аналізу Методика фінансового аналізу діяльності підприємства Аналіз майнового стануСума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства Аналіз платоспроможності підприємства Аналіз ділової активності Аналіз фінансової стійкості Аналіз рентабельності Багатофакторна модель Du Pont ефективності діяльності підприємства КОНЦЕПЦІЯ ЛЕВЕРИДЖУ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Сутність левериджу у фінансовому менеджменті Ефект фінансового левериджу (важеля) Перша концепція ефекту фінансового левериджу Друга концепція ефекту фінансового левериджу. Фінансовий ризик Раціональна структура капіталу підприємства Ефект операційного левериджу (важеля) Операційний аналіз Аналіз чутливості Диференціація витрат Взаємодія фінансового та операційного левериджуПоказники внутрішнього темпу зростання компанії КОРОТКОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ Управління запасами Управління дебіторською заборгованістю Управління грошовими коштами Управління кредиторською заборгованістю-й етап. Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості-й етап. Аналіз оборотності кредиторської заборгованостіТретій етан. Прогнозування середньої суми але окремим видам кредиторської заборгованості-й етап. Прогнозування середньої суми і розміру приросту кредиторської заборгованості по підприємству в цілому-й етан. Оцінка ефекту від приросту кредиторської заборгованості за розрахунками підприємства в майбутньому періоді-й етап. Забезпечення контролю за своєчасністю нарахування та виплати коштів у розрізі окремих видів кредиторської заборгованості ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА Оцінка ринкових умов і вибір моделі цінової політики підприємства Методи визначення базової ціни в рамках цінової політики підприємства Управління цінами на підприємстві ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Економічні та соціальні умови розвитку інвестиційних проектів Інвестиційний проект: поняття, структура та етапи реалізаціїРизики проектуФази проекту Оцінка ефективності реальних інвестицій Загальна схема оцінки ефективності Вартість грошей у часі. Визначення ставки дисконтування Оцінка економічної ефективності проекту Оцінка ефективності інвестиційного проекту з позиції інтересів учасників інвестиційного процесу ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ (БЮДЖЕТ ПІДПРИЄМСТВА) Бюджет і план. Бюджетування Види бюджетів, їх особливості Структура загального бюджету підприємстваБюджет продажівБюджет виробництваБюджет прямих матеріальних витратБюджет прямих трудових витратБюджет загальновиробничих витратБюджет комерційних і управлінських витратБюджет доходів і витратБюджет податкових платежівБюджет інвестиційБюджет руху грошових коштівПрогнозний баланс на кінець бюджетного періоду Практикум по формуванню бюджету малого підприємства Вихідні дані для формування бюджету малого підприємства Формування бюджету малого підприємства "строй- сервіс" ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ Характеристика основних фінансових активів Оцінка облігацій Методи оцінки облігацій з періодичним доходомПрибутковість операцій з купонними облігаціямиВизначення вартості облігацій з фіксованим купономСередньозважена тривалість платежів (дюрація)Недоліки показника "дюрація" Оцінка облігацій бескупоннихПрибутковість довгострокових облігацій бескупоннихОцінка вартості облігацій бескупонних Оцінка безстрокових облігаційПрибутковість безстрокових облігацій Цінні папери з виплатою відсотків у момент погашенняАналіз прибутковості довгострокових сертифікатівОцінка вартості довгострокових сер гіфікатов Оцінка акцій Управління інвестиційним портфелем Оцінка дохідності та ризику портфеля Моделі ціноутворення на ринку капіталів ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Визначення та сутність об'єктів інтелектуальної власностіВинаходиКорисні моделіПромислові зразкиТоварні знакиФірмові найменуванняНайменування місця походження товаруІнтегральні мікросхемиПрограми для ЕОМБази даних Поняття і класифікація патентів і ліцензій Методи оцінки об'єктів інтелектуальної власностіРинковий підхідВитратний підхідДохідний підхід Практикум. Приклад оцінки вартості інтелектуальної власності Оцінка патентної ліцензії Оцінка вартості конструкторської документації
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук