Майно банку

Поняття майна банку тісно пов'язане з поняттям змісту права власності на об'єкти майна. Майно банку включає в себе готівкові та безготівкові гроші (національна валюта), валютні цінності та цінні папери (як його власні, так і залучені кошти), майнові права на об'єкти банківської діяльності (предмети застави тощо), а також будівлі, обладнання та інвентар.

Зміст права власності відповідно до ст. 209 ГК РФ полягає у визнанні та захисті встановленими законом способами права власника володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. У тому числі у встановленні права захисту від злочинних посягань.

Злочинні посягання на майно банку належать до злочинів проти власності, включеним в гол. 21 КК РФ. Безпосереднім об'єктом виступає одна з форм власності (приватна власність акціонерів банку). Предмет злочинів - речі, складові рухоме і нерухоме майно банку.

З позицій кримінального права (і криміналістики), майно банку може розглядатися в якості предмета (об'єкта) розкрадань (крадіжка - ст. 158; шахрайство - ст. 159, шахрайство у сфері кредитування - ст. 159.1, шахрайство з використанням платіжних карт - ст. 159.3, шахрайство у сфері підприємницької діяльності - ст. 159.4, шахрайство у сфері комп'ютерної інформації - ст. 159.6; привласнення або розтрата - ст. 160; грабіж - ст. 161; розбій - ст. 162; розкрадання предметів, що мають особливу цінність, - ст. 164 КК РФ); інших злочинів проти власності (вимагання - ст. 163; заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою - ст. 165; умисного знищення або пошкодження майна - ст. 167; знищення або пошкодження майна з необережності - ст. 168 КК РФ).

Зважаючи вельми широкого переліку об'єктів майна банку нами будуть розглянуті лише ті з них, які мають відношення до специфіки банківської діяльності і відбуваються ненасильницьким шляхом. Насамперед це засоби забезпечення активних банківських операцій. Згідно з наукою про банківську справу, ці кошти мають найменування "активи банку". До них відносяться: касова готівка та прирівняні до неї кошти; інвестиції в цінні папери; позички; обладнання [1].[1]

Від того, в якому вигляді банківської діяльності використовуються грошові кошти (і в яких елементах структури банківських активів вони відособлені), залежать характер (способи вчинення) і поширеність злочинів, кінцевою метою яких є заволодіння готівкою.

Особливу привабливість для злочинців, які зазіхають на власність банку, мають його активи у вигляді касової готівки та прирівняних до неї засобів (далі - грошові кошти). З точки зору вирішення завдань забезпечення безпеки доцільним є виділення таких видів грошових коштів банку, як: готівкові гроші (що знаходяться в обігу банківські банкноти, металева монета та іноземна валюта); еквіваленти грошових коштів - цінні папери (чек, вексель, облігація) та ін. Слід виділити також в якості самостійного предмета злочинних посягань платіжні засоби, які не є цінними паперами, але службовці засобом отримання готівки: кредитні чи розрахункові пластикові картки, платіжні документи (платіжні доручення), депозитний сертифікат і т.д. [2]

  • [1] Банківська справа: підручник / за ред. О. І. Лаврушина. С. 90.
  • [2] Про криміналістичних характеристиках злочинних посягань на майно банку докладніше див .: Гамза В. А., Ткачук І. Б. Безпека комерційного банку: Навчальний практ. допомога. М., 2000. С. 22-87.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >