Виявлення, попередження і припинення спроб неправомірного посягання на захищається інформацію банку

Завдання загального попередження спроб неправомірного посягання на захищається інформацію банку (комерційну, банківську і службову таємниці; захищається комп'ютерну інформацію) покладається на службу захисту інформації, службу внутрішнього контролю та службу безпеки банку. Зазначені структури в межах своєї компетенції (докладніше про розмежування їхніх повноважень вже говорилося вище) здійснюють контроль за функціонуванням системи конфіденційного діловодства та системи захисту комп'ютерної інформації.

У випадках виявлення порушень вимог посадових інструкцій за конфіденційним діловодства та захист інформації, які можуть призвести до шкідливих наслідків, співробітники контролюючих підрозділів вживають заходів до усунення порушень і при необхідності звертаються до керівництва організації з пропозицією про накладення стягнень на винних.

Співробітники зазначених підрозділів вживають заходів до попередження та припинення випадків розкрадання і втрати документів, що містять комерційну таємницю, незаконного отримання, розголошення та використання зазначених відомостей, неправомірного доступу до комп'ютерної інформації, порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мереж .

Про виявлені факти протиправних дій або порушень порядку поводження з захищається вони доповідають керівникові банку, який приймає рішення про проведення відповідної перевірки (внутрішнього розслідування).

У ході її проведення встановлюються обставини події, винність конкретних осіб, розмір заподіяної шкоди, виявляються причини та умови, що сприяли вчиненню посягання. Фактичні дані, що мають відношення до події, документуються в установленому порядку і можуть служити підставою для прийняття рішення про покарання працівника організації в дисциплінарному порядку або вирішення питання про його звільнення (припинення трудового угоди, контракту).

Фактичні дані, отримані в результаті проведеного розслідування, використовуються у разі потреби в якості доказів у суді, арбітражному або третейському суді.

Розгляд питань, пов'язаних з порушеннями порядку захисту банківської, комерційної чи службової таємниці, захисту комп'ютерної інформації, є прерогативою внутрішньої діяльності банку - володаря інформації обмеженого доступу.

Воно проводиться для з'ясування обставин подібних подій, а також для виявлення та вивчення грубих порушень інструкції за конфіденційним діловодства або захист інформації, допущених співробітниками організації. Завданням розгляду є встановлення винуватості конкретних осіб, розміру заподіяної шкоди, виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню протиправних дій та порушень порядку захисту комерційної таємниці.

Матеріали розгляди можуть бути передані в правоохоронні органи або до суду з метою припинення виявлених неправомірних дій, відновлення порушених прав та відшкодування заподіяної шкоди.

Розгляд призначається керівником організації і проводиться групою співробітників організації (комісією) на підставі відповідного наказу.

Розгляд являє собою процес гласного збору та документування інформації, що відноситься до події, одержуваної шляхом опитування працівників організації, а також інших осіб (за їх згодою).

Члени комісії наділяються правом проводити огляд робочих приміщень, території організації, сейфів, столів, шаф, інших місць, де можуть перебувати представляють інтерес документи та інші носії інформації; перевіряти полистно документацію обмеженого доступу, журнали та картки реєстрації документів, що відображають їх надходження та проходження; опитувати працівників організації і відбирати у них письмові пояснення.

Організаційною основою для дій осіб, які здійснюють розгляд, є інструкція про порядок проведення службових розслідувань (внутрішніх розглядів).

Вона розробляється співробітниками організації та затверджується наказом її керівника.

У зміст названої інструкції, як правило, включаються розділи, присвячені приводів, підстав і завданням проведення розгляду, процедурі його призначення, термінів проведення, способам збирання і фіксації інформації та повноваженням беруть участь у розгляді осіб, використання одержаної в результаті розгляду інформації.

Нерідко б результаті розгляду вдається отримати відомості про причетність до протиправним посяганням на комерційну таємницю громадян, які не є співробітниками організації.

Подальша перевірка істоти події (факту) в таких випадках виходить за межі повноважень (і можливостей) комісії і вимагає проведення розшукової діяльності. На цей випадок в число членів комісії, разом із співробітниками секретаріату, доцільно включати співробітників служби безпеки (охоронно-розшукового підрозділу підприємства), наділених вдачею розшуку.

Договір про участь у розгляді володар комерційної таємниці може укласти також з будь-яким приватним детективом, детективним агентством, що не входять в структуру організації.

Проводячи перевірку, співробітники служби безпеки відповідно до Закону РФ "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" можуть встановлювати обставини неправомірного використання в підприємницькій діяльності недобросовісної конкуренції, а також розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю.

При цьому Закон дозволяє співробітникам служби безпеки опитувати громадян і посадових осіб (за їх згодою), наводити довідки, вивчати предмети і документи (з письмової згоди їх власників), оглядати будівлі, приміщення та інші об'єкти, вести спостереження для отримання необхідної інформації.

При здійсненні приватної розшукової діяльності допускається використання відео- і аудіозаписи, кіно-та фотозйомки, технічних та інших засобів, що не завдають шкоди життю та здоров'ю громадян і навколишньому середовищу.

За результатами роботи комісії складається висновок, в якому викладається сутність дослідженого події: місце, час і спосіб порушення правил конфіденційного діловодства, мотиви, наслідки порушення та інші істотні обставини; відомості, які підтверджують вчинення порушення та винність причетних осіб, доводи, наведені порушниками на свій захист, і результати їх перевірки.

У випадках виявлення обставин, що свідчать про те, що відомостями обмеженого доступу неправомірно заволоділи сторонні особи, матеріали розгляди можуть служити підставою для подання позовної заяви (відповідно до ст. 131 ЦПК РФ) з вимогою про відшкодування матеріального збитку. Вони ж є доказами, що підтверджують вимоги позивача.

Якщо ж в результаті роботи комісії будуть встановлені дані, що свідчать про вчинення злочину, пов'язаного з незаконним отриманням і розголошенням відомостей, що становлять комерційну таємницю (або будь -або іншого злочину), керівництво організації зобов'язане повідомити про це в правоохоронні органи.

Матеріали розгляду в зазначених випадках додаються до повідомлення про злочин, який складається в порядку, передбаченому ст. 141 КПК РФ.

При порушенні правоохоронними органами кримінальної справи за даним фактом співробітники служби безпеки відповідно до ст. 3 Закону РФ "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" за дорученням керівника банку можуть брати участь у зборі відомостей, що сприяють встановленню істини у цій справі.

Про наявність такого доручення служба безпеки зобов'язана протягом доби письмово повідомити особу, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду, в чиєму провадженні знаходиться кримінальна справа. Для участі служби безпеки в зборі відомостей у кримінальній справі не має значення, стало приводом для початку розслідування повідомлення банку або кримінальну справу порушено на підставі інформації, що надійшла з інших джерел.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >