Німецький юнкерсько-буржуазний імперіалізм

Прийнято називати німецький імперіалізм юнкерско- буржуазним і військово-державним. Юнкерсько-буржуазним, бо в Німеччині сильні позиції займали поміщики-юнкери. Вони зберегли панівне становище в сільському господарстві, брали активну участь у промисловій і банківській сферах, в їх руках залишалася армія. Людина, що не мав дворянського звання, не міг зробити військової кар'єри. Як традиційні військові, вони були зацікавлені в мілітаризації, зростанні військових асигнувань військових приготуваннях. Але німецька буржуазія теж була зацікавлена у військових приготуваннях: її обділили при розділі колоній, і вона прагнула до їх переділу на свою користь. Німецький імперіалізм прийнято називати також військово-державним, тому що тут держава у військово-політичних цілях посилено втручалася в господарське життя. Воно не тільки давало військові замовлення промисловцям, але й займалося організацією промислових підприємств, ставило перед промисловцями конкретні завдання. Коротше кажучи, в Німеччині раніше, ніж в інших країнах, починається державне регулювання промисловості.

Промислове виробництво Німеччини з 1870 по 1913 р розвивалося випереджаючими темпами, німецька промисловість обігнала англійську і французьку і вийшла на перше місце в Європі і друге у світі. При цьому спереду йшла важка промисловість. На перше місце в світі вийшла німецька металургія і німецька хімічна промисловість. Німеччина стала монополістом і з виробництва анілінових барвників. Перше місце у світі займала німецька електротехнічна промисловість. Німеччина виробляла половину електротехнічних товарів світу, і звідси в інші країни вивозилися динамомашини, трамваї, електролампи.

Успіхи німецької промисловості були пов'язані з низкою політичних обставин. З 1871 р Німеччина стала єдиною державою, що, безсумнівно, сприяло прискоренню економічного розвитку. У результаті перемоги над Францією в 1871 р Німеччина отримала в приєднаних землях багаті поклади залізної руди, а також контрибуцію в 5 млрд франків. Ця контрибуція була майже цілком використана для розвитку промисловості.

Оскільки підприємства важкої промисловості, особливо нових галузей, які отримали переважний розвиток в Німеччині, не могли бути дрібними, Німеччина виходить на перше місце в Європі по концентрації виробництва. Висока концентрація полегшувала освіту монополії, і на початку XX ст. Німеччина стає класичною країною монополій.

Серед німецьких монополій особливе місце займав військовий концерн Круппа. Створений за участю держави та діяв за державною програмою, він став державою в державі. До складу концерну входили не тільки військові підприємства, а й шахти, металургійні та машинобудівні заводи. Оскільки артилерійські заводи створювалися, коли ще були недостатньо розвинені інші галузі промисловості, вони будувалися по феодального принципом - на самообслуговуванні. Круппівські гармати готувалися з Круппівські стали на крупповских верстатах.

Як і в інших країнах, монополізація зробила найбільші успіхи в нових галузях промисловості. В електротехнічній промисловості виникли корпорації, що збереглися до теперішнього часу: "Загальне електричне товариство" (АЕГ) і товариство "Сіменс".

Два концерну виникли і в хімічній промисловості. У старих галузях поки переважали нижчі форми монополій. З них можна відзначити "Рейнсько-Вестфальський вугільний синдикат" і "Німецький сталевий синдикат".

Успішно йшла концентрація банківського капіталу та формування фінансового капіталу. Для Німеччини характерна зв'язок банківського капіталу з промисловим через "особисту унію", особисті зв'язки. На початку XX ст. в Німеччині утворюється надлишок капіталів, яким не знаходиться застосування всередині країни. Правда, на експорт йде тільки 20% капіталу: німецькі капітали на світових ринках зустрічаються з конкуренцією англійських і французьких, вже раніше зайняли сильні позиції. Німеччина потребує колоніях, хоча вже має колонії, головним чином, в Африці. І територія цих колоній в п'ять разів перевищувала територію самої Німеччини. Але цього мало - адже територія англійських колоній у 100 разів більше Англії! І Німеччина починає виношувати плани переділу колоній. Спочатку починається будівництво залізниці "Драй Б" - Берлін - Белград - Багдад, що веде з німецької столиці до серця британських володінь на сході - до Індії. По дорозі прямо і дешево можна вивезти німецькі товари і ввозити сировину, а також в короткий термін перекинути солдатів. У свою чергу Англії і те, і інше доводилося доставляти морем навколо Європи. Англія намагається загальмувати будівництво дороги або повернути її на північ, до кордонів Росії. Однак німці не пішли на поступки. Так, Німеччина розв'язує Першу світову війну.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >