Особливості корпорацій і фінансового капіталу Франції

У число 10 найбільших комерційних банків світу входять чотири французьких: "Банк Насьонал де Парі", "Креді Агріколь", "Креді Ливне", "Сосьете Женераль". У числі 10 найбільших промислових компаній світу французьких немає. Та особливість, яка була характерна для Франції початку XX ст. - Висока концентрація капіталу, але низька концентрація виробництва, - зберігається до теперішнього часу. 95% французьких підприємств становлять дрібні заклади з числом робітників до 20 осіб. Залишається дуже значною і частка ремісничого виробництва.

Більшість французьких підприємств не досягає оптимального розміру, необхідного сучасними умовами, тому держава проводить політику сприяння злиттю фірм, укрупнення промисловості. Ще недавно в число 100 найбільших промислових компаній світу входило лише п'ять французьких, причому найбільша з них займала 50 місце. На початку 1980-х рр. дві французькі корпорації вже увійшли до числа 20 найбільших компаній світу.

У перші повоєнні десятиліття в господарстві Франції зберігали позиції колишні традиційні фінансові групи Ротшильдів, Лазаров, Шнейдеров. Але з 1960-х рр. почалася експансія двох нових груп - "Паріба" і "Сюез". На чолі груп стояли не банки, а холдинги, які володіли великими пакетами акцій промислових компаній і банків. До 1980 року ці дві групи контролювали 20% активів французької промисловості і 2,6 тис. Промислових компаній практично у всіх галузях промисловості.

До складу групи "Паріба" входить "Банк де Парі де Пий Ба", найбільша промислова корпорація Франції "Компані франсез де Петроль", електротехнічна "Томсон-Врандт" та ін. Капітали групи вкладені в нафтохімію, електроніку, металургію, машинобудування, видавнича справа і т.д. По суті, для визначення сфери інтересів групи треба перерахувати всі галузі французької промисловості.

Назва групи "Сюез" виникло від Суецького каналу. Після націоналізації каналу єгипетським урядом в 1950-і рр. "Компанія Суецького каналу" отриману з Єгипту компенсацію інвестувала в різні галузі французької економіки. До складу групи увійшли кілька банків на чолі з банком "де'Ендошін е де Сюез", концерни "Сен-Гобен", "Рон-кульок" та ін. До складу групи входить цілий комплекс галузей промисловості, а й корпорації групи мають багатогалузеву структуру . Так, у складі "Сен-Гобен" діють підприємства різних галузей, окремі від металургії та виробництва будматеріалів до парфумерії.

У Франції розвиток фінансового капіталу зайшло глибше, ніж в інших країнах. Банки та фінансові групи все тісніше зв'язуються між собою, переплітаючись в одне ціле. Кожен великий банк скуповує акції не тільки промислових фірм, але й інших банків. Окремі банки та фінансові групи зливаються, так що межі між ними стають все більш розпливчастими. Нові промислові фірми тепер засновуються вже не однією, а декількома фінансовими групами; старі фірми діють під контролем відразу декількох переплетених фінансових груп і банків. Як правило, портфель великого банку, тобто належні йому акції, тепер стає набагато більше власного капіталу банку. Банки переросли в портфельні компанії.

Націоналізація і державне регулювання господарства

У нервом уряді, який прийняло керівництво країною після Другої світової війни, п'ять міністерських портфелів належало комуністам, причому саме під їх керівництвом виявилися міністерства, що відали економікою. Тому і націоналізація була проведена за програмою комуністів. Державі перейшли п'ять найбільших банків (60% банківського капіталу країни ), вугільна і газова промисловість, електростанції, військова промисловість, транспорт, авіаційна, частина автомобільної промисловості. У руках держави зосередилося 20% виробничих потужностей.

Націоналізація у Франції відрізнялася від англійської. З самого початку тут поряд з підприємствами старих галузей націоналізувалися і підприємства нових. Компенсацію отримали не всі: підприємства колабораціоністів [1] переходили у власність держави без компенсації. Так, без відшкодування були націоналізовані автомобільні заводи "Рено". Але головне - націоналізацією найбільших банків, що входили до складу "першої десятки" світу, були значно підірвані позиції фінансового капіталу, який саме у Франції грав особливо значну роль.

У 1982 р був проведений другий етап націоналізації. Тепер у державну власність переходили ще 36 банків, найбільші банки з решти поза державним сектором. Кредитна система виявилася практично повністю в руках держави. Були націоналізовані найбільші фінансові групи "Паріба" і "Сюез", п'ять найбільших промислових корпорацій. Тепер державний сектор виробляв вже 23% промислової продукції, на нього припадала половина всіх капіталовкладень в країні. Але чому тільки 23% промислової продукції після націоналізації головних фінансових груп і корпорацій? Тому що у Франції значну частину продукції випускають дрібні фірми і підприємства. Державні підприємства тепер стали випускати авіаційної продукції - 85%, чорних металів - 80 і кольорових - 62%, продукції хімічної промисловості - 48, електроніки та електротехніки - 44%. Слід обмовитися, що приблизно половина підприємств державного сектора - змішані товариства за участю державного і приватного капіталів. Держава в таких суспільствах є лише найбільш великим акціонером. Через державний бюджет у Франції проходить близько 40% національного доходу. Природно, що при цьому державне планування отримало особливий розвиток. Головний орган планування у Франції, "Генеральний комісаріат планування", був створений за ініціативою комуністів в 1946 р С. тих пір планування не припинялося, в 1980 р був прийнятий вже восьмий план економічного розвитку на 1981-1985 рр.

Саме Францію призводять зазвичай в якості найбільш показового прикладу індикативного планування. Державні органи безпосередньо керують тільки підприємствами державного сектора, укладаючи з ними довгострокові контракти. При цьому контракти з конкретними плановими завданнями і цифровими показниками полягають тільки з неакціонерних компаніями. З акціонерними ж компаніями, які в державному секторі становлять більшість, укладаються контракти, в яких вказуються лише стратегічні напрями розвитку. Планові рекомендації отримують і приватні фірми. Для них ці рекомендації не обов'язкові, але їх виконання стимулюється економічно - податковими пільгами, кредитами, субсидіями. Державний сектор і державний бюджет використовуються у Франції для збільшення капіталовкладень і прискорення промислового зростання. Як уже сказано, промислові фірми у Франції порівняно невеликі, тому самофінансування, розширення виробництва за рахунок прибутку менше можливо, ніж в інших країнах. Держава бере на себе значну частину капіталовкладень.

На порозі 1980-х рр. в керівництві господарством Франції боролися дві тенденції. Ліві, комуністи і соціалісти прагнули виконати програму будівництва соціалізму, а праві домагалися лібералізації економіки. Після проведення другого етапу націоналізації ліві переконалися, що їхня програма не відповідає реальним економічним умовам. Якщо перш промислове виробництво в середньому збільшувалася на 4-4,5% на рік, то в 1980-1985 рр. в середньому за рік воно стало скорочуватися на 0,1%.

Комуністи пішли з уряду. Упав їх авторитет, і замість 20% голосів, як було колись, компартія на чергових виборах не набрала і 8%. Соціалісти після деякої перерви повернулися до влади, але тепер це поміркована партія, господарська політика якої мало відрізняється від політики М. Тетчер.

У 1986 р уряд правих партій прийняло закон про денаціоналізацію держсектора до 1991 У 1987 р процес приватизації був зупинений поверненням до влади соціалістів. Але 12 компаній до цього часу були вже приватизовані. У їх числі банк "Сосьете Женераль", групи "Паріба" і "Сюез". Одночасно стали проводитися заходи щодо зниження "дирижизму", тобто державного адміністративного регулювання і контролю. Навіть ті невеликі елементи адміністративного управління і планування, які допускалися у Франції, тепер були забраковані. Таким чином, тенденція згортання державного регулювання господарства торкнулася і Франції.

  • [1] Від франц. Collaboration - співпраця. Особи, які співпрацювали з фашистськими загарбниками у країнах, окупованих фашистами під час Другої світової війни.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >