Розділ VIII. Економіка союзу радянських соціалістичних республік

Господарство радянської держави в період після жовтневої революції та громадянської війни

Перехід від феодалізму до капіталізму, як відомо, закінчується буржуазною революцією, яка призводить політичну надбудову у відповідність з економічною базою. Буржуазна економіка до цього часу вже сформувалася: вона формується стихійно, за своїми економічними законами, ще в надрах феодальної формації. Загальна закономірність: при переході від одного способу виробництва до наступного спочатку складається економічна база нового способу виробництва, а потім, шляхом революції або реформ, у відповідність із ній наводиться політична надбудова.

Але до моменту Жовтневої революції соціалістична економіка в Росії ще не склалася, отже, революція була передчасною. На цю обставину вказували опоненти В. І. Леніна, та й самого його бентежило та обставина, що революція відбулася в "мелкокрестьянской країні". Революція створила тільки нову державу. Тому було вирішено, що соціалістичну економіку слід будувати свідомо і тим самим ще раз порушити закони економічного розвитку.

При цьому було невідомо, як треба будувати соціалістичну економіку. З робіт класиків марксизму були відомі загальні основні принципи нової економіки, по які вигоди її побудови. Тому історія Радянської держави - це ланцюг експериментів, пошуки шляхів будівництва соціалістичного господарства.

Декрет про землю. Соціалістична революція в селі

Одним з перших декретів радянської влади був Декрет про землю. В основу цього декрету було покладено "селянський наказ", тобто вимога селян, яке було включено в програму партії есерів як головний пункт цієї програми. Таким чином, декрет виконував не більшовицьку, а есерівську аграрну програму.

Згідно декрету земля націоналізувати, тобто скасовувалася приватна власність на землю. Між селянами для користування земля ділилася по общинному принципу рівного землекористування - порівну. Таким чином, декрет закріплював общинні відносини на селі - суспільну власність на землю і общинне зрівняльний землекористування. У радянській літературі зазвичай основна увага приділялася тому, що за декретом землі поміщиків конфісковувалися без викупу. Але, якщо врахувати, що до цього часу у поміщиків залишилося менше 10% землі, очевидно, це було не головним у змісті декрету.

Декрет, відповідно до уявлень більшовиків, не здійснював ще соціалістичної революції в селі, оскільки він не був спрямований проти сільської буржуазії - кулаків. Він був спрямований проти поміщиків, які традиційно вважалися феодалами, хоча практично давно вже вели капіталістичні господарства. Отже, він був актом буржуазної революції. За більшовицької програмою в соціалістичної революції робітничий клас у селі діє в союзі з сільською біднотою проти сільської буржуазії - кулаків. Але процес розкладання селянства на буржуазію і пролетаріат в Росії істотно не просунувся, тому основну частину селянства становили не бідняки, а середняки. Якщо починати боротьбу бідняків проти куркулів, більшість селян виявиться між воюючими сторонами. Починати таку боротьбу було явно передчасно й небезпечно. А есерівський декрет залучав на бік радянської влади все село, все селянство.

Земля, згідно з декретом, ділилася між селянами за трудовою нормою - за кількістю працівників в сім'ї або по споживчій нормі - по числу їдців у сім'ї. Цей общинний принцип рівного землекористування есери проголошували як соціалістичний. Якщо ділити землю порівну, говорили вони, то забезпечується рівність умов праці між селянами, які не буде поділу на багатих і бідних і капіталістична експлуатація буде неможлива. Есери взяли цей принцип у народників, наступниками яких вони і були, а народники - у сільській громаді.

Наступні дії радянської влади в селі були пов'язані з вирішенням продовольчого питання. До весни 1918 в містах північної смуги Росії вибухнув голод. У Петрограді давали за картками 50 г хліба на день, в Москві - 100 г. Населення міст стало розбігатися по селах. Тим часом зерна в країні було поки достатньо. Хліб не надходив у міста, тому що був порушений товарообіг між містом і селом: гроші знецінилися, а промислових товарів для обміну на селянську продукцію майже не було. Сподіватися, що селяни будуть постачати місто безкоштовно, не доводилося. Необхідно було добувати продовольство силою.

З міст по селах рушили продзагони - невеликі збройні загони робітників, які забирали виявлені запаси хліба і відправляли в місто. Однак продзагони не тільки заготовляли хліб. Вони організовували сільську бідноту в комбіди - комітети бідноти. Спочатку перед комнезаму ставилося вузька завдання - допомогти продзагонами. Міські робітники не могли визначити, у кого є запаси хліба і тим більше - де цей хліб захований. Але це, як правило, знали свої, сільські бідняки.

Але практичне значення комбедов виявилося значно ширше, ніж передбачалося спочатку: вони стали органом влади на селі. Від сільських рад, які були виборними органами всього селянства, влада перейшла до Комбіди, органам диктатури пролетаріату, сільської бідноти. В. І. Ленін вважав, що саме перехід влади в руки комбедов з'явився соціалістичною революцією в селі. На цей раз все було точно по більшовицької програмі: робітничий клас міста, продзагони в союзі з сільською біднотою, об'єднаної в комбіди, здобув перемогу над сільською буржуазією і взяв владу в свої руки.

Комбіди провели додатковий переділ землі: відібрали у куркулів надлишки землі понад норми зрівняльного землекористування, покінчивши тим самим із залишками столипінської аграрної реформи. Перед революцією Ленін вважав, що перехід до соціалізму в селі неможливий "без спільної обробки землі сільськогосподарськими робітниками із застосуванням найкращих машин і під керівництвом науково-освічених агрономів", що необхідно "перейти до загальної обробці у великих зразкових господарствах". Ця ідея була закріплена лютневим декретом 1918, за яким "на всі види одноосібного землекористування" слід було "дивитися як на скороминущі і відживаючі" і створити "єдине виробниче господарство" країни. Це єдине господарство, очевидно, передбачалося як загальнодержавне, але поки стали організовувати колективні господарства у формі комун. Комуни створювалися з ініціативи комбедов і продзагонів і складалися з бідноти і міських робітників. Комуна - колективне господарство з повним усуспільненням всього майна її членів і з розподілом доходів порівну. Оскільки принцип зрівнялівки не створював матеріальної зацікавленості, згодом комуни були визнані не зовсім вдалою формою господарювання. Однак комуни в той час були не стільки господарськими, скільки політичними організаціями. У їх статутах ставилися завдання боротьби з капіталом, поширення знань і т.п. Одна з комун, наприклад, записала у своєму статуті намір відкривати середні та вищі навчальні заклади, їдальні, бібліотеки, видавати журнали і газети. Найменше тут говорилося про організацію виробництва. Втім, і можливостей вести повноцінне господарство у комун найчастіше не було. Коли безкінні селяни і міські робітники об'єднувалися в комуну, виходила Безкінним комуна. Зате в розпорядження комун передавалася частина продовольства, конфіскованого у куркулів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >