Сільське господарство в 1946-1959 рр.

Як вже говорилося, сільське господарство постраждало від війни більше, ніж промисловість. Крім втрат від прямого знищення майна колгоспів і радгоспів на окупованій території, скоротилося поголів'я худоби, технічна база була майже зруйнована. Але особливо гостру нестачу село відчувала в людях: мільйони колгоспників загинули на фронтах, а значна частина демобілізованих осіла в містах. У 1945 р країна отримала лише 60% довоєнної кількості сільськогосподарської продукції. У 1946 р сільське господарство постраждало від сильної засухи. Загострилися продовольчі труднощі: в 1947 р люди харчувалися гірше, ніж у воєнні роки.

Довоєнний рівень сільськогосподарського виробництва був відновлений в першій половині 1950-х рр., Тобто значно пізніше, ніж у промисловості. Навіть відновлений рівень відповідав тільки рівню сільського господарства царської Росії напередодні Першої світової війни. Зерна збирали 88 млн т на рік (у Росії напередодні Першої світової війни - 86 млн т). Великої рогатої худоби в першій половині 1950-х рр. було 56-57 млн голів (в 1916 р - 58,4 млн голів). М'яса в країні вироблялося 5 млн т на рік (стільки ж в 1913 р). Правда, в цей час були досягнуті успіхи в механізації. До початку 1950-х рр. число тракторів в порівнянні з довоєнним виросло в 2 рази, а зернових комбайнів - в 2,5 рази. Але й сам процес підвищення технічного рівня сільського господарства був однобоким. Механізованих так звані "основні польові роботи": оранка, сівба, збирання врожаю і молотьба зернових, а тваринництво, виробництво технічних культур, картоплі та овочів були майже не порушені процесом механізації. Якщо перераховані основні польові роботи тепер були механізовані вже на 80-90%, а не на 50-60%, як перед війною, то прибирання льону - тільки на 30, а картоплі - на 10%. При цьому під технічним прогресом розумілася саме механізація, а виробництво добрив, меліорація залишалися осторонь. Тим часом машини не можуть підвищити врожайність, вони лише скорочують витрати живої праці.

Отже, сільське господарство знаходилося в застої. Особисті присадибні господарства, що займали незначну частку, в 1950-х рр. дали 70-75%, продукції тваринництва. Було очевидно, що в сільському господарстві адміністративні методи управління приносили особливо багато шкоди, тому і реформи в цій галузі господарства почалися раніше. Було вжито заходів для підвищення ініціативи колгоспників. Вони повинні були відчути себе господарями виробництва. Оскільки Статут сільськогосподарської артілі обмежував самостійність колгоспів і ініціативу колгоспників, спеціальним партійноправітельственним рішенням їм було запропоновано самим доповнювати та змінювати окремі пункти статуту. Було прийнято рішення про зміну порядку планування. Центральні державні органи повинні були планувати тільки заготівлі сільськогосподарської продукції, тобто визначати кількість сдаваемой продукції державі. Плани сільськогосподарського виробництва мали складатися колгоспами, тим більше - визначатися порядок і строки проведення сільськогосподарських робіт. Це рішення з ряду обставин було проведено в життя. Для відновлення принципу матеріальної зацікавленості підвищували заготівельні і закупівельні ціни, які були нижче вартості, тобто були явно збиткові для колгоспів. У 1953 р в багатьох колгоспах виробництво центнера картоплі обходилося в 40 руб., А його заготівельна ціна становила 3 руб. Ціни були підвищені, причому якщо раніше були дві категорії цін - заготівельні і закупівельні, то тепер були встановлені єдині закупівельні ціни, за якими повинна була здаватися державі вся колгоспна продукція. Заготівельні ціни на худобу підвищилися в 5,5 рази, на картоплю - в 2,5 рази. Закупівельні ціни, які колись були значно вище, підвищувалися порівняно небагато - на 30-50%. Протягом 1950-х рр. ціни підвищувалися і коректувалися додатково.

Значну роль у посиленні самостійності колгоспів відіграла реорганізація МТС. Необхідність існування МТС перш пояснювалася тим, що техніки не вистачало і держава не могло забезпечити всі колгоспи. Тепер техніки для польових робіт було достатньо, а МТС з технічних баз перетворилися на органи управління колгоспами. Оскільки основні польові роботи були механізовані, їх виконували працівники МТС: орали, сіяли, збирали врожай. Однак МТС були державними організаціями та підпорядковується не колгоспам, а державі, від держави отримували директивні розпорядження про проведення сільськогосподарських робіт. Вже цією обставиною господарська самостійність колгоспів зводилася нанівець. До того ж саме при МТС тепер знаходилися і фахівці сільського господарства - агрономи, зоотехніки і т.д. Тому в 1958 р було прийнято партійно-урядове рішення закрити МТС, а техніку продати колгоспам. У колгосп переходили і механізатори, і фахівці в галузі сільського господарства, а МТС були реорганізовані в ремонтно-технічні станції (РТС), технічні бази по ремонту колгоспної техніки. Колгоспи, проте, не змогли розплатитися за отриману техніку, і в 1965 р заборгованість колгоспів державі була списана.

Слід зауважити, що реформи 1950-х рр. стосувалися в основному колгоспів. Радгоспи, у розпорядженні яких знаходилася приблизно 1/3 сільськогосподарських угідь, реформами були порушені слабо.

У ці роки почалося освоєння цілинних земель - останній великий крок екстенсивного зростання сільського господарства країни. За короткий термін було освоєно близько 40 млн га землі, в основному в Казахстані, причому в перші роки цілинні землі давали до 40% державних заготівель зерна.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >