Антикризове управління

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Соціально-економічна система (організація): функціонування і розвиток Поняття і різновиди соціально-економічних систем Функціонування і розвиток соціально-економічної системи (організації) Закономірності розвитку соціально-економічних систем (організацій) Діалектика розвитку: якісні та кількісні зміни, спади і підйоми, цикли і небезпекиРОЗДІЛ 2. Кризи в розвитку соціально-економічних систем: причини, фактори і наслідки Циклічність розвитку соціально-економічної системи Поняття кризи, причини його виникнення і основні риси Ознаки і характеристики кризи, його розпізнавання і дозвіл Типи криз та їх особливості Макро- і мікроекономічні кризи в розвитку соціально-економічної системи (організації) Антикризове управління: сутність, потреба, форми Можливість і необхідність антикризового управління Проблематика і типологія антикризового управління Фактор комунікацій в антикризовому управлінні Перетворення в антикризовому управлінніДроблення фірмиЗлиття фірмПоглинання фірмиБанкрутство Ефективність антикризового управління Державне регулювання кризових ситуацій Система і механізм антикризового управління Поняття системи антикризового управління та її основні характеристики Механізм і специфіка методів антикризового управління Латентні кошти в механізмі антикризового управління Людський капітал в механізмі антикризового управління Аксіологічні кошти антикризового управління Інвестиційна політика в антикризовому управлінні Процес і технології антикризового управління Поняття технології антикризового управління Розробка управлінських рішень в технології антикризового управління Аналітичні операції в технології антикризового управління Ризики в технології антикризового управління Контролінг в технології антикризового управління Діагностика криз у процесах антикризового управління Діагностика та її роль в сучасному антикризовому управлінні Оцінка кризових явищ у процесах антикризового управління Технологія діагностики кризи: етапи та методи Інформаційне забезпечення технології діагностики Прогнозування кризових ситуацій при діагностиці організації Сталий розвиток організації та антикризове управління Стійкість у циклічному розвитку організації Розробка і реалізація стратегії антикризового управління Конкурентоспроможність організації та її роль у сталому розвитку Ділова репутація організації як чинник її сталого розвитку та якості антикризового управління Система відповідальності в системі антикризового управління Неспроможність організації та процедури санації Виникнення неспроможності та банкрутства організації. Проведення реорганізаційних процедур в умовах неспроможності організації Санація в механізмі антикризового управління Розробка та реалізація програми санації Професіоналізм менеджера антикризового управління Кризи і безпека розвитку соціально-економічної системи Безпека соціально-економічної системи (організації) і фактори її забезпечення Види безпеки та їх прояв у розвитку організації Показники безпеки соціально- економічної системи (організації) Основні напрямки вдосконалення державного управління економічною безпекоюТермінологія концепції антикризового управління
 
Наст >