Злиття фірм

Ідея злиття фінансово-кризового підприємства з іншими фірмами як спосіб його фінансового оздоровлення досить проста: зливатися треба з фінансово здоровими компаніями, що в тій чи іншій формі в кінцевому рахунку може допомогти зливають підприємству вийти з предбанкротного стану.

При цьому злиттям вважається придбання однією фірмою акцій іншої фірми в такій кількості, яка б не дало покупцеві акцій контролю над підприємством, чиї акції купуються, але при цьому забезпечило б ступінь впливу, достатню для того, щоб, з одного боку, зацікавити в максимізації прибутку (і подоланні фінансової кризи) предмета покупки, а з іншого - отримати можливість істотного впливу на його менеджмент. Зливаються фірми при цьому залишаються юридично самостійними компаніями з окремими і не сконсолідованої один в одного балансами.

Стосовно до перспективам злиття фінансово-кризового підприємства з більш здоровими фірмами це означає наступне.

  • 1. Щоб зацікавити в поліпшенні свого стану і в майбутні прибутки ключових постачальників і замовників (клієнтів), фінансово-кризовий підприємство пропонує їм пакети своїх акцій, що не знаходяться в обігу (раніше випущені, але не розміщені акції, викуплені підприємством акції). Ці акції за ціною нижче ринкової пропонуються купувати в рахунок відстрочки в платежах за постачання і гарантій розміщення додаткових замовлень за вищими цінами.
  • 2. Та сама дія можна зробити в обмін на реструктуризацію або взагалі списання боргів підприємства по непрострочену банківськими кредитами. А за простроченими кредитами пакети акцій можуть пропонуватися як договірної заміни передбаченого в цих кредитах майнової застави.
  • 3. Те ж при продажу ще більших пакетів акцій за ще нижчою ціною стороннім фінансово-здоровим підприємствам, що не контрагентам і не кредиторам.
  • 4. Аналогічні дії з ініціативи великих акціонерів, незадоволених одержуваними доходами з акцій і мислячих стратегічно, можуть зробити власники пакетів акцій фінансово-кризового підприємства, продаючи або закладаючи свої акції або частину їх, які не приносять їм доходів, заради того, щоб залишилася їм після цього частина акцій почала приносити більш значні доходи. При цьому позначиться обставина, що чим менш ліквідними будуть акції даної фірми, тим активнішими стануть дії незадоволених акціонерів, які прагнуть до злиття з фінансово-здоровими компаніями.
  • 5. Коли фінансово-здорове підприємство вкладе в придбання акцій фінансово-кризового підприємства, нехай і за заниженою ціною, скільки-небудь значні реальні кошти, у нього задля недопущення їх втрати при банкрутстві скупленої фірми може з'явитися інтерес і далі вкладати в цю фірму додаткові кошти . Зрештою для фінансово-кризової фірми це виллється у втрату контролю над фірмою і свого впливу на управління нею. Частина менеджерів, що не досягла попередньої угоди з новим складом ради директорів, може втратити свої робочі місця.

Особливої уваги вимагає розрахунок того, яка кількість акцій фінансово-кризового підприємства за їх поточною ринковою вартістю або за їх спеціально оціненої обгрунтованої ринкової вартості має бути запропоновано його кредиторам у рахунок списання ним кредиторської заборгованості підприємства. Таке списання в обмін на акції боржника іноді називають конверсією боргу шляхом консолідації боржника у вигляді злиття з кредитором.

Основа розрахунку в тому, що після списання боргу ринкова вартість підприємства, його власного капіталу зростає. Цей виграш міг би бути розподілений серед всіх держателів акцій підприємства-боржника, включаючи і тільки що отримав його акції кредитора. Однак для стимулювання кредитора до конверсії боргу в акції боржника слід перерозподілити ту частину цього очікуваного виграшу, яку по праву можуть отримати старі акціонери боржника, на користь кредитора, зробивши це за допомогою наділення кредитора додатковим, понад еквівалента конвертованого боргу, числом акцій або залишивши на суму цього виграшу неконвертованій частину боргу.

Що стосується реструктуризації, тобто відстрочки, боргу, то розмір цієї відстрочки і, можливо, переглянуті процентні ставки по відкладеному боргу повинні визначатися також в ув'язці з кількістю акцій (за їх поточною ринковою або оціночної вартості), які будуть передаватися реструктурує надану позику кредитору в обмін на цю реструктуризацію. Передане кредитору кількість акцій підприємства-боржника теж підлягає розрахунку виходячи із виграшу для залишаються акціонерів боржника, що полягає в тому, що ціна підприємства-боржника і їхніх акцій зросте внаслідок зменшення поточної вартості відкладених платежів за кредиторською заборгованістю.

Якщо представити це у чисельному вираженні, то тільки за те, що кредитор готовий переглянути кредитні угоди з підприємством-боржником з відстрочення погашення основної суми боргу, йому слід на певну суму безоплатно передати акції підприємства-боржника з урахуванням перерозподілу виграшу у підвищенні вартості підприємства на користь кредитора (у порядку, наприклад, премії).

Злиття фінансово-кризового підприємства з більш фінансово здоровими фірмами (постачальниками, кредиторами і сторонніми компаніями) в підсумку здатне виявитися дієвим засобом санування підприємства-банкрута, якщо його банкрутство офіційно судом ще не оголошено і подібне злиття поки ще юридично можливі.

Очевидно, що чим менше потенційним фінансово здоровим партнерам по таким злиттів відомо дійсний фінансовий стан кризового підприємства, тим більше буде шансів на сануючих це підприємство злиття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >