Естетика Гребля. Теорія еманації

Спеціальних естетичних систем ні стоїки, ні епікурейці не створили. Найбільш великою фігурою, спеціально зверталася до естетичної проблематики, виступає філософ III в. н.е. Гребель (204-269). Зібрання творів мислителя отримало назву "Еннеади", що в перекладі означає "дев'ятка" (воно складається з шести трактатів, в кожному з яких по дев'ять частин). Гребель представляв лінію неоплатонізму в пізньоантичної естетиці. Для філософа була дуже важлива платонівська ідея ієрархічного світу, яка лягла в основу його вчення про декілька сутності, що знаходяться в субординації в міру сходження до чуттєвої матерії.

Для естетики великий інтерес представляє теорія еманації, розроблена Плотіном. Саме слово "еманація" означає "закінчення": будь прекрасні речі і явища виявляються можливими завдяки тому, що відбувається витікання (сходження) тих вищих смислів, які складають природу краси. Таким чином, природа чуттєвої краси - лише слабка тінь вищої ідеї краси. І тут Плотін дуже близько, майже буквально повторив уже відому логіку Платона. Якщо існують жовте листя, жовта одяг і жовта квітка, то, на думку Плотина, це означає, що повинна бути і сама жовтизна. Якщо існує прекрасне тіло, прекрасна скульптура, прекрасний твір живопису, значить, має існувати і саме по собі прекрасне поза його конкретних проявів. Одержимий такою логікою, він і вибудовує теорію еманації. Вища осередок краси, по Греблю, - це, в підсумку, якась позамежна сутність, Єдине. Від Єдиного і відбувається витікання прекрасного, що слабшає вираз останнього втілюється в чуттєвої розсипи прекрасних речей навколишнього світу.

Естетика Гребля далеко не завжди виражена відкрито, частіше її можна вловити побічно, осягаючи структуру його тексту, сам спосіб його філософствування, що відрізняється образним викладом. Гребель багато працює з поняттям ейдосу, якоїсь нематеріальної сутності (фактично тієї ж граничної ідеєю Платона). Філософ призводить у зв'язку з цим такий приклад: є два шматка мармуру, який з них більш причетний до мистецтва - необроблений, який гарний сам по собі, або той, який перетворений на скульптуру? Гребель віддає пріоритет друге, чи є свою досконалість саме завдяки "ейдос краси". Краса, вважає він, завжди залежить від ейдосу, який вклав у мармур художник. Вона народжується не тому, що художник діє очима і руками, а тому, що він причетний до мистецтва. Отже, краса народжується завдяки почуттю форми, що накладається на матеріал. В принципі це теж повторення платонівської ідеї про форму, що живе в душі художника. Для того щоб творити, художник повинен всередині себе почувати життя цього ейдосу, тільки тоді він може одухотворити те, що робить.

Якщо узагальнити основні ознаки наведених теорій прекрасного, стає очевидним їх відмінність від трактувань прекрасного в класичної античності. Краса художнього предмета пов'язана не з тим, що відображає досконалість реально існуючих явищ, вона залежить від того, наскільки майстерно в художньому творі відображена самостійна і віртуозна гра творить інтелекту. Якщо естетичне почуття класичної античності пронизане тим, що можна позначити як стихійний матеріалізм (джерело естетичної досконалості розцінюється як природна властивість навколишнього світу), то в еллінізму явно наростає релятивне ставлення до об'єктивно-прекрасного. Джерело естетичної виразності переміщається в свідомість самого художника, у главу кута ставиться його здатність наділити матеріал власним баченням, умінням винахідливо досягати виразною трансформації об'єкта. Таким чином, на теоретичному рівні ці концепції відображають і підтримують вже згадувані тенденції посилення психологізму та індивідуалізму в художній практиці еллінізму.

Наростає і такий мотив, як твердження етичної нейтральності художніх творів. Так, загальна позиція стоїків і епікурейців - збереження внутрішнього спокою людської особистості перед обличчям бурхливих стихій життя - актуалізує увагу до внутрішнім можливостям людини і його суб'єктивного світу як найвищої цінності. Виникає розуміння того, що життя і доля формуються не тільки роком, не тільки зовнішньої безособової силою, але й активністю самої особистості, здатної вибирати пріоритети і самостійно вибудовувати свій життєвий шлях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >