Мистецтво як спосіб захисту особистості в соціально несприятливому середовищі

Обнадійливі тенденції соціальної психології, зокрема, виражаються в тому, що, незважаючи на зав'язлу ідеї про суспільство масового споживання, зростанні корисливих відносин, егоїстичності і т.п., соціологічні опитування час від часу фіксують зростання частки осіб, орієнтованих на теплоту людських відносин, емоційно насичене життя, сім'ю. Заради задоволення своїх емоційних потреб сучасна італійська, французька молодь, наприклад, часто готова пожертвувати своєю кар'єрою і матеріальним становищем. У спеціальному дослідженні з цієї проблеми Б. Катель "Стилі життя французів" (1978) фігурує одне з характерних листів, який доклала до опитування молода жінка з Італії: "Як і багато інших серед молоді, я волію заробляти менше, стільки, скільки необхідно, щоб було що вдягнути і поїсти, але зате мати найбільше багатство, яке не купиш ні за які гроші, - саме себе ".

Таким чином, соціологи стикаються з тим, що населення завжди так чи інакше фільтрує і перетворює у своїй свідомості всі виходить від соціально ангажованих форм пропаганди. Людина всіляко прагне захистити себе від маніпулювання ззовні, зберегти цілісність і повноту буття, намагається шукати і знаходити непорушні цінності, що додають сенс його існуванню. У боротьбі з масованим потоком стереотипної і просто пропагандистською продукції перемагає те, що соціологи називають "точка зору життя" - переваги та інтуїції природної людини, що протистоїть обманним цінностям цивілізації.

Певною мірою подібні реакції соціальної психології характерні і для новітньої російської історії. Як впливає на функціонування і долі мистецтва нинішній стан деідеологізації? Двояко.

Якщо проаналізувати тенденції вітчизняного художньої творчості 1990-х рр., Звертають па себе увагу дві особливості: різке збільшення числа музичних і театральних колективів, художніх галерей, що відображають калейдоскопичность соціально-психологічних переваг свого адресата - публіки. Одночасно в наявності очевидне падіння професіоналізму майже у всіх видах мистецтв - в літературі, музиці, театрі; зубожіння стильових форм, які мали б загальнозначуще вплив, були б провісниками нових шляхів у художній творчості. Виникає парадоксальний висновок: при несвободі мистецтво плодоносило, при свободі мистецтво мовчить.

Спостереження за сучасним художнім процесом як ніби то підтверджують стали вже класичними ідеї М. Вебера про благотворний вплив на художню творчість "продуктивної напруженості", що існує між соціальними інститутами і мистецтвом. Дійсно, коли цензурний натяг попадало й деідеологізація соціальних відносин повідомляє свою рівновагу мистецтву ззовні, виявляється, що такий стан нейтралізує власні творчо перетворюючі можливості мистецтва. І навпаки, якщо в суспільстві існує розрив між належним і сущим, між ідеальним і реальним, то відкривається простір для художніх винаходів, бродінь, яскравих художніх опозицій.

Дослідники, які вивчають історію російського мистецтва радянської епохи і намагаються пояснити, як в умовах жорсткої ідеології виникли і відбулися такі значні постаті, як А. А. Ахматова, М. А. Булгаков, Б. Л. Пастернак, Д. Д. Шостакович, А . А. Тарковський, схильні вважати, що певна ступінь внутрішньої напруженості у структурі відносин ідеального і реального, офіційного і внутрішньо-людського в якійсь мірі була необхідна для того, щоб мистецтво було здатне на своїй території створювати особливі смисли і свій мовець мову. Сама але собі ситуація протистояння між легалізованим і табуйованим надзвичайно продуктивна для розвитку різних форм художнього іносказання: поглибленої метафоричності, езопової мови, підрядкових і контекстуальних смислів. Художній конфлікт в літературі та мистецтві міг збігатися з допускаються офіційної цензурою колізіями, за його невидима частина містила в собі щось більше і часом зовсім інше.

Н. А. Ястребова, що присвятила аналізу цієї проблеми ряд робіт, звертає увагу на полісемантіку функціонування мистецтва в тоталітарному суспільстві. "Революційна епопея" Тихого Дону "оберталася до кінця розповіді таким художнім підсумком, який критика воліла замовчувати. У симфонічних маршах Шостаковича ставало неможливим розпізнати , який з міфів ("наш" - "не наш") жене цю топочущую стихію по історичного простору століття ". Моторошнувата і фантасмагоричность Москви 1930-х рр. в "Майстрі і Маргариті" також давали поштовх "неадаптованим" асоціаціям.

Все відбувалося, як в одного з персонажів "котловану" А. П. Платонова, вірно понимавшего дух часу і давав "для міцності словами дві сенсу - основний і запасний". Добре відома історія твори Шостаковичем Восьмого квартету (1960). У той час композитор був близький до самогубства. За свідченням рідних, він говорив: "Цей квартет я присвячую себе". Однак, для того щоб виконання повної трагізму музики виявилося можливим, в назві з'явився напис: "Пам'яті жертв фашизму і світової війни". У всіх подібних випадках на шляху тоталітаризму стояло така перешкода, як художність мистецтва.

Разом з тим було б неправильно зводити все різноманіття стимулів мистецтва радянської епохи до механізму "продуктивного напруги". Неузгодженість дійсності і ідеалу спонукало не тільки до критики дійсності, а й до пристрасного твердженням краси величного і упоительного ідеалу. Щира окриленість ідеями створення суспільства нового типу породила заразливе, оптимістичне і життєствердне творчість І. О. Дунаєвського, В. І. Мухіної, А. А. Дейнеки, що зберігає своє значення і донині. Об'єднуюча і сплачивающая сила ідеалу піднімала художника над реальністю і змушувала вірити в художні образи майбутнього світу сильніше, ніж в образи заземляющей дійсності. У цьому і корениться відповідь на роздуми одного з публіцистів, запитувала: "Я хочу зрозуміти, чому при Сталіні співала Орлова і танцювала Уланова?"

Разом з тим, як тільки виникає стан "ціннісної дифузії", ідеальне і реальне зрушуються з звичних місць, розчиняються і живуть інкогніто; одночасно гаснуть як стверджує, так і опровергающий потенціали художньої творчості. Вседозволеність, хаотичне з'єднання всього з усім нагадує ситуацію, виражену в свій час Е. Йонеско і точно позначила підсумковий досвід століть: "Ніщо не жахливо. Все жахливо. Ніщо не комічно, все трагічно. Ніщо не трагічно, всі комічно. Все реально, ирреально , можливо, неможливо, збагненно, незбагненно ". Соціальні функції мистецтва в сучасному суспільстві настільки ж неоднозначні, вони визначаються не лише тієї художньою продукцією, яку суспільство виробляє саме, але і значним масивом актуалізованої і залученої в художнє життя класики. Тими питаннями, на які суспільство шукає відповідь, і тими смислами, на які орієнтує суспільство мистецтво.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >