Дискусії з приводу перегляду ролі мистецтва

Новий етап творчості свідчив і про зміну очікувань, пов'язаних з мистецтвом. Всі попереднє мистецтво, якщо говорити про мистецтво Нового часу, сприймалося як діяльність надзвичайно серйозна. Мистецтво минулого було наділене відомої патетикою, не завжди видимій зовні, але спочатку закладеної в тому чи іншому художньому тексті. У мистецтві XVII, XVIII, XIX ст.

відбилося надзвичайно серйозне ставлення до життя. Громоздящіеся навколо нього естетичні та філософсько-мистецтвознавчі штудії звели художня творчість в діяльність майже священну. Від романтиків і Ф. Шиллера до А. Шопенгауера і Р. Вагнера мистецтво претендувало не менше як на порятунок роду людського.

У зв'язку з цим у теоретиків і практиків нового мистецтва XX ст. виникало питання: а чи не були переоцінені можливості і роль мистецтва в культурі людства? У кожному з художників XX ст. так чи інакше живе сумнів у великої місії "божественного мистецтва" і його силі. Безумовно, нова художня практика показала, що критерії, за якими оцінювалися твори мистецтва класичного, ніяк не застосовні до мистецтва XX в. "Якщо хтось задовольнявся перш тим, що дізнався містяться у вірші або оповіданні думки, тенденції, цілі і повчання, то задовольнявся він дуже небагатьом, а таємниці мистецтва, його істини і справжності просто не помітив" [1], - висловлював думку сучасників Герман Гессе.

Нове мистецтво свідчило про те, що характер його впливу на культуру і на людське життя неочевидний. Чи має те, що хоче сказати письменник своїми творами, його прагнення, його етика, його самокритика, його мораль взагалі якесь відношення до впливу, що чиниться його книгами? "З мого досвіду, - вважав Гессе, -дуже мале. Книга може не володіти ніякою естетичної та поетичної цінністю і тим не менш надати величезний вплив" [2]. І навпаки, твір високого мистецтва може залишитися в своїй висоті герметичним і замкнутим, зрозумілим тільки освіченій меншості і від того незатребуваним.[2]

Перешкода активного впливу мистецтва, як уже зазначалося, ряд художників і дослідників бачили в природі художнього катарсису. Катарсис дозволяє досягти очищення і зміцнення себе через переживання страху та співчуття трагічного дії. Однак гармонізуюча сила катарсису виникає ціною дистанційованості і відчуття власної безпеки. Тобто заспокійлива сила катарсису потребує спорудженні навколо страждання і пристрастей якоїсь оболонки, яка стримує і трансформирующей їх прямий вплив. Виходить, що мистецтво сприяє гармонізації відносин людини зі світом незважаючи ні на що, незалежно від якості цього світу. У той час як більш істинне призначення мистецтва в XX ст., Вважає ряд мислителів, полягало б у тому, щоб обпалити людини болем іншого, змусити його здригнутися і у зв'язку з цим привнести зміни в себе самого. Спроби усунути механізм психологічного захисту, закладений в природі катарсису, демонструвала специфічна поетика творів С. Беккета, Е. Йонеско, Ф. Кафки, що не закруглятися дійсність, примножують гостроту негативних станів. Класична естетика виходила з того, що мистецтво покликане формою долати зміст. Подібне пом'якшення дійсності засобами мистецтва породжує твір, завжди відкрите милуванню, проте в широкому пізнавальному плані надає людині погану послугу, дезорієнтувати його, відзначав Адорно.

Відсутність в художній творчості XX ст. стійких стильових течій нерідко робить вельми проблематичним сам процес художнього контакту. Прагнення читача і глядача до розпізнавання метафоричності та символіки найчастіше позбавлене сенсу, так як автор може не ставити перед твором подібних завдань, обмежуючись цілями спонтанного емоційного впливу. Такі спостереження знайшли узагальнення в спеціальному визначенні, висунутому на XIII Міжнародному естетичному конгресі: "Той чи інший предмет є витвором мистецтва, якщо в якості такого його, крім автора, оцінює хоча б одна людина". Критерієм, як бачимо, виступає сама можливість акту комунікації, коли сприймає здатний заразитися тими ж станами, які переживав автор. Якщо художній текст дозволяє транслювати ці почуття і стану, тобто здатний виступати як надлічностного буття, отже, він вже є не тільки приналежністю індивідуальної волі, але й осередком об'єктивних станів.

Є ще один критерій, традиційно виступає найважливішим спонукальним мотивом художнього контакту: витвір мистецтва не тільки сприймають, його люблять. Людина прагне насититися мистецтвом і прожити багато інших життів, відчути себе в неймовірних обставинах, помножити свій індивідуальний досвід. Разом з тим витвір мистецтва, як писав Рене Шар, - це збулася любов бажання, яка залишається бажанням, естетична потреба насолоди в чистому вигляді. До справжнього витвору мистецтва хочеться повертатися знову і знову, навіть незважаючи на те, що його інтрига і предметна фактура нам відомі; художньо те, на що не можна надивитися, що всякий раз посилає імпульси хвилювання і милування.

Якщо реалії XX ст. неможливо любити, чи можна любити мистецтво, вбирає в себе ці реалії? Маніфест новітніх течій, поривають з класичною природою мистецтва, зводиться до твердження: "Якості немає в житті, отже, його не може бути і в мистецтві"; дискомфортність і непривітність художньо-образного ладу творів за цією логікою лише підтверджують їх приналежність духу нашого часу. Жорстке розмежування художнього менталітету з позицій мистецтва класичного і з позицій мистецтва постклассического живе як у професійно-художньому, так і в повсякденній свідомості.

Безумовний і гучний успіх супроводжує твори, вдягаються реалії сьогоднішнього дня в форму, скажімо, картини XVIII в. Критики подібної живопису називають її кічевої, свідомо породженої не так вимогою смаку, скільки бажанням подобатися. Її оголошують неадекватною культурному свідомості кінця XX століття. Прихильники ж відзначають безсумнівні якості високого професіоналізму в передачі речової оболонки (парча виглядає як справжня парча, золоте шиття як золото і т.п.), звинувачують авторів авангардистських форм живопису в невмінні володіти відповідними навичками.

У зв'язку з цим пригадується невеликий епізод: зустріч вчених з відомою оперною співачкою. На цій зустрічі обговорювалася музика XX століття, звучали похвали Г. Малера, Б. Бріттеном, Д. Д. Шостаковичу. "Що ж мені для Вас заспівати?" - Запитала співачка. "А заспівайте нам, будь ласка, старовинний російський романс", - була красномовна відповідь аудиторії.

  • [1] Гессе Г. Про тлумаченнях Кафки // URL: hesse.ru/books/ articles /? Ar-25.
  • [2] Гессе Г. Таємниці // Листи по колу // URL: bookre.org/ reader? File = l 15511.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >