Навігація
Головна
 
Головна arrow Філософія arrow Дослідження соціально-економічних і політичних процесів

Передмова

Третє видання цього підручника є виправленим і доповненим деякими новими матеріалами.

Нова дисципліна "Дослідження соціально-економічних і політичних процесів", введена в вузах Росії не так давно, знаходиться поки в стадії становлення, оскільки не цілком ясним залишається сам її предмет. Відповідні навчальні програми, випущені деякими вузами, в окремих випадках вказують на проблеми, що вивчаються в курсах теоретичної та прикладної соціології, економічної теорії, теоретичної та прикладної політології. Виникає питання: навіщо потрібна ця "нова" дисципліна, якщо її зміст представлено як сукупність положень зазначених наук?

На нашу думку, дисципліна "Дослідження соціально-економічних і політичних процесів" може бути представлена як наука про пізнання зазначених процесів. Об'єктивне зміст самих цих процесів має відношення до розглянутої дисципліни лише в тій мірі, в якій здійснюється їх пізнання. Безпосереднім же її предметом є напрямки і методи (шляхи і способи) пізнання зазначених процесів. Таким чином, дана дисципліна носить гносеологічний і методологічний характер. Таке її розуміння відображено у всіх трьох виданнях цього підручника.

Методи пізнання розглядаються і в політології, і в економічній науці, і в соціології, але найчастіше побіжно і неповно - лише в загальному плані. В основному аналізуються об'єктивні прояви соціально-економічних і політичних процесів, їх сутність, структура і функції, роль у розвитку суспільства, тобто основна увага приділяється характеристиці об'єктивного змісту цих процесів, а не напрямами і методам їх пізнання. Ця прогалина і повинна заповнити нова дисципліна, покликана дати наукові уявлення про те, яким чином досліджуються соціально-економічні та політичні процеси.

У пропонованому підручнику дається характеристика основоположних принципів діалектики соціального пізнання, загальнонаукових і основних конкретно-соціологічних методів дослідження зазначених процесів. У ньому знайшли відображення всі проблеми, позначені в державному освітньому стандарті з даної дисципліни. У той же час в книзі розглядаються й інші проблеми, що мають безпосереднє відношення до досліджень соціально-економічних і політичних процесів.

Головну увагу приділено аналізу логічних і соціальних основ їх наукового пізнання. У числі інших розглядається і проблема впливу соціальної позиції дослідника, його ціннісних орієнтацій на хід та зміст дослідження ним зазначених процесів, а також на висновки, які він робить на основі їх вивчення. В кінці кожної глави даються контрольні запитання, завдання і тести, а також списки рекомендованої літератури.

Автори зробили одну з перших спроб створити підручник з зазначеної дисципліни і будуть вдячні читачам, що надіслали зауваження і поради, що сприяють його поліпшення.

Перший і третій розділи підручника написані доктором філософських наук, професором В. Н. Лавриненко, другий - доктором філософських наук, професором Л. М. Путилова.

Освоївши вузівський курс дисципліни "Дослідження соціально-економічних і політичних процесів", представленої в цьому підручнику, навчається повинен:

знати

  • • структуру, форми і способи функціонування відбуваються в суспільстві соціально-економічних і політичних процесів як об'єктів їх наукового дослідження;
  • • основні сучасні напрямки їх аналізу;
  • • зміст загальнонаукових і конкретно-предметних методів їх вивчення;
  • • розробку методів їх дослідження в історії розвитку економічної та політологічної думки;
  • • сучасні міждисциплінарні підходи до дослідження соціально-економічних і політичних процесів;
  • • систему понять, в якій відбувається їх наукове осмислення;
  • • основоположні рушійні сили виникнення і розвитку соціально-економічних і політичних процесів;

вміти

  • • застосовувати отримані знання при самостійному аналізі різних соціально-економічних і політичних явищ і процесів;
  • • давати правильну оцінку змісту та результатів їх соціологічних досліджень відповідними фахівцями, а також теоретичного і практичного значення їх досліджень, що випливають з них висновків і рекомендацій;

володіти

• методологією наукового пізнання суспільства, у тому числі методологією пізнання соціально-економічних і політичних явищ і процесів з урахуванням їх змісту і специфіки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук