Єдність теоретичної та соціальної спрямованості досліджень соціально-економічних і політичних процесів

Уміння застосовувати теоретичні та прикладні методи дослідження соціально-економічних і політичних процесів дуже важливо не тільки для науковців, а й для практиків, у тому числі займаються вирішенням проблем державного та муніципального управління. Кожен з цих методів має свої особливості. У той же час їх використання спрямоване на вирішення низки загальних проблем, які вирішуються з урахуванням особливостей даних методів.

Теоретична спрямованість досліджень

У чому ж полягає загальна теоретична спрямованість досліджень соціально-економічних і політичних процесів, з яких би методологічних позицій вони не проводилися?

Можна сказати, що дослідити соціально-економічні та політичні процеси - це значить визначити:

  • • їх сутність і реальний зміст, тобто те, що вони являють собою в дійсності, об'єктивно;
  • • тенденції, тобто стійку спрямованість розвитку досліджуваних процесів;
  • • властиві їм протиріччя і тим самим виявити проблеми їх функціонування та розвитку в сформованих умовах;
  • • соціальні сили (класи, інші соціальні групи), в інтересах яких розвиваються ті чи інші соціально-економічні або політичні процеси.

Ці теоретичні установки, перелік яких можна продовжити, визначають методологічні позиції дослідників, використання ними відповідних методів вивчення тих чи інших соціально-економічних і політичних явищ і процесів. Все це у вирішальній мірі впливає на теоретичний зміст досліджень, а також відповідні висновки і рекомендації.

Соціальна спрямованість досліджень

Будь-яке дослідження суспільних явищ має не тільки теоретичну, а й соціальну спрямованість. Це полягає вже в цілях дослідження, які містять в собі полагание результатів дослідження і тому так чи інакше спрямовують його. Разом з тим вони зумовлюють способи і засоби дослідження і таким чином в чималому ступені обумовлюють його зміст. До того ж мети виступають як важливі спонукальні сили здійснення дослідження, несуть в собі певний вольовий заряд, істотно впливаючи на динаміку та інтенсивність дослідження. У зв'язку з цим, намагаючись науково оцінити будь-яке дослідження в соціально-економічної і політичної сфери суспільного життя, необхідно враховувати цілі його проведення - це допоможе зрозуміти не тільки чисто наукову, а й соціальну спрямованість дослідження, що саме по собі дуже важливо.

Розуміння цього сприятиме також врахування потреб та інтересів дослідника, причому не тільки теоретичних, по і практичних, які задаються соціальним становищем як самого дослідника, так і тієї соціальної групи, від імені якої він діє. Саме цим визначається соціальна орієнтація дослідника суспільних явищ і процесів.

Тому не треба дивуватися, якщо дослідження соціально-економічних і політичних процесів здійснюється з таких соціальних позицій, як сучасний буржуазний лібералізм або консерватизм, соціал-демократизм або марксизм. У цих позиціях і проявляються соціальні інтереси тих класів та інших соціальних сил, які визначають соціальні орієнтації діють від їхнього імені дослідників і в чималому ступені їх теоретичні та методологічні установки.

Основна особливість соціального пізнання

Соціальна спрямованість досліджень будь-яких процесів суспільного життя, в тому числі соціально-економічних і політичних, - основна особливість соціального пізнання, яке є не що інше, як пізнання суспільних явищ з певних соціальних позицій. Тут пошук істини тісно пов'язаний як з теоретичними, так і з соціальними інтересами дослідника і значною мірою спрямовується останніми.

На жаль, це так! Чого немає (або майже немає) в природничих науках - присутній в науках громадських, у тому числі в соціології, економічної теорії, політології, історії та ін.

У соціальному пізнанні завжди присутня так звана ціннісна сторона, тобто з'ясування цінності тих чи інших суспільних явищ для тих, хто їх досліджує. Цінності виражають значення цих явищ для тієї чи іншої людини, класу, соціальної групи, нації і служать своєрідними орієнтирами в мисленні, діяльності та поведінці людей. Виходить, що значущим для дослідника є те, що відповідає його соціальним інтересам, які й визначають його ціннісні орієнтації. Останні суттєво впливають на характер його досліджень, висновки з них і на зміст теорії, яку він створює.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >