Політичні процеси і політичні інститути

Політичні процеси, сутність і зміст яких були розглянуті в параграфі 6.1, здійснюються, зокрема, через діяльність політичних інститутів - специфічних проявів політичного устрою та функціонування суспільства. Це насамперед певні установи або системи установ, за допомогою яких різні політичні сили реалізують свої політичні інтереси.

Діючі в суспільстві політичні інститути являють собою якісь механізми функціонування політичного ладу суспільства, покликані забезпечити його стабільність і розвиток. Через них постійно відтворюються властиві даному суспільству види політичної діяльності і політичних відносин. Тим самим відтворюються принципи, норми і правила цієї діяльності та цих відносин, а також сформовані політичні традиції. Все це відображається в понятті "зміст діяльності політичних інститутів".

До найбільш важливим політичним інститутам суспільства можна віднести інститути політичної влади, права та ідеології, функціонування яких проявляється в діяльності органів державної законодавчої та виконавчої влади - парламенту, уряду, місцевих органів влади, правоохоронних органів, а також у діяльності політичних партій та засобів масової інформації. Кожен з цих політичних інститутів має специфічні цільові функції, спрямовані на забезпечення діяльності тієї чи іншої ланки існуючої політичної системи. Все це підлягає аналізу при вивченні діяльності політичних інститутів.

Необхідно вивчити структуру досліджуваних політичних інститутів і виконувані ними функції. Центральної є проблема узгодження за допомогою тих чи інших політичних інститутів політичних (а в ряді випадків і інших) інтересів соціальних груп, політичних партій, національних спільнот та інших суб'єктів.

Напрямки і способи практичного вирішення цієї проблеми демонструють ступінь демократичності даного суспільства: наскільки реально забезпечуються політичні свободи і права громадян, всіх інших соціальних суб'єктів, настільки гармонійними є політичні відносини між ними. Як стверджував французький вчений і філософ XIX ст. О. Конт, досягнення гармонії в суспільстві є основна умова його стабільності (мистецтвом політиків він вважав їх вміння узгоджувати інтереси соціальних груп). Вважаємо, що висловлювання О. Конта можна вважати справедливими і сьогодні.

У кінцевому рахунку система політичних інститутів покликана забезпечувати нормальне функціонування і розвиток всього політичного життя суспільства і, тим самим, здійснення політичних інтересів всіх його соціальних груп та індивідів. Для цього потрібно гнучка діяльність самих політичних інститутів, їх здатність забезпечувати поєднання політичних інтересів всіх членів суспільства, вирішувати політичні проблеми на основі компромісів між різними політичними силами і при необхідності проявляти твердість і рішучість у відстоюванні корінних інтересів всього суспільства.

Дослідження діяльності політичних інститутів, їх ролі в відбуваються політичних процесах спрямоване на вирішення перерахованих проблем. Щоб вирішувати їх більш ефективно, необхідно глибоко проаналізувати об'єктивні і суб'єктивні чинники діяльності політичних інститутів, їх взаємодію з інститутами економічної, соціальної та духовної сфер життя суспільства, а також перспективи розвитку різних політичних інститутів. Основна мета такого аналізу - знайти шляхи і способи підвищення соціальної ефективності діяльності політичних інститутів, а це виражається насамперед у тому, наскільки вони сприяють реалізації політичних інтересів більшості членів суспільства, гармонійному поєднанню даних інтересів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >