Методи експертних оцінок

Характеристику цих методів, яка розглянута в параграфі 2.7, слід повною мірою враховувати при дослідженні політичних явищ і процесів. Як і в інших випадках, при їх дослідженні застосовуються такі форми експертних опитувань, як разовий індивідуальний опитування, одноразовий колективний опитування, індивідуальне опитування в кілька турів (метод Дельфі) і колективний опитування в кілька турів.

Виключно важливе значення має підбір кваліфікованих і сумлінних політичних експертів, здатних давати глибокі компетентні висновки, не піддаючись політичному й ідеологічному тиску з боку кого б то не було, що не легко.

Як вже говорилося, в аналізі політичних явищ і процесів пошук істини часто відбувається під сильним упливом політичних інтересів тих чи інших соціальних сил і нерідко політичних інтересів самих експертів. У цих випадках буває досить складно об'єктивно дослідити політичне явище і робити настільки ж об'єктивні ув'язнення.

Особливо це стосується досліджень політичних явищ, бо останні роблять визначальний вплив на багато сторін життя суспільства, і вже тому тиск інтересів різних соціальних сил при вирішенні політичних проблем буває дуже потужним. Але саме ці сили часто виступають замовником досліджень політичних явищ і процесів. Тому не випадково з'являються помилкові, а іноді й упереджені висновки експертів по різних політичних проблем, невірно відображають суть справи, а то й фальсифікують його. Все це свідчить про те, що не тільки рівень кваліфікації, а й ідеологічні орієнтації та моральні якості експертів є важливими факторами здійснення експертного вивчення різних політичних явищ, що складаються ситуацій і в цілому політичних процесів.

В даний час при їх аналізі найчастіше вдаються до таких форм експертного опитування, як усне опитування висококваліфікованих фахівців, серед яких можуть бути професійні політики, у тому числі великі державні діячі, а також так званий круглий стіл, за яким ведуть творчу дискусію теоретики і практичні політичні діячі.

Нерідко за круглим столом або в іншій обстановці застосовується такий спосіб колективної генерації ідей і рішень, як розглянутий раніше "мозковий штурм".

При необхідності дослідники вдаються і до індивідуальних заочним опитуваннями експертів у кілька турів (так званому методу Дельфі), а також до колективного опитуванням експертів у кілька турів. У всіх випадках точність і надійність прогнозів щодо досліджуваних політичних явищ і процесів обумовлена такими факторами, як ретельний відбір експертів, можливість перевірки їх висновків і рекомендацій іншими способами (системного аналізу, порівняльного методу, моделювання і т.д.).

В даний час методи експертних оцінок широко застосовуються при дослідженні політичних явищ і процесів і в тій чи іншій мірі сприяють їх всебічному аналізу, однак для підвищення ефективності їх використання вони повинні бути відповідним чином організовані.

 
< Попер   ЗМІСТ