Аутсорсинг в управлінні персоналом

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ Сутність праці та соціально-економічні аспекти трудової діяльності Категоріальні уявлення про працю і їх сучасна інтерпретація Праця як вид діяльності людини Трудова активність як характеристика найманого працівникаРОЗДІЛ 2. Праця та його види в сучасному (інформаційному) суспільстві Класифікація видів праці Трансформація видів праці в сучасних умовах Наймана праця і його правове регулювання Найману працю і його основні характеристики Формування найманої праці ринкового типу Позиковий працю в Росії: переваги і недоліки Позикова праця: причини і джерела його виникнення Форми позикового праці та їх характеристика Особливості становлення і розвитку позикової праці в Росії Особливості правового регулювання позикової праці в Росії Лізинг Лізинг персоналу як одна з форм позикової праці Особливості технологій лізингу персоналу Лізинг персоналу: практика застосування в умовах вітчизняного бізнесу Аутстаффінг Аутстаффінг: поняття і основний зміст Характеристика моделей послуг аутстаффінгу Аутплейсмент: класифікація та взаємозв'язок з кадровими технологіями Аутплейсмент: поняття, функції, види Характеристики внутрішнього і зовнішнього аутплейсмента Аутплейсмент в умовах російської економіки Аутсорсинг функцій кадрового менеджменту і його еволюція в сучасних умовах Причини виникнення аутсорсингу Аутсорсинг як інструмент ведення бізнесу Аутсорсинг функцій кадрового менеджменту Аутсорсинг: досвід вітчизняних організацій Трудові відносини з працівником та їх оформлення у відповідному законодавстві Трудові відносини: основні поняття Трудові відносини в Росії: сучасний стан і тенденції розвитку Особливості регулювання трудових відносин при застосуванні позикового праці Колективний договір як спосіб захисту працівника Колективний договір: сутність, зміст і структура Роль колективних договорів у підвищенні рівня зайнятості населення Соціальне партнерство як гарантія захищеності персоналу Соціальне партнерство: основні поняття і сучасний стан Вплив соціального партнерства на регулювання позикової праці
 
Наст >