Патопсихологія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЇ Введення в патопсихологію Поняття про патопсихології Об'єкт і предмет патопсихології Завдання і місце патопсихології в системі наук Структура патопсихології Історія розвитку патопсихології Розвиток уявлень про патопсихології в дореволюційний період Розвиток уявлень про патопсихології в післяреволюційний період Розвиток уявлень про патопсихології в сучасний період Методологічні підстави патопсихології Специфіка використання психологічних методів в патопсихології Методи якісного та кількісного аналізу патопсихологических проявів Принципи побудови патопсихологічного дослідження Патопсихологическое висновок Методи патопсихологічного дослідження Спостереження Експеримент Методи опитування (бесіда (інтерв'ю), анкетування) Тестування Проективні методикиТермінологічний словник ПАТОПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Порушення уваги Поняття про увагу і його порушеннях Види порушень уваги Синдроми порушень уваги Порушення пам'яті Поняття про пам'ять і її порушеннях Види порушень пам'яті Симптоми порушень пам'яті Порушення мислення Поняття про мислення і його порушеннях Види порушень мислення Синдроми порушень мислення Порушення сприйняття Поняття про сприйняття і його порушеннях Види порушень сприйняттяТермінологічний словник ПАТОПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ, ОСОБИСТОСТІ, ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ І ПСИХОМОТОРНОЇ СФЕР Порушення свідомості Загальне поняття про порушеннях свідомості Критерії затьмареної свідомості Види порушень свідомості Порушення особистості Загальне поняття про порушеннях особистості Види порушень особистості Порушення і акцентуації характеру Поняття про порушеннях характеру Акцентуації характеру людини Види класифікацій акцентуацій характеру Класифікації акцентуацій характеру по А. Е. Личко Взаємозв'язок акцентуацій характеру з поведінкою, що відхиляється Порушення вольової сфери Поняття про волю та її порушеннях Види порушень волі Порушення емоційної сфери Поняття про емоції Види порушень емоційної сфери Емоційні синдроми Психомоторні розлади особистості Поняття про психомоторних розладах особистості Види психомоторних розладівТермінологічний словник
 
Наст >