Зовнішня Середа політичної кампанії

Представлена вище модель розкриває саму загальну внутрішню логіку розгортання політичної кампанії. І перш ніж ми перейдемо до розгляду її основних блоків, треба нагадати, що політико-управлінський процес розгортається не у вакуумі, а в певній соціокультурному середовищі, у певному місці і в певний час, що самим безпосереднім чином впливає на хід політичної кампанії.

Зовнішня Середа політичної кампанії різноманітна і складна, вона включає систему інститутів суспільства, культуру, настрої та очікування людей та багато іншого (рис. 4.2). Ми виділимо найбільш значущі складові зовнішнього середовища і вкажемо на характер і ступінь їх впливу.

Культура суспільства і політична культура зокрема. Культура - це сформовані в даному суспільстві уявлення про норми поведінки, правила хорошого тону, красу, добро і зло, справедливості і про багато іншого, що в повсякденному житті допомагає нам орієнтуватися в навколишньому світі, передбачати дії інших людей, оцінювати події і т. д. Вплив культури на дії учасників політичної кампанії багатогранно.

По-перше, воно проявляється в потенційній готовності її учасників відтворювати загальноприйняті моделі поведінки (патерни), культурні норми. Ця потенційна готовність є наслідком засвоєння культурних норм в ході соціалізації. Засвоюючи моделі поведінки, прийняті в рамках певної культури, людина відтворює їх у своїх діях, він слідує загальноприйнятим нормативними приписами, які як би переміщаються у всередину особистості і постійно підказують йому, як треба поводитися в тій чи іншій ситуації.

Фактори, що впливають на хід політичної кампанії

Мал. 4.2. Фактори, що впливають на хід політичної кампанії

Якщо індивід помиляється або навмисно порушує встановлені культурою правила взаємодії, то слід реакція інших учасників взаємодії, які своїми зауваженнями або більш жорсткими санкціями спонукають його до того типу поведінки, який санкціонований даною культурою. Постійне регулюючий вплив норм культури, таким чином, здійснюється за допомогою двох механізмів: внутрішнього, коли ми відчуваємо ніяковість, сором, почуття провини і муки совісті, якщо порушуємо прийняті норми спілкування; і зовнішнього, коли оточуючі нас люди роблять нам зауваження, засуджують наші вчинки, карають за них.

Фактор впливу культурних норм добре видно при зіставленні політичних кампаній, що проводяться в різних країнах. Так, виборчі процеси в демократичних країнах, при всіх нюансах нормативного регулювання, дуже схожі. Проте форми проведення виборчих кампаній відрізняються. Наприклад, у США участь дружини у виборчій кампанії свого чоловіка вважається само собою зрозумілим, а в Росії сприймається масами, в кращому випадку, зі здивуванням.

По-друге, вплив культури полягає в тому, що суб'єкт політичної кампанії змушений орієнтуватися на поділяються більшістю ціннісні судження, ідеали, уявлення про важливий і значимому. Слід зазначити, що висунуті політичні цілі далеко не завжди узгоджуються з цінностями культури даного суспільства, тобто з уявленнями про добро, порядності, справедливості. Наприклад, підвищення авторитету державного або політичного діяча, створення привабливого образу державної установи чи політичної партії, формування електоральних уподобань населення, надання впливу на політичних опонентів і політичних супротивників являють собою яскраво виражені устремління осіб та (або) груп отримати більш бажані позиції в політичному просторі, набути додаткові можливості для впливу на інших людей, мати доступ до значимих ресурсів.

Далеко не завжди подібні цілі можуть органічно вписатися в колективні уявлення про справедливість, рівність, демократії, і навряд чи хоч одна політична організація або група в настільки оголеною формі озвучить подібні цілі своєї управлінської діяльності. У кращому випадку буде заявлено, що кандидат домагається підтримки населення, тому що знає, як можна поліпшити стан справ у країні, і збирається працювати, не шкодуючи своїх сил в ім'я інтересів своїх виборців. У гіршому - технологи будуть вести активну роботу по підвищенню авторитету того чи іншого політичного діяча, нс ставлячи до відома тих людей, на яких спрямована їх управлінська діяльність.

Таким чином, культура змушує ініціаторів політичних кампаній або щиро вибудовувати свою політику відповідно до моральними, соціально-політичними цінностями суспільства, або камуфлювати свої цілі, створювати хоча б видимість відповідності своєї діяльності загальнолюдським цінностям.

По-третє, вплив культури в сучасному суспільстві не веде до уніфікації діяльності ініціаторів політичних кампаній. Причина цього - у складності самої культури, що включає в себе безліч субкультур. Так, в політичній культурі сучасних суспільств представлені, як правило, системи ліберальних, соціалістичних, національних, консервативних та інших цінностей. Вони не тільки не відповідають один одному, але навіть протилежні в інтерпретації та оцінці базових принципів організації суспільства і держави. Політики, які ініціюють політичні кампанії і орієнтуються на певні сегменти масової політичної свідомості, змушені свої дії, декларовані цілі, заяви приводити у відповідність до обраної ідеологічною позицією. Тільки в цьому випадку вони зможуть знайти необхідну підтримку своїм рішенням у відповідних верств населення.

Політичне інституційне простір. Інститути - це сформовані норми, що регулюють певні політичні взаємодії. Наприклад, інститут виборчого вдачі являє собою комплекс норм, що регулюють порядок волевиявлення громадян, конкурентну боротьбу претендентів на державні посади. Всі основні політичні інститути регулюються системою правових норм, порушення яких тягне за собою застосування санкцій з боку відповідних державних органів. Наприклад, вибори в вищі державні органи регулюються у всіх країнах відповідними законами, накладають нормативні обмеження на дії як кандидатів, так і виборців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >