Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Математичні методи в психології

Математичні методи в психології

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова СТАТИСТИЧНИЙ ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ Генеральна сукупність і вибірка Нормальний розподіл і його параметри Параметри розподілу і статистика Математичне сподівання і його оцінка Дисперсія і її оцінка Анормальні моделі розподілу Практичні приклади Оцінка математичного очікування але даними експерименту Оцінка дисперсії за даними експерименту Оцінка анормальну розподілу СТАТИСТИЧНІ ГІПОТЕЗИ Загальна стратегія Параметричні і непараметричні процедури статистичного аналізу даних Гіпотези про середню Оцінка однорідності двох вибірокПорівняння двох середніхПорівняння дисперсій двох вибірокПорівняння середніх при нерівних дисперсіяхНепараметричний аналіз Статистичні гіпотези та інтервальний оцінювання параметрів Перевірка однієї гіпотези в декількох незалежних тестах Практичні приклади Маскулінність або андрогинность Чоловіки та жінки Зоровий пошук в подібному і відмінному оточенні МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПЛАНУВАННІ ТА АНАЛІЗІ МІЖГРУПОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Статистичне планування експерименту Аналіз таблиць з одним входом Порівняння двох вибірок Порівняння декількох вибірок Однофакторний дисперсійний аналіз для незв'язних вибірок Структурна модель Обчислювальні процедури Обчислення за допомогою комп'ютера Оцінка контрастів post hoc і плановане порівняння груп Відповідність структурної моделі: оцінка гомогенності дисперсій в декількох вибірках Непараметричний тест Краскала - Уолліса Практичний приклад МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПЛАНУВАННІ ТА АНАЛІЗІ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ПОВТОРНИМИ ВИМІРЮВАННЯМИ Плани з повторними вимірами Структурна модель Обчислювальні процедури Відповідність моделі і проблема оцінки сферичності Поправка на несферичність Мультивариативном дисперсійний аналіз Оцінка контрастів Непараметричний тест Фрідмана Практичні приклади Зміна показників ступеня у в законі Стівенса залежно від частоти звукових сигналів Позиційні ефекти запам'ятовування ПЛАНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Статистичний опис міжгрупового факторного експерименту Двохфакторну дисперсійний аналіз Структурні моделі двохфакторну дисперсійного аналізу Можливості моделювання багатофакторних планів Оцінка контрастів в багатофакторному дисперсійному аналізі Обчислювальні процедури Практичний приклад ПЛАНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ПОВТОРНИМИ ВИМІРЮВАННЯМИ Двохфакторну план з повторними вимірами по одному з факторів Трехфакторной плани з повторними вимірами по одному або двом чинникам Можливості узагальнення планів з повторними вимірами Практичний приклад БІВАРІАТІВНИЕ КОРЕЛЯЦІЙНІ МОДЕЛІ Статистична зв'язок ознак Кореляція Обчислювальні процедури Проста лінійна регресія Статистичні гіпотези про коефіцієнти кореляції і регресії Фіксована лінійна модельІнтервальна оцінка параметрів Стандартна помилка і оцінка довірчих інтервалів для коефіцієнтів кореляції і регресії Перевірка гіпотез Практичні приклади Оцінка сили зв'язку двох ознак Використання методу простої лінійної регресії в оцінці просторового порога тактильної чутливості Степенева або логарифмічна залежність? СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І ПРОБЛЕМА НАДІЙНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ Статистичний контроль в квазіексперіментальних планах Коваріаційний аналіз однофакторних планів Коваріаційний аналіз в факторних експериментах Статистичний контроль і проблема надійності вимірювань Надійність психометричних процедур Валідність тестів Практичні приклади Музика та емоції Музика і емоції: фактор статі Узгодженість експертних оцінок МУЛЬТИВАРІАТИВНІ КОРЕЛЯЦІЙНІ МОДЕЛІ Каузальних аналіз в експериментальному дослідженні Каузальні моделі в регресійному аналізі Дві незалежні змінні Множинна кореляція R і коефіцієнт детермінація R2 Кореляція частини Приватні кореляції Довільне число незалежних змінних Статистичні гіпотези в мультивариативном кореляційному / регресійному аналізі Практичний приклад Оцінка часу реакції в задачах семантичного рішення БАГАТОВИМІРНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ Факторний аналіз Зменшення розмірності даних Мультивариативном лінійні моделі факторного аналізу Процедури факторного аналізу Визначення числа факторів Обертання і інтерпретація факторів Багатовимірне шкалювання в психології Метрична модель Торгерсон Неметричні шкалювання Багатовимірне шкалювання індивідуальних відмінностей Математичні методи класифікації даних: загальне уявлення про кластерний аналіз Практичні приклади Факторна структура семантичного диференціала Багатовимірний аналіз шкал семантичного диференціала Кластеризація шкал семантичного диференціала
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук